9.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı 2.Dönem 1.Yazılı Soruları ve Cevapları

1. Aşağıda boş bırakılan yerleri uygun kelimelerle doldurunuz (12 Puan)

a) Herhangi bir görüş veya düşünceyi ileri sürmek ispat etmek amacıyla yazılan yazılara …………………….denir.

b) İnsanların yaşadıklarını, serüvenlerini, toplumsal olayları, yaşanmış ya da yaşanabilecek olayları anlatan uzun yazılara ………………… denir.

c) “Geçsin günler, haftalar/Aylar, yıllar, mevsimler;/Zaman sanki bir rüzgâr Ve bir su gibi aksın.” Dizelerinde birbiriyle ilgili kelimeler bir arada kullanılarak ……………….. sanatı yapılmıştır.

 

2. Aşağıdaki verilen cümlelerde doğru olanlara “D” yanlış olanlara “Y” yazınız. (12 Puan)

 (    ) Makalelerde dil göndergesel işlevde kullanılır.

 (    ) Roman türünün ilk örneği Miguel Cervantes’in yazdığı “Don Kişot”tur

 (    ) Beş duyu organımızla algılayabildiğimiz simler soyut isimlerdir.

 (    )  Makaleler önemli konularda yazılmalıdır

 

Mağribi yakmış firkat ateşi                                   Mağrip: akşam

Yuvaya dönmüştü her kuşun eşi                           Firkat: ayrılık

Dağlara yaslanıp yatan güneşi

Yaralı hastadır, yorgundur sandım.

                 Rıza Tevfik BÖLÜKBAŞI

3. Yukarıdaki şiirle ilgili istenilen bilgileri yazınız. (14 Puan)

Ölçü:

Söz sanatları:

Kafiye ve redif:

Şiir Türü:

Kafiye şeması:

 

4.Bu cümledeki isim fiil ve sıfat fiillerin altını çizip hangi fiilimsi olduğunu yazınız.( 10 puan)

Edebiyat tarihçisi, ele aldığı bir eseri yazıldığı zamanını genel geçer kuralları içinde inceleyerek, yazarın çağdaşlarından ayrıldığı noktaları bulmak, genel düzeyin üstüne çıkıp çıkmadığını araştırmak, yeni bir görüş getirip getirmediğini belirtmek, anlatmak ister.

 

“İçinde çok acı saatler geçirmiş olmama rağmen küçük odamdan adeta hüzünle ayrıldım. Mektepte bize bir şiir ezberletmişlerdi. İnsan, yaşadığı yerlerde beraber bulunduğu insanlara görünmez ince tellerle bağlanırmış; ayrılık vaktinde bu bağlar gerilmeye, kopan keman telleri gibi acı sesler çıkarmaya başlar, hep birinin gönlümüzden kopup ayrılması bir ayrı sızı uyandırırmış. Bunu yazan şair ne kadar haklıymış!”

5. Bu metne göre aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri uygun şekilde tamamlayınız.(10 puan)

Yukarıdaki metin, ………………………… bakış açısıyla yazılmıştır.

Yukarıdaki metin,  ………………………… ağzıyla yazılmıştır.

 

Bize gerçekten de soğuk davrandı.

Bu aylarda havalar sıcak gidiyor.

İçerde keskin bir baharat kokusu var.

Tepsiden pişkin bir ekmek aldı.

6. Yukarıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili keli­meler gerçek anlamıyla kullanılmıştır? (7 puan)

A) ve II.     B) II. ve III.        C) III. ve IV.       D) I. ve IV.        E) II. ve IV.

 

“Testerenin dişleri iyice körelmişti.” cümlesindeki altı çizili sözcük, cansız bir varlık için kullanılarak yakış­tırma yoluyla yan anlam kazanmıştır.

7. Aşağıdakilerin hangisinde benzer bir kullanım vardır? (7 puan)

A) Çocuğun ağzı yanınca ağlamaya başladı.

B) Çekmecenin gözüne koyduğum zarfı bulamıyo­rum.

C) Burnunun üzerindeki sivilceyi görünce tüm neşe­si kaçtı.

D) Çocuğun ayağına uygun bir ayakkabı bulamadık.

E) Sırtına aldığı buzdolabını onuncu kata çıkardı.

 

İşte biz ki ta ezelden beri atlıyız

Asırların göklerinde biz kanatlıyız

Kanımızın ateşinden şimşek yarattık

Bu şimşekle küheylana bir kırbaç attık

“Allah” diye haykırarak “Zafer”imize

Huruşettik Sakarya’dan ta Akdeniz’e

8. Bu dizelerde aşağıdakilerden hangisi yoktur? (7 puan)

A) Özel isim

B) Soyut isim

C) Belirtili isim tamlaması

D) Kişi zamiri

E) Belirtisiz isim tamlaması

 

Türk edebiyatındaki şairlerin eğitim durumu pek çok edebiyat tarihçisi tarafından ele alınmıştır.

9. Bu cümlede geçen ad tamlamalarının türleri aşa­ğıdakilerin hangisinde sırasıyla verilmiştir? (7 puan)

A) Belirtisiz, zincirleme, belirtisiz

B) Belirtisiz, belirtili, belirtisiz

C) Belirtili, zincirleme, belirtili

D) Belirtisiz, zincirleme, zincirleme

E) Zincirleme, belirtisiz, belirtisiz

 

10. “Nasıl” sözcüğü, aşağıdakilerin hangisinde sıfat göreviyle kullanılmıştır? (7 puan)

A) Sınavımız nasıl geçti diye sormadın.

B) Nasıl yaşar insan sevgisiz, ilgisiz?

C) Bu aralar işleriniz nasıl gidiyor?

D) Nasıl kitaplar okusak da bilgilensek?

E) Bu dükkanı nasıl çeviriyorsun, anlamadım.

 

O devirde ne güzel günler gördüm. Ne tatlı ömür sürdüm. Her an gönlüm ılık bir meltemle, yüreğim sevinçle dolardı. O âlem ne güzel âlemdi. Konakta devamlı türlü türlü yemek pişer, yemekleri bütün konak birlikte yerdik. Sonra ben kendi odama çekilirdim. Yalnız başıma kalıp tatlı tatlı çalışmaya kitap yazmaya başlardım.

11. Bu parçanın anlatım biçimi aşağıdakilerden hangisidir? (7 puan)

A) Açıklayıcı anlatım

B) Tartışmacı anlatım

C) Öyküleyici anlatım

D) Betimleyici anlatım

E) Öğretici anlatım

 

9.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı 2.Dönem 1.Yazılı Soruları ve Cevapları İndir! (Ali İNCE)


Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir