9.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı 1.Dönem 1.Yazılı Soruları ve Cevapları

Not: Sorular ve cevap anahtarı bağlantısı yazı sonundadır.

1. Türk edebiyatının ana dönemlerini tarihî sırasına uygun olarak yazınız. (10p)

2. Aşağıdaki yargılar doğru ise (D) yanlış ise (Y) yazınız. (10p)

(   ) Ülkemizde İstanbul ağzı yazı dili olarak kullanılmaktadır.

(   ) Hikâyelerde duygulandırmak ve heyecanlandırmaktan çok, düşündürmek esastır.

(   )  Alıcı, iletişim sürecini başlatan, iletiyi oluşturan ve gönderen kişidir.

(   ) Bir Gaziantepli ile Sivaslının farklı konuşmasına  ağız denir.

(   ) Öğretici metinlerin yapısı zaman, mekân, olay örgüsü ve kişi unsurları üzerine kurulur.

3. “Masal, orta oyunu, destan, komedi, röportaj,  makale, fıkra, dram, mesnevi, manzum hikâye” metin    türlerini, ilgili bölümlere yazınız. (10p)

Anlatmaya Bağlı Metinler Göstermeye Bağlı Metinler Gazete Çevresinde Gelişen Metinler

4. Aşağıdaki cümlelerde dil hangi işlevde kullanılmıştır? Yazınız. (10p)

Sana verdiğim emeklere yazık!

……………………………………………….

Sesim arka sıralara dek geliyor mu?

……………………………………………….

Kırmızı kapaklı kitabı bana uzatabilir misiniz?

……………………………………………….

İstanbul, Avrupa ve Asya’yı bağlayan evrensel bir kültür şehridir.

……………………………………………….

“Gözlerin kaç kişinin gözlerinde gezinir / Sen kaç köşeli yıldızsın”

………………………………………………

5. Verilen boşlukları uygun şekilde doldurunuz. (10p)

Saka hükümdarı Alp Er Tunga’ya İranlılar …………………. demiştir.

Divan-ı Lügati’t Türk adlı ilk Türkçe sözlük ………………………….. tarafından yazılmıştır.

Şiirde anlam bütünlüğü taşıyan en küçük parçaya …………… adı verilir.

Türkçenin …………………… ve ………………….. olmak üzere iki lehçesi vardır.

“Başka sanat bilmeyiz, karşımızda dururken

Yazılmamış bir destan gibi Anadolu’muz.

Arkadaş, biz bu yolda türküler tuttururken

Sana uğurlar olsun… Ayrılıyor yolumuz!”                     

(Faruk Nafiz Çamlıbel)

6. Yukarıdaki şiirin ahenk ögelerini bulunuz. (10p)

Kafiyesi:

Redifi:

Ölçüsü:

Kafiye şeması:

Nazım birimi:

Bir başka uçağın sesi gelmeye başladı. Bizim Ada, uçakların üstünden geçtikleri bir yol güzergâhı olmalı ki hep ya üstümden ya solumdan geçip gidiyorlar. Kedi sustu. Köpeğim gözünü kapadı. Karga sesleri geliyor şimdi de. Vaktiyle bu Ada’ya bu zamanda kuşlar uğrardı. Cıvıl cıvıl öterlerdi. Küme küme bir ağaçtan ötekine konarlardı.”

7. Soruları metne göre cevaplayınız. (8p)

Anlatım Biçimi:

Anlatıcı:

Bakış Açısı:

Altı çizili ismin türü:

8. Verilen parçalarda ayraçlarla ( ) belirtilen yerlere uygun noktalama işaretlerini koyunuz. (10p)

Sevinçten ( ) heyecandan içim içime sığmıyor ( ) bağırmak ( ) kahkahalar atmak ( ) ağlamak istiyorum ( )

Arkeoloji en sıradan şeyleri bile ilgiyle ele alır ( ) geçmiş toplumların yemek yeme alışkanlığı ( ) giyimleri ( ) süslenmeleri ( ) konutlarını nasıl düzenledikleri ( )

9. Aşağıdaki cümlelerde yazım yanlışı olan kelimelerin doğru biçimlerini verilen boşluklara yazınız. (10p)

Oğlu da babası gibi hukuğu seçti.

……………………………………….

Önümüzdeki Eylül’ün 4’ünde Sivas’a gideceğiz.

……………………………………….

TDK’yı her zaman ana kaynak olarak gösterirdi.

……………………………………….

Anlaşma metnine her iki tarafta sadık kaldı.

………………………………………

Akşam üzeri ılık bir esinti baş gösterdi.

……………………………………….

10. Hangisinde ünsüz değişimi vardır? (4p)

A) Yarın onu görmeye gideceğim.

B) Meydan gittikçe kalabalıklaşıyordu.

C) O günden sonra çöpümüzü bile almıyordu.

D) Yanımdaki yatakta başka bir hasta yatıyor.

E) Delikanlının çantasında hiçbir şey yoktu.

11. Hangisi İslamiyet öncesi Türk edebiyatı ürünlerinden değildir? (4p)

A) Destan  B) Koşuk  C) Sagu  D) Sav  E) Gazel

12. Aşağıdakilerden hangisi hikâyenin yapı unsurlarından biri değildir? (4p)

A) Kişiler    B) Zaman    C) Yer    D) Üslup  E) Olay

9.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı 1.Dönem 1.Yazılı Soruları İndir! (Hande)

9.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı 1.Dönem 1.Yazılı Cevapları İndir! (Hande)


Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir