9.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı 1.Dönem 2.Yazılı Soru ve Cevapları

1. Aşağıda boş bırakılan yerleri uygun kelimelerle doldurunuz (10 Puan)

a) Yaşanmış ya da yaşanabilecek olayları kişi, yer ve zaman belirterek anlatıldığı kısa edebi yazılara ………………… denir.
b) Hikayeler ………………… hikayesi ve …………………. hikayesi olarak ikiye ayrılır.
c) Türkçe dünya dilleri arasında yapı yönüyle ………………………..diller grubunda köken bakımından…………………………dil grubunun içinde yer alır.

2. Aşağıdaki verilen cümlelerde doğru olanlara “D” yanlış olanlara “Y” yazınız. (10 Puan)

 • (    ) İslamiyet Öncesi Türk Edebiyatında sadece hece ölçüsü, İslamiyet Etkisinde Gelişen Türk Edebiyatında ise aruz ölçüsü, kullanılmıştır.
 • (    ) Türk edebiyatında olay öykücülüğünün en büyük temsilcisi Ömer Seyfettin’dir.
 • (    ) Bir şiirde aynı ünlülerin tekrarına aliterasyon denir.
 • (    ) İki mısradan oluşan şiir parçasına beyit denir.
 • (    ) Bir edebi eser yazıldığı dönemin izlerini taşır.

3. Aşağıdaki kelimelerin köklerini bulunuz ve ne kökü olduğunu yazınız. (10 Puan)

 • Uyumalısın       :
 • Dolap               :
 • Ağaçların         :
 • Suladıklarımız :
 • Bakıcılar          :

Kahraman Bakış Açısı : Kahraman ve olayları anlatan kişi aynıdır
Gözlemci Bakış Açısı : Gözlemci bakış açısında adeta olaylar anlatanın gözünün önünde cereyan ediyormuş gibi bir izlenim vardır.
Hakim / Tanrısal / İlah Bakış Açısı : Hakim bakış açısı olan anlatıcı, hikayelerde kahramanların psikolojik hallerini, akıllarından geçirdiklerini bilir.

4. Yukarıda verilen bilgilere göre aşağıdaki paragraflar hangi bakış açısıyla yazılmıştır yazınız (10 Puan)

Dur gitme, demek istiyordu; ama diyemedi. Arkasından koşup ona yetişmek istedi. Ancak sakat bacağı buna engel oldu. Yıllar önce savaş sırasında bacağını kaybetmiş, Azrail’in elinden iki ay komada kaldıktan sonra kurtulabilmişti.
(                                            )
Babam bazen sabah biz uyurken bazen de gece biz uyurken evden çıkardı. İşten geldiğinde ise çoğu zaman uyur, dinlenirdi. Az kazancıyla ben, kardeşim ve annemden oluşan ailemize bakardı.  (                        )

5. Aşağıdaki dizelerde kullanılan basit, türemiş ve birleşik kelimeleri gösteriniz. (10 Puan)

Hayattan canlı ölüm, günahtan baskın rahmet
Beyoğlu tepinirken ağlar Karacaahmet
(Necip Fazıl Kısakürek)

Basit kelimeler:
Türemiş kelimeler:
Birleşik kelimeler:

6. Aşağıda şiirlerle ilgili istenen bilgileri yazınız. (15 Puan)

Bizim elde bahar olur, yaz olur.
Göller dolu ördek olur, kaz olur.
Sevgi arasında yüz bin naz olur.
Suçumu bağışla, ben sana kurban.
(Ercişli Emrah)

 • Durak ve ölçü:
 • Varsa kafiye ve redif:

Her şey akar; su, tarih, yıldız, insan ve fikir        
Oluklar çift, birinden nur akar, birinden kir  

(Necip Fazıl Kısakürek)     

 • Durak ve ölçü:
 • Varsa kafiye ve redif:                          

7. Aşağıdaki cümlelerin hangisindeki altı çizili sözcük birden çok yapım eki almıştır? (7 Puan)

A) Ödül, sanatçının son eserine verildi.
B) Bunları sizin sokaktaki çiçekçiden aldım.
C) Kapıdaki nöbetçiye sizi sordum.
D) Yarın tatlıcının önünde görüşürüz.
E) Köşedeki balıkçıya taze hamsi gelmiş.

Ağır ağır çıkacaksın bu merdivenlerden
Eteklerinde güneş rengi bir yığın yaprak
Ve bir zaman bakacaksın semaya ağlayarak
Sular sarardı yüzün perde perde solmakta
Kızıl havaları seyret ki akşam olmakta

8. Bu dizelerde aşağıdakilerden hangisi yoktur? (7 Puan)

A) Ulama B) Ünsüz yumuşaması   C) Ünlü düşmesi    D) Ünlü daralması   E)Kaynaştırma

9. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım ya da nokta­lama yanlışı yapılmamıştır? (7 Puan)

A) Avukat Kâmil: “Bilkent’te bir müvekkilim oturuyor ve ben de oraya gidiyorum.” demişti.
B) Avukat Kâmil; “Bilkent’te bir müvekkilim oturuyor ve ben de oraya gidiyorum.” demişti.
C) Avukat Kâmil: “Bilkentte bir müvekkilim oturuyor ve ben de oraya gidiyorum.” demişti.
D) Avukat Kâmil: “Bilkent’te bir müvekkilim oturuyor ve ben de oraya gidiyorum.” demişdi.
E) Avukat Kâmil: “Bilkent’te bir müvekkilim oturuyor ve bende oraya gidiyorum.” demişti.

 • Hikâyelerinde ruh çözümlemelerine ( ) biçim güzelli­ğine önem vermiştir.
 • Tüm diğer milletler nasıl ilerliyorsa biz de o yolda ça­lışıp yürüyelim mi ( )
 • Atatürk ( ) “Biz, Batı uygarlığını taklitçilik yapalım di­ye almıyoruz.” der.
 • Orada evin taş yürekli hanımı ve Arap halayık Teravet’in elinde çok eziyet çeker ( )

10. Aşağıdakilerden hangisi, bu cümlelerde boş bırakılan yerlere getirilecek noktalama işaretlerinden biri de­ğildir? (7 Puan)

A) İki nokta     B) Soru işareti        C) Ünlem      D) Nokta         E) Virgül

Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte arkadaşlarla İshak Paşa Sarayını görmek için yola çıktık. Yolda giderken bazı arkadaşlar saray ve çevresinin korumaya alınmış, bekçili bir yer olduğunu söylediler. Saraya vardığımızda hayal kırıklığına uğramıştık. Sarayın çevresindeki duvarlar yer yer yıkılmış gedik gedik olmuştu. Kitabeleri okunmayacak kadar kararmış. İçerisini çobanların attığı yiyecek artıkları, naylon poşetler kaplamıştı.

11. Bu parçanın anlatımında aşağıdakilerin hangilerine başvurulmuştur? (7 Puan)
A) Betimleme – Karşılaştırma
B) Öyküleme – Betimleme
C) Tartışma – Açıklama
D) Karşılaştırma – Öyküleme
E) Açıklama – Örnekleme

9.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı 1.Dönem 2.Yazılı Soru ve Cevapları İndir! (Ali İNCE)

1 Yorum Var: “9.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı 1.Dönem 2.Yazılı Soru ve Cevapları

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir