9.Sınıf Dil ve Anlatım Sorumluluk ve OYS Soru ve Cevapları

1. Türk Dili hangi dil ailesine girer? Açıklayınız.
 
2. Türk dilinin ilk yazılı belgeleri nelerdir?
 
3. Dilin işlevlerinden üçünü yazarak birer örnek cümle veriniz.
 
4. Verilen kelimelerdeki ses olaylarını belirleyiniz.
anlıyor, hissetmek, çalıştı, kapıya, ekmeğin
 
5. Dolaylama nedir? Açıklayarak iki örnek veriniz.
 
6. Aşağıda verilen kelime gruplarının türünü tespit ediniz.
 • Bana göre bu yaptığın çok yanlış.
 • Masanın önünde öylece duruyordu.
 • Arkadaşlarına ayak bağı olmak istemedi.
 • Hansel ile Gratel çok güzel bir masaldır.
 • Karşıdan Mustafa Kemal Paşa geliyordu.
7. Verilen ifadeleri doğru-yanlış durumlarına göre işaretleyiniz.
 • “Müzisyen” kelimesi küçük ünlü uyumuna uyar. (   )
 • Bu olayı unutmuştum.” cümlesinde ünsüz sertleşmesine örnek vardır. (   )
 • “Ağır ağır çıkacaksın bu merdivenlerden” cümlesinde ulama yoktur. (   )
 • “Dünya, düşman, fedakâr” sözcükleri büyük ünlü uyumuna aykırı sözcüklerdir. (   )
 • “Arkadaşının söylediklerini duyunca cesareti kırıldı.” cümlesinde “kırmak” sözcüğü yan anlamda kullanılmıştır. (   )
8. Verilen boşlukları uygun şekilde doldurunuz.
 • Bir sözcüğün benzetme ilgisi olmadan başka bir sözcük yerine kullanılmasına …………………….. denir.
 • Bir sözcüğü benzetme ilgisiyle başka bir söz yerine kullanmaya …………………………….. denir.
 • Sanat, spor, bilim gibi çeşitli alanlarda belli bir kavramı ifade eden sözcüklere ……………….. denir.
 • Bir şeyin sayılabilir ve ölçülebilir olması …………………; sayılamaz ve ölçülemez olması ise ……………………….. ilgilidir.
9. Aşağıdakilerin hangisinde altı çizili bölüm bir kelime grubu değildir?
A)    Aynı konu üzerinde yeniden konuşmayalım.
B)    Ne yazık ki her şey ağır aksak yürüyor.
C)    Bazen sorumsuz insanlar gibi davranıyorum.
D)    Buraya gelmesini en çok ben istedim.
E)    Orada içtiğimiz ayranın tadı hâlâ damağımda.
 
10. Aşağıdaki dizelerin hangisinde tamlayanı ve tamlananı yer değiştirmiş belirtili isim tamlaması vardır?
A)    Ben, gurbet rüzgârının üflediği kamışım
Bir su başında, mahzun yapayalnız kalmışım
B)    Ne varsa nakış nakış, tabiatta, maddede
Gözlerimdeki nurun aksi beyaz perdede
C)    Su çekildi, göründü sanki zamanın gibi
Korkuyorum bu akşam kıyamet varmış gibi
D)    Farkı yok, mantarlaşmış kayadan derimin
Yüzümde çizgi çizgi, imzası kaderimin
E)    Adımın o bahçeler her gün anıldığı yer
O bahçeler, yalanın bile yanıldığı yer
 
9.Sınıf Dil ve Anlatım Sorumluluk ve OYS Soru ve Cevapları İndir!
 

2 Yorum Var: “9.Sınıf Dil ve Anlatım Sorumluluk ve OYS Soru ve Cevapları

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir