9.Sınıf Dil ve Anlatım 2.Dönem 2.Yazılı Soru ve Cevapları-Test

Not: Soru ve cevaplar sayfanın altındaki linktedir.

1. (I) Sanatı hayatın içinden koparıp kişisel ihtirasların emrine vermekten hep kaçınmalıyız. (II) Bilinmelidir ki sanat kişiye değil, topluma yöneldikçe asıl işlevini yerine getirmiş olur. (III) Toplumdan uzaklaşan sanat, işlevinden de uzaklaşmış olur. (IV) Sanatçı, sanatında yer vermek için toplumu tanımaya çalışmalıdır. (V) Yoksa başarılı ürünler ortaya koyması olanaksızdır.
Yukarıdaki yargılardan hangisinde amaç-sonuç ilişkisi vardır?
A) I.  B) II.  C) III.  D) IV.  E) V.
 
2. Aşağıdakilerden hangisi anlamca olumsuz değildir?
A)     Ne dersi dinleyip not aldın nede öğrenmek için okuyup yazdın.
B)     Yirmi birinci yüzyıla adım attığımız bu zamanda böyle öyküler yazılır mı?
C)    Tekrar toplanılmayacak değildi, anlaşmaya varılamayan bazı konularda.
D)    Yirmi yıldır kesintisiz yayımlanan dergi bu ay gazete bayilerine gelmedi.
E)     Yazarımızın rahatsızlığından dolayı bu sayıda ona yer veremiyoruz.
 
3. Kimi atasözleri hem mecaz hem gerçek anlamda kullanılabilir.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi sadece mecaz anlamlıdır?
A)     Tavşan dağa küsmüş, dağın haberi olmamış
B)     Damlaya damlaya göl olur.
C)    Ağaç yaşken eğilir.
D)    Ateş olmayan yerden duman tütmez.
E)     Ateş düştüğü yeri yakar.
 
4. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “yakınma” anlamı vardır?
A)     Sınav sonuçları yarın açıklanır mı ki?
B)     Bunu alsam beğenir mi ki?
C)    Söylesem de beni dinlemez ki?
D)    Bu olay onu o kadar üzdü ki…
E)     Bu saatten sonra gelir mi ki?
 
5. Aşağıdakilerden hangisi anlamca olumlu bir cümledir?
A)     Bunca işin arasında seninle uğraşacak değilim.
B)     Kimlerin kadroya gireceğini bilmeliydim.
C)    Beş parmağın beşi bir değildir.
D)    Böyle biri söz dinler mi hiç?
E)     Çocukluk acılarımı paylaşmadım sizinle.
 
6. İşine büyük önem verir, özenle çalışırdı; işiyle ilgili her konuda —-.
Bu cümlede boş bırakılan yere düşüncenin akışına göre hangisi getirilemez?
A)     İnce eleyip sık dokurdu
B)     Kılı kırk yarardı
C)    Gecesini gündüzüne katardı
D)    Elinden geleni yapardı
E)     Bir dediğini iki etmezdi
 
7. Aşağıdakilerden hangisi bir koşul cümlesi değildir?
A)     Babanız erken gelirse yemeğe çıkarız.
B)     Eksiğinizin nerede olduğunu bilirseniz, daha verimli çalışırsınız.
C)    İnsan merhameti öğrenirse hayatına bir anlam katmış olur.
D)    Artık herkes görevini bilse ona göre davransa diyorum.
E)     Siz karşınızdaki insanı ciddiye alırsanız, o da sizi önemser.
 
8. Aşağıdaki atasözlerinden hangisi anlam bakımından diğerlerinden farklıdır?
A)     Bana benden olur, her ne olursa; başım rahat bulur, dilim durursa.
B)     Az söyle, öz söyle; iki dinle, bir söyle.
C)    Çok söyleyen, çok yanılır.
D)    Dil susmayınca, baş kesen olmaz.
E)     Değirmeni su döndürür; insanı dil.
 
9. “İçinde iyi bir taraf bulunmayacak kadar kötü bir kitap yoktur”
Yukarıdaki cümle ile anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?
A)     Kitapların kötü yönleri ancak incelenerek ortaya çıkarılabilir.
B)     İçinde kötü düşüncenin olmadığı bir kitaptan söz edilemez.
C)    Kitaplar sadece iyiden bahsetmeli, iyiyi öğretmelidir.
D)    Her kitabın mutlaka iyi bir yönü vardır.
E)     Her kitapta iyi kötü duygular aynı ölçüde bulunabilir. 
 
10. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde neden-sonuç ilişkisi vardır?
A)     20.yy ikinci yarısından itibaren, köyden şehre doğru bir nüfus hareketi ile karşı karşıyayız.
B)     Yaşam koşullarının ağırlaşması, köylüleri şehre göç etmek zorunda bırakmıştır.
C)    Şehre göç eden bu insanlar, şehirlerin kenar mahallerinde yokluk içinde yaşam mücadelesi verirler.
D)    Bu insanlar, köy yaşamlarını gecekondularda devam ettirirler, şehir yaşamına alışmakta zorlanırlar.
E)     Tarımdaki makineleşme bile bu nüfus hareketini azaltmamış, daha da arttırmıştır.
 
11. Aşağıdaki dizelerin hangisinde isim tamlaması yoktur?
A)     Boş ve ümitsizdir akşamın hüznü
Bu tenha çeşmede bir an yüzünü
B)     Seyredenler altın sazlar içinde
Ruh muammasının ürperişinde
C)    Kaybolmuş sanırlar kendilerini
Bırak bu tesadüf bahçelerini
D)    Bu ikiz aynada toplanır yollar
Karanlık yaratır, ölüm tamamlar
E)     Kaçalım seninle biz de geceye
Ölümün kardeşi saf düşünceye
 
12.           I. Evin çevresini saran kalabalık, onun dışarı çıkmasını istiyordu.
                II. O yıllarda kentlerin merkezlerinin çevrelerinde gecekondular vardı.
                III. Zekânın oluşmasında doğuştan getirilen özellikler kadar çevre de önemli bir rol oynar.
                IV. Babamın çevresi kuvvetlidir, bana bir şey olmaz diyerek başına buyruk hareket ediyordu.
                V. Edebiyat çevrelerinde yeni bir derginin çıkacağına dair dedikodular dolaşıyor.
“Çevre” sözcüğü yukarıdaki numaralanmış cümlelerin hangilerinde aynı anlamda kullanılmıştır?
A) I. ve II.                          B) I. ve V.                      C) II. ve III.
                   D) III. ve IV.                     E) IV. ve V.
 
13. (I) İnsülin direnci oluşturan maya ve soyalı besinler, vücutta şekerin kullanılmasını engelleyerek şekerin yağa dönüşmesine sebep oluyor. (II) Yirmi bine yakın kişi üzerinde yapılan besin intolerans testlerinin sonuçlarına göre insülin direncini oluşturan besinlerin başında maya ve soya geliyor. (III) Bu bağlamda insülin direncine dikkat edilerek sağlıklı ve hızlı kilo verilebilir. (IV) Bunun için de turşu, sirke, şalgam suyu, kefir ve bira gibi mayalı besinlerden uzak durulmalı. (V) Kepekli yufka ekmeği ya da kepekli tortilla ekmeği, prebiyotik yoğurt ve lor peyniri tüketilmeli.
Bu parçadaki numaralanmış cümlelerle ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır?
A)     I. cümlenin yüklemi birleşik bir fiildir.
B)     II. cümlede sayı grubu kullanılmıştır.
C)    III. cümlede bağlama grubu zarf görevindedir.
D)    IV. cümlede birden çok edat grubu vardır.
E)     V. cümlede hem isim hem sıfat tamlaması vardır.
 
14. Sana çiçekler getireceğim
        Bozulmuş güz bahçelerinden
        Sana bir serinlik getireceğim
        Yağmur tanelerinden
Bu dörtlükte aşağıdakilerden hangisi vardır?
A) Birleşik fiil             B) Sayı grubu         C) Sıfat tamlaması
               D) Fiilimsi grubu          E) Ünlem grubu
 
15. Aşağıdakilerden hangisi haber cümlesi değildir?
A)     Personel kimlik kartımı kaybettim.
B)     Onun bu sokakta güzel bir evi vardı.
C)    Memurlar maaşlarını her ayın on beşinde alır.
D)    Konuşmasını bitirse de dışarı çıksak.
E)     Babam, bana, tuttuğum takımın formasını alacak.
 
16. (I) Yazar, bu eserinde özenli ve temiz bir dil, amacına uygun bir teknik kullanmış. (II) Roman, kasabanın çeşitli katmanlarından bütün yerli tipleri başarıyla veriyor. (III) Yazar, kendi mizah ölçülerinin, hatta tiryakiliklerinin içinde kalmış. (IV) Roman, çürümeye yüz tutmuş kasaba ilişkilerinin çok partili dönemde bize özgü biçimde nasıl politikleştiğini anlatıyor. (V) Kasabanın mahallî havasını kuvvetle yansıtan kelime, deyim ve söz dizimi özellikleri, eserin en başarılı yanı.
Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisinde, eserin konusu hakkında bilgi verilmiştir?
A) I.               B) II.              C) III.               D) IV.             E) V.
 
17. (I) Sanal kredi kartı sadece İnternet ortamındaki alışverişlerde kullanılmak üzere tasarlanmış bir kredi kartı türüdür. (II) İki tür sanal kredi kartı vardır: Banka tarafından verilen bir kredi kartına bağlı olan sanal kart ve banka mevduat hesabına bağlı olan sanal kart. (III) İlki için bir kredi kartı sahibi olmanız şarttır, ikincisi için bankada mevduat hesabınızın olması yeterli. (IV) Sanal kartlar fiziksel olarak basılmaz, bu nedenle kaybolma-çalınma riski taşımaz. (V) Sanal kredi kartlarının gerçek kredi kartları gibi 16 haneli numaraları, güvenlik kodları (CVC2) ve geçerlilik tarihleri vardır.
Bu parçadaki numaralanmış cümlelerle ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?
A)     I. cümlede sanal kredi kartlarının hangi amaçla kullanıldığından söz edilmiştir.
B)     II. cümlede sanal kredi kartlarının ortak özelliklerinin neler olduğu belirtilmiştir.
C)    III. cümlede sanal kredi kartlarına sahip olma koşulları açıklanmıştır.
D)    IV. cümlede sanal kredi kartlarıyla gerçek kredi kartları arasındaki bir farka değinilmiştir.
E)     VI. cümlede sanal kredi kartlarıyla gerçek kredi kartları arasındaki benzerliklere değinilmiştir.
 
18. (I) Yakın zamanlara kadar koza pazarlarının kurulduğu Koza Han, günümüzde ipekçilikle uğraşan esnafın yer aldığı bir han olarak kullanılmakta. (II) Bura, bir alışveriş mekânı olmasının yanı sıra kocaman çınarlarının altında çay-kahve içilerek Bursa’nın tarihî dokusunun da tadına varılabilecek eşsiz bir yer. (III) Eski belediye binası, Koza Han’ın biraz ilerisinde. (IV) Bu bina, Atatürk’ün Bursa’da katıldığı son baloda valsi yarıda kesip orkestraya “Sarı zeybek” dediği ve zeybek oynadığı yer… (V) Sümer Ezgü’nün Atatürk’ü canlandırdığı, Atatürk’ün manevi kızı Ülkü Adatepe’nin rol aldığı mini bir belgesel çekilmiş bu binada.
Yazar, yukarıdaki numaralanmış cümlelerin hangisinde anlattıklarına kendi düşüncesini de katmıştır?
A) I.               B) II.                  C) III.                  D) IV.                E) V.
 
19. Aşağıdakilerden hangisi, dolaylı anlatıma örnek olabilir?
A)     Adaletin ve aklın reddi, toplumu yok oluşa sürükleyen ayrılık ve zıtlaşmayı besler.
B)     Beni uğurlarken şöyle dedi: “Nereye gidersen git, bu şehir arkandan gelecek.”
C)    Öğretmenim, bu işin bana çok zaman kaybettireceğini söyledi.
D)    Cenap Sahabettin, ‘”Edebiyat için güzellikten başka amaç tanımam.” dermiş.
E)     Dilin bir başka işlevi de kişileri birbirine bağlamaktır.
 
20. Başarısızlıklarımızdan aldığımız dersler, başarılarımızdan aldığımız derslerden daha etkilidir; hiç hata yapmamış insan, hiçbir şey keşfetmemiş insandır.
Bu cümlede anlatılmak istenen aşağıdakilerin hangisinde verilmiştir?
A)     Başarısız olduklarına inanan insanların da başarılı olabilecekleri alanlar vardır.
B)     Başarısızlıklar ve hatalar, insanın yanlışını görmesine ve başarıya ulaşmasına büyük katkı sağlar.
C)    Her insanın hayatında başarı ve başarısızlık söz konusu olsa da başarıların ayrı bir yeri vardır.
D)    İnsanların başarılarının temelinde yatan gerçek, çok çalışmalarıdır.
E)     Eğitim, başarısızlıkların başarıya, olumsuzlukların olumluya dönüştürülmesi çabasıdır.
 
21. Doldurulmaz yerin senin
        Dostlar seni unutur mu
        Hiç sönmezdi nurun senin
        Dostlar seni unutur mu
Bu dörtlükte aşağıdakilerden hangisi vardır?
A) Birleşik fiil               B) İsim tamlaması              C) Fiilimsi grubu
               D) Sıfat tamlaması                 E) Ünlem grubu
 
22. Aşağıdaki dizelerin hangisinde birden çok tamlayanın ortak bir tamlanana bağlandığı bir isim tamlaması kullanılmıştır?
A)     Ben sende yaşıyorum
Sen bende hüküm sürmektesin
B)     Sende seyrediyorum denizlerin en mavisini
Ormanların en kuytusunu sende gezmekteyim
C)    Günlerden sonra bir gün
Şayet sesimi fark edemezsen
D)    Rüzgârların, nehirlerin, kuşların sesinden
Bil ki ölmüşüm
E)     Bir namazlık saltanatın olacak
Taht misali o musalla taşında
 
23. (I) Romanlar vardır, daha ilk sayfasında olay örgüsünün çekim alanı içine alır okurunu. (II) Kan basıncını yükselten heyecanlar yaratır okurda. (III) Kimi romanlar da vardır, dilsel örüntüsüyle okurun aklına olduğu kadar yüreğine de seslenme yolunu seçer. (IV) Romanda özgünlük, derinlik, çok yönlülük aranır. (V) Daha doğrusu, okurun, okuma eylemine tüm varlığıyla katılımını sağlar. (VI) En yüksek coşkuları, estetik tutkulara dönüştürür.
Bu parçadaki numaralanmış cümlelerden hangisi düşüncenin akışını bozmaktadır?
A) II.                   B) III.                 C) IV.                D) V.               E) VI.
 
24. (I) Resim ve heykel sanatçıları insan elleri üzerinde çok durmuşlardır. (II) Ortaçağdan bu yana, ressamların yaptığı portrelere baktığınızda gözlerden çok, ellerin öne çıktığını görürsünüz. (III) Gergef üzerinde dolaşan, çenesini avuçları içine alan, vücut boyunca sarkan eller… (IV) Mutluluğun parıltısını, kaygıların kaynaşmasını, yaşamaktan usanışı hep bu ellerde görürsünüz. (V) Bundan on binlerce yıl önce insan daha kafasıyla düşünemezken elleriyle düşünmüş. (VI) İnsan geometri bilmeden su bentleri yapmış, matematik bilmeden parmaklarıyla saymış, sanat ve güzellik üzerine hiçbir bilgisi yokken mağara duvarlarını, bugün usta ressamların bile yapamayacağı resimlerle donatmış. (VII) Bilimsel ve sanatsal yaratılar konusunda övündüğümüz ne varsa hepsini, insan elinin çağlar boyunca yaptığı hareketlere borçluyuz.
Bu parça iki paragrafa ayrılmak istense ikinci paragraf hangi cümleyle başlar?
A) II.                    B) III.                 C) IV.                 D) V.             E) VI.
 
25. Romancılarımız, edebiyatımızın bir döneminde toplumsal sorunlara sahip çıkmayı ilke edinmiş, yapıtlarında bunları yansıtmaya çalışmışlardı. Daha sonra Türkiye’nin ve dünyanın değişmesiyle bu yaklaşım da geçerliğini yitirdi. Romancılarımız toplumsal konular yerine bireysel konuları anlatmaya yöneldi. Bu yönelim, onların kimi düşünceleri yansıtmaması anlamına gelmez. Elbette her romanın yine de bir iletisi vardır. Ama bu, hesaplı bir biçimde, bir amaç doğrultusunda yapılıyorsa o zaman, yazılan, romanlığını yitirir; ya reklam metni olur ya da propaganda.
Bu parçada romanlarla ilgili olarak karşı çıkılan nedir?
A)     Bir düşünceye bağlanıp onun benimsetilmeye çalışılması
B)     Çeşitli sorunlara çözümler önerilmesi
C)    Dilinin kendine özgü nitelikler taşımaması
D)    Yalnızca insanın anlatılması
E)     Biçimsel özelliklerinin önemsenmemesi

9. Sınıf Dil ve Anlatım 2. Dönem 2. Yazılı Soruları-Test İndir!

9. Sınıf Dil ve Anlatım 2. Dönem 2. Yazılı Cevapları-Test İndir!


100 Yorum Var: “9.Sınıf Dil ve Anlatım 2.Dönem 2.Yazılı Soru ve Cevapları-Test

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir