9.Sınıf Türk Edebiyatı 1.Dönem 1.Sınav Soruları ve Cevapları

1. Aşağıdaki dörtlük hangi şiir türünden alınmış olabilir?  Sebebiyle yazınız.

Âlemde gam iken sen bir hoş olma
Nefsine uyup da zorba baş olma
Fukara okuna nişantaş olma
Atarken, atarken vururlar seni

2. Aşağıdaki cümlelerdeki boşlukları uygun sözcüklerle tamamlayınız.

 • a) Kaside ………………………………. edebiyatına ait bir nazım biçimidir.
 • b) Biçim, anlatım ve noktalama özelliklerinin bir araya gelmesiyle oluşan yazı bütününe ……………….. denir.
 • c)  Duygu, düşünce ve hayallerin sözlü veya yazılı güzel anlatımına …………………………………….. denir.
 • d) Edebiyat, malzemesi ………………………………. olan bir güzel sanat dalıdır.
 • e) Yunus Emre …………………………………. edebiyatına ait bir sanatçıdır.

3. Aşağıda karışık halde verilen kelime ve kelime gruplarından kurallı ve anlamlı bir cümle oluşturunuz.

 • 1- kalabalık ailemizin
 • 2- Nur yüzlü,  beyaz saçlı anneannemin
 • 3- büyükten küçüğe sıraya dizip
 • 4- tüm çocuklarını
 • 5- her birimize birer külah verişini
 • 6- hiç unutmam

4. Aşağıdaki cümlelerdeki bilgi yanlışlıklarını  düzeltiniz. (Her cümlede bilgi yanlışlığı olmayabilir.)

 • a) Güzel zanaat dallarından olan edebiyat insanda güzellik hissi uyandırmak için vardır.
 • b) Metni oluşturan paragraflar dil ve düşünce bakımından birbirinden farklıdır.
 • c) Edebi eserler, kaynağını gerçek hayattan alır ve daha çok gerçek anlamlı sözcüklerle oluşturulur.
 • d) Kültürel unsurlar tüm uluslarda ortaklık gösterir ve dil vasıtasıyla bir sonraki nesle aktarılır.
 • e) Kişi, yer, zaman gibi unsurlarla sınırlandırılarak konuya dönüştürülen tema, somut özellik gösterir.

5. Aşağıdaki kavramları tanımlayınız.

 • a) Mısra- ı berceste       
 • b) bent            
 • c) teşhis             
 • d) imge             
 • e) aliterasyon

6. Akaryakıta gelen zamdan bahseden bir haber metnine edebi metin denir mi? Neden?

7. Bir şiirle, şiirin yazıldığı dönem arasında nasıl bir bağlantı vardır? Örneklerle açıklayınız.

8. Aşağıda bazı cevaplar verilmiştir. Bu cevaplara uygun sorular yazınız.

a) Soru:…………………………………………………..

Cevap: Edebi metnin konusu, en geniş anlamıyla doğayla iç içe olan insandır.

b) Soru:……………………………………………………………..

Cevap: Her insanın hayata bakışı farklı olduğundan her insan bir şiirden aynı derecede etkilenmez.

c)  Soru:…………………………………………………………………..

Cevap: Anlama güç katmak için mecaz anlamlı söz grupları(deyim, tamlama, ikileme…) oluşturmaya denir.

d) Soru:…………………………………………………………………………..

Cevap: Aliterasyonlarla, asonanslarla, kafiyelerle, rediflerle ve ölçüyle sağlanır.

9. Dil ve kültür ilişkisini anlatan bir paragraf yazınız. (Bu paragrafı yazarken miras, nesil, taşıyıcılık, milli kelimelerini de kullanın)

Not Baremi:  İkinci ve dördüncü sorular on beşer (15) diğerleri onar (10) puandır.

9.Sınıf Türk Edebiyatı 1.Dönem 1.Sınav Soruları ve Cevapları İndir! (Murat AYBİRDİ)

3 Yorum Var: “9.Sınıf Türk Edebiyatı 1.Dönem 1.Sınav Soruları ve Cevapları

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir