9.Sınıf Türk Edebiyatı 1.Dönem 1.Yazılı Soruları ve Cevapları

1. Fonetik sanat dallarından iki tanesini yazınız. (10 p)

2. Aşağıdaki parçada boş bırakılan yerlere uygun kelimeleri yazınız. (10 p)

Bir dönemdeki sosyal, siyasî, idarî, adlî, dinî, ticarî hayatın birlikte oluşturduğu ortama ………………………………… denir. Yani devrin kabul edilmiş sanat zevki ve hâkim anlayışıdır. Bir dönemdeki dinî, siyasi, ekonomik, sivil, askerî hayatın duygu, anlayış ve zevkler bütünü zihniyeti oluşturur. Bireysel farklılıklar dışında bir toplumdaki bireylerde ortak olan inançlar, yargılar ve temsiller bütünü de zihniyet kavramının içindedir.

Serbest şiirler belli bir kurala bağlı olarak yazılmadığı için …………………… kullanılmaz.

On atlıya karar verdim yaşını
Yenice sevdaya salmış başını
El yanında yakar gider kaşını
Tenhalarda gülüşünü sevdiğim.

3. Bu dörtlüğün ölçüsünü ve duraklarını bulup aşağıya yazınız. (10 p)

Rıhtımda kalanlar bu seyahatten elemli,
Günlerce siyah ufka bakar gözleri nemli.

4. Bu dizelerin hecelerini açık ve kapalı diye ayırarak aşağıya yazınız. (10 p)

Uçun kuşlar uçun doğduğum yere
Şimdi dağlarında mor sümbül vardır
Ormanlar koynunda bir serin dere
Dikenler içinde sarı gül vardır

5. Bu dörtlüğün temasını bulup aşağıya yazınız. (10 p)

6. Aşağıdaki cümlelerin karşısına, yargılar doğruysa “D”, yanlışsa “Y” yazınız. (10 p)

  • Şiirin özelliklerine bakılarak dönemin sanat anlayışı belirlenebilir.(..…)
  • Sanatçılar, yaşadıkları dönemin zihni yapısından etkilenirler.(..…)
  • Şair ile yaşadığı dönem arasında doğrudan veya dolaylı bir ilişki yoktur.(..…)
  • Şiirler yazıldığı dönemin hakim zihniyetinden izler taşır.(..…)
  • Şairler benimsedikleri düşünce sistemini eserlerine yansıt-maktan kaçınırlar.(..…)

7. Aşağıdaki şiirlerin nazım birimlerini altlarına yazınız. (10 p)

Monna Rosa, siyah güller, ak güller
Gülce’nin gülleri ve beyaz yatak
Kanadı kırık kuş merhamet ister
Ah, senin yüzünden kana batacak
Monna Rosa, siyah güller, ak güller
Nazım birimi: ……………………

Şimşek gibi atıldık bir semte yedi koldan
Şimşek gibi Türk atlarının geçtiği yoldan
Nazım birimi: ……………………

Üstümüzden gelen boran kış gibi
Şahin pençesinde yavru kuş gibi
Seher sabahında rüya düş gibi
Çağırta bağırta aldı dert beni

8. Bu dörtlüğün redif ve uyağını(kafiyesini) bulup aşağıya yazınız. (10 p)

9. Güzel sanatların bir dalı olan edebiyatın hangi bilim dallarıyla ilişkisi vardır? Bunlardan iki tanesinin adını yazınız. (10 p)

Bir dağdı, gölgesi kararttı yolu
Ardınca yürürken içim yas dolu
Canlandı gözümde kesilmiş kolu
Sınırda düşmanı göğsünden itti

10. Bu şiirle ilgili olarak aşağıdaki belirlemelerden hangisi yanlıştır? (5 p)

A) Redife yer verilmiştir.
B) 4 + 4 + 3 duraklıdır.
C) 11’li hece ölçüsü kullanılmıştır.
D) “olu” zengin uyaktır.
E) Koşma tipi uyak düzeniyle yazılmıştır.

Engin bana yâd eder kimsesizliğini
Gözyaşlarıyla düşer dalgalar kuma
Issız bir yoldayım ki hasta ruhuma
Herkes yabancı… Kimden sorayım kimi

11. Bu dörtlüğün uyak düzeni aşağıdakilerden hangisidir? (5 p)

A) Düz uyak
B) Çapraz uyak
C) Sarma uyak
D) Cinaslı uyak
E) Mani tipi uyak

9.Sınıf Türk Edebiyatı 1.Dönem 1.Yazılı Soruları İndir! (Selahattin ARSLAN)

9.Sınıf Türk Edebiyatı 1.Dönem 1.Yazılı Cevapları İndir! (Selahattin ARSLAN)

1 Yorum Var: “9.Sınıf Türk Edebiyatı 1.Dönem 1.Yazılı Soruları ve Cevapları

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir