9.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı 2.Dönem 2.Sınav Soru ve Cevapları

1. METİN:

“Kendimi pek zavallı, pek saf buluyorum. İskender beni değerli buluyor, herkes beni beğeniyor. Turan bana bayılıyor, Faika benden hoşlanıyor, Cavide bana varmak istiyor, hizmetçiler beni baba gibi tanıyorlar  diye bildiğim, düşündüğüm günler hayat ne kadar tatlı idi! Bugün her şeyi olduğu gibi görüyorum: Cavide bana hiç… Yani metelik bile vermiyormuş. Turan beni kullanıyor. O erkek, ben kadın… Aşk filan bunlar saçma, doğrusu bu ki, ben onun zevkine hizmet ediyorum. Müdür bana kıymet verir, kendi işinin çıkarı için! Bankadaki arkadaşların çoğu beni sever gibi görünürler, hiçbiri beni çekemezler. Beni yerimden atmak, arkamdan gülmek için yanlış bir işimi arar dururlar. Küçük memur arkadaşların beni sevmeleri onlara yardım edeyim diyedir. Faika da beni severmiş! Boş laf. Ne onlar beni sever ne ben onları. Ben Cavide’yi sevdim mi? Turan’ı, seviyor muyum? İnsan, sevmenin ne demek olduğunu unutuyor da beni seviyorlar diye kendini avutuyor!
Ben yalnız Fahri’yi severim, o da beni sever.

Severim. Niçin? Bunun niçini yok. O da beni sever, onun sevgisinin de niçini yoktur. İşte sevgi bu. Kalanı yalan. Kalanını biz uydururuz.” 

1. Yukarıdaki metnin, kaçıncı şahıs ağzından, hangi bakış açısıyla anlatıldığını metinden alıntı yaparak açıklayınız. (10p)

 

2. Aşağıda istenen bilgileri okuduğunuz Ayaşlı ve Kiracıları adlı romanın tamamına göre cevaplayınız. (10p)

* Romandaki anlatıcının asıl  mesleği:   ………………

* Anlatıcının diğer kişileri tanıtmak için yararlandığı yazı türü: ……………………

* Anlatıcının adı: ……………………………

* Turan Hanımın eşi:  ……………………

* Turan hanımın en önemli alışkanlığı: …………………

* Ayaşlı’nın üvey kızı:……………………

* Fabrikatör olduğunu söyleyen fakat yasa dışı işler yapan kişi: ……………………

* Ayaşlı ve Kiracıları’nın yazarı: …………………………….

* Mübadeleci olup kendisine önce Samsunda sonra Ayvalık’ta verilecek yerin kesinleşmemesi üzerine  işlerini halletmek için Ankara’ya gelen ve pansiyonda kalan kişi: …………………

* Eserde olumlu sonuçlanan iki  ilişkiden birinin  kahramanları: ……………………………………..

 

3. Aşağıda istenen sözcük türlerine yukarıdaki roman metninden alıntı yaparak sadece birer örnek veriniz ve bulduğunuz sözcükleri metin üzerinde altını çizerek gösteriniz. Birden çok olması halinde ilk örnek dikkate alınır. (10p)

Yapısına göre türemiş

isim:

  Yapısına göre birleşik zamir :  
Yapısına göre basit

isim:

 

 

Yapısına göre birleşik fiil:  
Yapısına göre basit zamir:  

 

 


4. a) “Göz” kelimesini aşağıda istenen anlamlarıyla birer cümlede kullanınız. (4p)

Yan anlamda: ……………………………………………………………………………………………………

Mecaz anlamda: ………………………………………………………………………………………………

b) “Sırt” kelimesini aşağıda istenen  anlamlarıyla birer cümlede kullanınız. (6p)

Temel (ilk) anlamıyla:  ………………………………………………………………………………………….

Yan anlamıyla: ……………………………………………………………………………………………………

Mecaz anlamıyla. ………………………………………………………………………………………………

 

5. Aşağıdaki cümlelerde geçen tamlamaların altını çizerek çeşidini ve cümle içindeki görevlerini yazınız.10p

Sınıf penceresinin perdesi çok kirlenmiş.

Duvarı yüksek bir bahçeden içeri girdik.

Çalışan insanlar sevilir.

Büyük demir kapıdan içeri girmişler.

İçlerinden birine  şaşkın şaşkın  bakakalmış.                                                                

 

2. METİN:

“HURDACI :Selamınaleyküm hemşehrim.

BEKÇİ :Aleykümselam. (Yığını gösterir.) İşte, bütün ıvır zıvır burada. İşinize yarayanları ayırın.

ESKİCİ  :(Tiyatro kostümlerini kastederek.) Bunları kim giyer yahu.

BEKÇİ :(Kendinden emin ve hafif eğlenerek.) Hamlet, Makbet, Kral Lir, Mefisto, Fatih Sultan Mehmed, Gılgamış, …

HURDACI :Dur hemşehrim, dur. Kim bu adamlar?

BEKÇİ : Sen tanımazsın.

HURDACI :(Eskici de güler. Hurdacı kendiyle alay edildiğini anlar.) Sen ne gülüyorsun, sanki kendi tanırmış gibi.

ESKİCİ :Fatih Sultan Mehmed’i tanıyorum…

HURDACI :Kimmiş bakalım Fatih Sultan Mehmed?

ESKİCİ :(Cevap vermekte zorlanır.) Şey, şu boğazda köprüsü olan adam… (Hurdacı’yla Bekçi güler.) Ne oldu? Komik bir  şey mi söyledim?”

6. Aşağıdaki boşluklara uygun gelen sözcükleri yazınız. (10P)

* Yukarıda bir bölümü verilen metin, tiyatro çeşitlerinden……………………………… türüne bir örnektir.

* Klasik tiyatroda  üç birlik kuralı, bir günde   bir  …………de   bir ………………ın  anlatılmasıdır.

* Sinema sanatına kaynaklık eden metinlere ………………………….  denir.

* Yukarıdaki 2. Metinde geçen konuşmalardan her birine ………………………….  denir.

*  Anonim Halk Masallarının sonunda …………………., fablların sonunda ………………………….bölümü  bulunur.

 

7. Aşağıdaki ifadeler doğru ise ilgili parantezlere (D) , yanlış ise (Y) yazınız. (10P)

* Fabl ve masal türleri fantastik  anlatıma  örnektir. (      )

* Trajedilerde toplumun her kesiminden insana yer verilmez. (     )

* Yukarıda bir bölümü verilen türün Türk edebiyatında yayınlanan ilk örneği Vatan Yahut Silistre’dir. (      )

* Fabllarda en çok  teşbih  ve kinaye sanatlarından yararlanılır. (     )

* İçinde yer  yer şarkıların bulunduğu tiyatroya opera denir.(      )

 

3. METİN

Yazılan; yaşanmışsa kalıcı oluyor. Büyük sanatçıların hayat hikâyelerinde bu gerçek açıkça görülür. Balzac, bir dostuna yazdığı mektubunda, “Vadideki Zambak” için: “Onu yazarken ağlamaktan kendimi alamadım.” der. Flaubert’in de: “Madame Bovary benim.” demesi başka bir anlam taşımaz. Öyle ki Madame Bovary hayatına son vermek için arsenik içtiği zaman Flaubert, o zehrin acısını bütün burukluğu ile ağzında duymuştur.

8. Yukarıdaki 3. Metin,  hangi metin türüne birer  örnektir? Bu metinde  geçen  anlatım türü  ile düşünceyi geliştirme yöntemleri hakkında bilgi veriniz. (10p)

 

9. Roman ve tiyatronun özellikle kişi ve yer tanıtımında okurda veya izleyicide uyandırdığı etkiyi karşılaştırarak açıklayınız. (10p)

  

10. Aşağıdaki eser ve terimleri işlediğiniz ünitelerle ilişkilendirerek birer cümle halinde açıklayınız. (10p)

Kelile ve Dimne: ……………………………………………………………………………………………………….

Harname:  …………………………………………………………………………………………………………………

La Fontaine:  ……………………………………………………………………………………………………………..

Kel Oğlan:  ……………………………………………………………………………………………………

Döşeme: ………………………………………………………………………………

 

9.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı 2.Dönem 2.Sınav Soru ve Cevapları İndir! (Ahmet TOK)


Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir