9.Sınıf Dil ve Anlatım 1.Dönem 2.Yazılı Soru ve Cevapları (Fırat ŞAHİN)

Yaşı benden büyüktü. Yaş elbisesini sobanın üstüne astı. Eşyaları taşıyan gençler çok güçlü, çok kuvvetli gençlerdi. Bayramda eşimizi, dostumuzu ziyaret ettik. Ağlarım hatıra geldikçe gülüştüklerimiz.

1. Yukarıdaki metinde geçen aşağıdaki kelimelere örnekler bulunuz.(4x4p)

Eş Anlamlı Kelime

Eş sesli Kelime

Zıt Anlamlı Kelime

Yakın Anlamlı

                 

2. Aşağıda verilen cümlelerdeki boşluklara uygun şekilde yerleştiriniz. ( 4x3p)

“Denizde çok dalga vardı” cümlesindeki dalga kelimesi zamanla fizikteki dalga terimini karşılar duruma gelmiştir. Kısa dalga, orta dalga Bu olaya ………………………. denir.

Çok anlamlılık

“Kurtlar iki davarı telef etmiş” cümlesindeki davar kelimesi eskiden her türlü mal, varlık anlamındayken zamanla koyun ve keçiyi karşılar hale gelmesine ………………………denir.

Anlam değişmesi

 

“Kapıda yavuz bir delikanlı vardı” cümlesindeki “yavuz” kelimesi eskiden fena, kötü perişan anlamındayken zamanla iyi güzel, güçlü çetin anlamlarını karşılar hale gelmesine ………………………….. denir.

Anlam daralması

Kelimeler zamanla değişik anlamlar kazanmasına ………………………… denir.

Anlam genişlemesi

3. Aşağıdaki altı çizili sözcüklerin “ gerçek, yan, mecaz, terim” anlamlarının hangisinde kullanıldığını karşılarına yazınız. (5x3p)

 • Elindeki taşları suya attı  
 • Bu mendili dolabının gözünde buldum.
 • Bu ülkede geniş iş imkanları var
 • Bu açıkaç derecedir
 • Bu yaz tatil yapamayacağıma yanıyorum.

“Genç kız etrafına baktı. Bu müstesna günün gönlüne çöken azametinden silkinmek, kurtulmak istiyordu. Hatta aynı azamet, bütün cihana hâkim olmuş gibi idi. Neydi bu konuşacakmış gibi hisli tabiat kalbe ürperti veren bu muhteşem dekorda kim ne derse desin bir kahredici güzelliğin hâkim sesi vardı. Bir güzellik, bir aşk güzelliği”

4. Yukarıda altı çizili kelimelerde görülen ses olaylarını yazınız.(6x3p)

5. Aşağıdaki kelimeleri büyük ve küçük ünlü uyumuna göre Uyarsa (artı), uymazsa (eksi) yazınız.(18p)

Kelime

Büyük ünlü uyumu

Küçük Ünlü uyumu

müstesna

   

günün

   

gönlüne

   

çöken

   

azametinden

   

silkinmek

   

kurtulmak

   

istiyordu

   

6. Altı çizili sözcüklerin hangi anlamda kullanıldığını somut/soyut karşılarına yazınız.. (5x2p)

 • Çatıdan bir çatırtı geldi.
 • Güneş sıcak yüzünü gösterdi
 • Kaygı her insanda bulunabilir.
 • Şiirde yurt sevgisini anlatmış
 • Bu güller çok güzel kokuyor.

7. Aşağıda verilen cümlelerde dil hangi işlevde kullanılmıştır? Karşılarına yazınız.  (5x2p)

 • Konuyu anladınız mı?
 • Örnekleri yazınız.
 • Birlikten kuvvet doğar.
 • Nesne, yapılan işten etkilenen öğedir.
 • Eyvah cüzdanımı kaybettim!

8. Aşağıdakilerden hangisi iletişimin öğelerinden biri değildir?(3p)

a)Kaynak    b) Gönderici      c) Alıcı    d) İleti     e) Zaman

9.Sınıf Dil ve Anlatım 1.Dönem 2.Sınav Soruları İndir! (Fırat ŞAHİN)

9.Sınıf Dil ve Anlatım 1.Dönem 2.Sınav Cevapları İndir! (Fırat ŞAHİN)

54 Yorum Var: “9.Sınıf Dil ve Anlatım 1.Dönem 2.Yazılı Soru ve Cevapları (Fırat ŞAHİN)

  1. Teşekkürler ama cevaplar yok onun için doğru yapıp yapmadığımı anlayamıyorum.

 1. Gerçekten fena değil yazılıdan çıktım ve 3 soru nerdeyse tıpatıp, 40 aldım ama :D

 2. Bu soruların büyük çoğunluğu 9.sınıf değil, mecaz anlam yan anlam 6, sınıf konusu.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir