9.Sınıf Dil ve Anlatım 2.Dönem 2.Yazılı Soru ve Cevapları

1. Ünlü eleştirmenlerden biri: “Deneme yazıyorsanız belli bir birikiminiz, söylenecek sözünüz olmalı” diyor. ……………………… çünkü onun hem engin bir bilgi birikimi hem de söylenecek pek çok sözü var.

Bu parçada boş bırakılan yer, düşüncenin akışına göre aşağıdakilerden hangisi getirilebilir?
a-kendisi de öyle bir eleştirmen olmak istiyor.
b-Bu söz yazarımıza çok uyuyor.
c-Kimileri onun bu görüşüne katılmıyor.
d-Bu nitelikleri taşıyan pek çok sanatçımız var.
e-Bu niteliklerden yoksunsanız eleştirmen sayılamazsınız.
 
2. Bence edebiyat, bütün türleriyle masalla başlar, masalla biter. Masal türler içinde en çok şiire yakındır. Ritmiyle tekrarlarıyla, hayaliyle… Eşine rastlamadığımız ama umutlarımızı, korkularımızı, sevinçlerimizi taşıyan yeni eşyalar, yeni insanlar, yeni hayvanlar yaratır masal. Bu nedenle de en çok şiire yakındır.
Bu parçada masalla ilgili olarak hangisine değinilmemiştir?
a-Yinelemelere (tekrara) yer verildiğine
b-Düş öğesinden yararlanıldığına
c-Çok aranan ve okunan bir tür olduğuna
d-Değişik türlerin kaynağı olduğuna
e-Duygusal yönünün bulunduğuna
 
3. (I) bir sanatçı önce, kullanacağı malzemeyi seçer. (II) sonra da bu malzemedeki estetik dışı ögeleri ayıklar. (III) O da tasarladıklarını dil aracılığıyla kısa ve öz olarak anlatır. (IV) Şairin malzemesi de dildir. (V) Örneğin, bir yontucu, mermeri fazlalıklardan arındırarak yapıtını ortaya çıkarır.
Yukarıdaki numaralanmış cümlelerle anlamlı bir bütün oluşturabilmek için, cümlelerden hangileri yer değiştirilmelidir.
a-I-II     b-II-III    c-III-IV    d-III-V    e-IV-V
 
4. (I) Bu kitap, sanat yaşamımın değişik dönemlerinden seçilmiş ürünlerden oluşuyor. (II) Ağırlık 1970’lerden önce yazdığım şiirlerde. (III) Son beş yılda dergilerde bir çok şiir yayımladım., ancak bu şiirleri kitaba almadım.
(IV) Anılarımda da belirttiğim gibi, bunlar kendimle uzun bir hesaplaşmadan sonra oluşan şiirler. (V) Dolayısıyla beni bütün okurlarıma tanıtacaktır.
Yukarıdaki numaralanmış cümlelerden hangisi düşüncenin akışını bozmaktadır?
a-I    b-II   c-III   d-IV   e-V
 
5. (I)Biz gazeteciler, dışarıdan pek sevimli gözükmeyiz. (II)Sanırım bunun temelinde daha çok, işimizin eleştiri olması yatıyor. (III) Çünkü insanoğlu, doğası gereği eleştiriden pek hoşlanmaz; eleştiriyi de eleştireni de hoşgörüyle karşılamaz. (IV) Eleştirinin tarih içindeki önemini küçümsememeliyiz
(V) Çağdaş uygarlığın bu düzeye gelmesinde eleştirinin motor rolü oynadığını söyleyebiliriz.
Bu paragraf iki parçaya bölünmek istense, ikinci paragraf hangi cümleyle başlar.
a-I      b-II      c-III      d-IV       e-V
 
6. Öğrenimden kazancımız daha iyi ve daha akıllı olmaktır. Ezber bilmek, bilmek değildir; belleğimize emanet edilen her şeyi saklamaktır. Şu muhakkak ki bir çocuğa kendiliğinden bir şey yapmak özgürlüğünü vermemekle onu korkak bir köle haline sokuyoruz. Gelişmiş nesiller istiyorsak bilgiyi düşünceye ve davranışa dönüştürebilen çocuklar yetiştirmeliyiz. Epiharmus der ki: İnsan düşünce ile görür ve duyar, kainata bütün güç düşüncenin elindedir. Geri kalan her şey kör, sağır ve cansızdır.
Bu parçada anlatım yollarından hangisine başvurulmuştur?
a-Açıklama- Tanımala                 d-Öyküleme-Betimleme
b-Açıklama- Tanık gösterme       e-Tartışma-Karşılaştırma
c-Tanımlama-Tanık Gösterme
 
7. I. Kendi arkadaşlarımızla bir arada oturarak gruplar oluşturduk.
II.Eşyalarımızı minibüsün bagajına yerleştirdik.
III.Okul Müdürü, yatılı öğrencilerin Ankara’ya götürülmesi için beş minibüs kiraladı.
IV.Böylece daha keyifli bir yolculuk yapacaktık.
V.Her birinde sekizer onar kişi olacak şekilde minibüslere bindik.
Yukarıdaki cümlelerin anlamlı şekilde sıralanışı aşağıdakilerden hangisidir?
a-III-II-V-I-IV         c-II-III-V-I-IV       e-III-I-V-II-IV
b-III-II-IV-V-I          d-I-V-III-IV-II
 
8. Aşağıdaki cümlelerin hangisi anlamca olumludur?
a-Bunu bir takım kurallarla önlemek olur iş değildir.
b-Adamcağız sandıkları kadar paralı değil.
c-Gölün kıyısı, filmdeki gibi güzel değil.
d-Son romanın dili öyle yalın değil.
e-Köyden kente göç etmeyi o da istemiyor değil.
 
9. “İçinde iyi bir taraf bulunmayacak kadar kötü bir kitap yoktur”
Yukarıdaki cümle ile anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?
a-Kitapların kötü yönleri ancak incelenerek ortaya çıkarılabilir.
b-İçinde kötü düşüncenin olmadığı bir kitaptan söz edilemez.
c-Kitaplar sadece iyiden bahsetmeli, iyiyi öğretmelidir.
d-Her kitabın mutlaka iyi bir yönü vardır.
e-Her kitapta iyi kötü duygular aynı ölçüde bulunabilir.
 
10. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde neden-sonuç ilişkisi vardır?
a-20.yy ikinci yarısından itibaren, köyden şehre doğru bir nüfus hareketi ile karşı karşıyayız.
b-Yaşam koşullarının ağırlaşması, köylüleri şehre göç etmek zorunda bırakmıştır.
c-Şehre göç eden bu insanlar, şehirlerin kenar mahallerinde yokluk içinde yaşam mücadelesi verirler.
d-Bu insanlar, köy yaşamlarını gecekondularda devam ettirirler, şehir yaşamına alışmakta zorlanırlar.
e-Tarımdaki makineleşme bile bu nüfus hareketini azaltmamış, daha da arttırmıştır.
11- Aşağıdaki tablonun karşısına, cümlelerin hangi anlamı içerdiklerini doğru bir şekilde eşleştirin.(14x1p)
Yakınma cümlesi,           Eleştiri cümlesi,       Eşitlik cümlesi,                 Olasılık cümlesi,              Küçümseme cümlesi        Uyarma cümlesi,     Öneri cümlesi,                         Tasarı cümlesi                 Öğüt cümlesi,                    Önyargı cümlesi,               
Varsayım cümlesi,           Sezgi cümlesi,                          Hayıflanma cümlesi,      Güvenme Cümlesi,           
 
Senin ne kadar kısa boyun varmış.
Onu hastanede ziyaret etmen çok iyi olur.
Üniversiteyi kazanmak istiyorsan şimdiden çalışmalısın
Arkadaşına bu şekilde davranman hoş değil.
Bu kitabı ilerde daha da genişletmeyi düşünüyorum.
Tut ki Mars’ta yaşam var, bize bunun ne yararı olacak?
Kapıyı çalan annen olmalı
Şu adamlar tehlikeli görünüyor.
Onu geziye çağırsak da gelmez ki.
Annem bakkala hep beni gönderiyor.
Arkadaşlar biraz sessiz olabilir misiniz?
Babam doğum günümü hiçbir zaman unutmaz.
Annem ikimiz arasında hiçbir ayrım yapmaz.
Bu öyküsü de toplum tarafından benimsenmeyecektir.
  
12-Tablodaki deyimleri anlamlarıyla eşleştiriniz. (15x1p)
 

1

Dilinde tüy bitmek

 

Birisini evlendirmek

2

Ağzında bakla ıslanmamak

 

Ciddi olmak, davranışlarda aşırıya kaçmamak

3

Çenesi düşmek

 

Yardım etmek

4

Diş geçirememek

 

Çok önemsiz ya da çok az

5

Elinden tutmak

 

Kurnaz, becerikli, çıkarcı

6

Ayak diremek

 

Hiç sır saklamamak

7

Devede kulak   Yaşlı, yaşayacak az zamanı kalmış olmak

8

Ağır başlı olmak

 

Çok gürültü etmek

9

El üstünde tutmak

 

Bir şeyi tekrar tekrar söylemekten usanmak

10

Baş göz etmek

 

Çok konuşmak

11

Aklı yatmak

 

İnat ve ısrar etmek

12

Ortalığı ayağa kaldırmak

 

Bir kimseye çok saygı ve sevgi göstermek

13

Anasının gözü

 

Çok yorulmak

14

Bir ayağı çukurda olmak

 

Gücü yetmemek

15

Ayaklarına kara sular inmek

 

Bir işin olabileceğine inanmak
 
13- Aşağıdaki metinde geçen belirtili, belirtisiz ve takısız isim tamlamalarını bularak tablodaki boşluklara yazınız. (7x3p)
 
Benim saçlarım yumuşak. Havva’nın saçları keçe gibi. Annem iki kere kazıttı saçlarını, uzasın diye ama uzamadı, saçları kısa kaldı. Burnu da öyle biçimsiz ki! Yamyassı. Tıpkı okul kitabımdaki maymunun burnuna benziyor burnu.
 
Annem bugün bir temiz dövdü. Tabi döver. Misafir odamızdaki güzelim halımızı kesmiş. Hemde ipek halı. Deli mi ne? Annem:” Kız niye kestin halıyı?” dedi. O: “Kuş var halının içinde” dedi “Beyaz kuş. Onu çıkartacaktım” Gördün işte kuşu. Bir “ töbe töbe ana bellemiş, onu söyler”
 
Belirtili isim tamlaması Belirtisiz isim tamlaması Takısız İsim tamlaması
 
Sınav süresi 1 ders saatidir
İlk 10 sorudan her biri 5 puandır. 

9.Sınıf Dil ve Anlatım 2.Dönem 2.Yazılı Soruları İndir! (Fırat ŞAHİN)

9.Sınıf Dil ve Anlatım 2.Dönem 2.Yazılı Cevapları İndir! (Fırat ŞAHİN)

15 Yorum Var: “9.Sınıf Dil ve Anlatım 2.Dönem 2.Yazılı Soru ve Cevapları

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir