9.Sınıf Türk Edebiyatı 1.Dönem 2.Sınav Soru ve Cevapları

1. Gazel nazım şeklinin özelliklerinden üçünü yazınız. (15P)

2. Verilen kavramları kısaca açıklayınız. (15P)

 • Dramatik Şiir:
 • Epik Şiir:
 • Satirik Şiir:

3. Halk edebiyatının bölümlerinden biri olan “Tekke Tasavvuf Edebiyatı”nın nazım şekillerinden ikisini yazınız. (10P)

Açılan bir gülsün sen yaprak yaprak,
Ben aşkımla bahar getirdim sana;
Tozlu yollarından geçtiğim uzak
İklimden şarkılar getirdim sana.

Dağlar orman, tepeler bağ, ovalar hep tarla
Koca mera dolu baştanbaşa sağmallarla
Köylünün kırları tutmuş yayılırken davarı
Sökemezsin, sarar âfakını yün dalgaları

4. Verilen şiirlerin türünü belirleyiniz. (10P)

 • 1.Şiirin Türü:
 • 2.Şiirin Türü:

Sevda yüceldi gitti
Bıraktı geldi gitti
Gelişi güzel amma
Kalbimi deldi gitti
5. Verilen şiirin ahenk öğelerini bulunuz. (15P)

 • Redifi:
 • Kafiyesi:
 • Ölçüsü:
 • Kafiye şeması:
 • Nazım birimi:

6. Verilen boşlukları uygun şekilde doldurunuz. (10P)

 • İnsan dışındaki varlıkların konuşturulması sanatına ……………………… denir.
 • Kasidenin ilk beyitine ……………… denir.
 • Pastoral şiirde eğer şair doğa karşısındaki duygulanmasını anlatıyorsa …………., bir çobanla karşılıklı konuşuyormuş gibi anlatırsa ………… adını alır.
 • Toplumu derinden etkileyen olaylar sonunda halk arasında kendiliğinden oluşan uzun nazım türüne …………………… denir.

7. Aşağıda verilen ifadeleri doğru-yanlış durumlarına göre işaretleyiniz. (10P)

 • Güzel sanatların en önemli amacı topluma yol göstermek, yarar sağlamaktır. (    )
 • Kurtuluş Savaşını anlatan bir metin, tarih biliminden yararlanır. (    )
 • Dilin günlük kullanımıyla bilim, felsefe ve edebiyat eserlerindeki kullanımı arasında fark yoktur. (    )
 • Kaside en az 33 en fazla 99 beyitten oluşur. (    )
 • Sagu, İslamiyet öncesi Türk edebiyatı nazım şekillerindendir. (    )

8. Aşağıdakilerden hangisi bir sanat değeri taşımaz? (5P)
A)    Bir ağaç heykeli
B)    Bal peteğinin altıgen şekli
C)    Ölüm üzerine yazılan şiir
D)    Matematik konulu şarkı
E)    Deniz kıyısının resmi

Yorgun alna şifa imiş yâr eli
Bir bak benim çaresiz halime
Gönlüm göğsüm yâreli (yaralı)
9. Yukarıdaki dizelerde altı çizili sözcüklerde görülen söz sanatı aşağıdakilerden hangisidir? (5P)
A)    Tariz
B)    Tenasüp
C)    Tekrir
D)    Cinas
E)    Kinaye

Sen seher yelisin gider gelmezsin
Gelirsen de bana baki kalmazsın
Seni uçuranlar murad almasın
Seni kim uçurdu gölümden sunam
10. Yukarıdaki dizelerde benzeyen varlık aşağıdakilerden hangisidir? (5P)
A) Sen    B) Suna    C) Gönül    D) Seher yeli    E) Baki

9.Sınıf Türk Edebiyatı 1.Dönem 2.Sınav Soruları-A İndir!

9.Sınıf Türk Edebiyatı 1.Dönem 2.Sınav Soruları-B İndir!

9.Sınıf Türk Edebiyatı 1.Dönem 2.Sınav Cevapları-A İndir!

9.Sınıf Türk Edebiyatı 1.Dönem 2.Sınav Cevapları-B İndir!

56 Yorum Var: “9.Sınıf Türk Edebiyatı 1.Dönem 2.Sınav Soru ve Cevapları

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir