9.Sınıf Türk Edebiyatı 1.Dönem 1.Sınav Soru ve Cevapları

1. Aşağıdaki sanat dallarının karşısına ait olduğu sanat kollarına yazınız. (10P)

 • Görsel (plastik) sanattır.
 • İşitsel (fonetik) sanattır.
 • Dramatik (ritmik) sanattır.
 • Müzik…………………………………………….
 • Heykel……………………………………………
 • Tiyatro…………………………………………..
 • Edebiyat…………………………………………
 • Resim………………………………………………

2. Sanat ve zanaatın farklarından üçünü yazınız. (15P)

3. Edebi metin nedir? Kısaca açıklayınız. (5P)

4. Türk şiirinde kullanılan ölçüler nelerdir. (5P)

5. Çukurova bayramlığın giyerken

Çıplaklığın üzerinden soyarken

Şubat ayı kış yelini kovarken

Cennet demek sana yakışır dağlar

Verilen şiirin ahenk öğelerini bulunuz. (15P)

 • Redifi:
 • Kafiyesi:
 • Ölçüsü:
 • Kafiye şeması:
 • Nazım birimi:

6. Verilen boşlukları uygun şekilde doldurunuz. (15P)

 • Kaside en az …….. en fazla ……… beyitten oluşur.
 • Gazelin ilk beyitine ……………. denir.
 • Türklerin Divan şiirine kazandırdıkları türler ………………….. ve ……………………. dur.

7. Aşağıda verilen ifadeleri doğru-yanlış durumlarına göre işaretleyiniz. (10P)

 • “Yuğ” adı verilen ölüm törenlerinde, ölen kişilerin erdemlerini ve duyulan acıları dile getiren şiirlere sagu denir. (    )
 • Edebi eserin incelenmesinde edebiyat tarihinden yararlanılmaz. (    )
 • Maniler aruz ölçüsü ile yazılır. (    )
 • Gazel beyitlerle kurulan bir nazım şeklidir. (    )
 • Kasidenin kafiye şeması gazelden farklıdır. (    )

8. Aşağıdakilerden hangisi güzel sanatların ortaya çıkış nedenleri arasında yer alır? (5P)

 • A)    Estetik bir güzellik oluşturma isteği
 • B)    Geçim sağlama amacı
 • C)    Toplumsal gelişmeye katkı yapma isteği
 • D)    Halkı eğitme arzusu
 • E)    Gerçekleri kayıt altına alma çabası

9. “Kalem-yazı” kelimeleri arasında anlamca bir ilişki vardır.

Bu ilişkinin benzeri hangi seçenekteki kelimeler arasında kurulabilir? (5P)

 • A)    Boya-resim
 • B)    İnsan-ev
 • C)    Tiyatro-perde
 • D)    Çini-hat
 • E)    Okul-öğretmen

10. Yükseklerde yurdun mu var

Şahinlerin kurdun mu var

Bencileyin derdin mi var

Gözyaşları akan dağlar

Verilen şiirin ahenk öğelerini bulunuz. (15P)

 • Redifi:
 • Kafiyesi:
 • Ölçüsü:
 • Kafiye şeması:
 • Nazım birimi:

9.Sınıf Türk Edebiyatı 1.Dönem 1.Sınav Soruları-A İndir!

9.Sınıf Türk Edebiyatı 1.Dönem 1.Sınav Soruları-B İndir!

9.Sınıf Türk Edebiyatı 1.Dönem 1.Sınav Cevapları-A İndir!

9.Sınıf Türk Edebiyatı 1.Dönem 1.Sınav Cevapları-B İndir!

80 Yorum Var: “9.Sınıf Türk Edebiyatı 1.Dönem 1.Sınav Soru ve Cevapları

 1. Tamam sorular güzel söz yok ama sayfanın başında sorular ve cevapları yazıyor cevaplar nerede? :D

 2. Ne kadar çalışsak boş, hayat boyu önemsiz olacağız. Sana sen kimsin diye sorduklarında vereceğiniz cevabı iyi düşünün.

 3. Siz var ya tam anlamıyla adamın dibisiniz. Sorular tam aradığım şekilde cevapları da var :D

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir