9.Sınıf Dil ve Anlatım 1.Dönem 1.Ortak Sınav Soru ve Cevapları

1-) Aşağıdaki cümlelerde dil hangi işlevlerde kullanılmış karşılarına yazınız?

Dünya hem kendi etrafında hem de Güneş’in etrafında döner.

A, şuna bak! Hala gülüyor!

Arkadaşlar burası doldu, lütfen biraz ilerleyiniz.

Söylediklerimi anladınız değil mi?

Cümle bitince sonuna nokta konur.

2)Türkçenin köken bakımından Dünya dilleri arasındaki yerini belirtiniz?

Anne mutfaktan çocuklarına yemek hazır diye seslendi.

Çocuklar da geliyoruz dediler.

3-) Yukarıdaki karşılıklı konuşmanın iletişim öğelerini gösteriniz.

4-) İletişim Çeşitleri nelerdir?

5-) Aşağıdaki cümlelerin başına verilen bilgiler doğru ise “D”, yanlış ise “Y” yazınız.

(   ) Dil ve kültür birbirinden ayrılamaz. Kültür dili, dil de kültürü yaratır.

(   ) Kültürün nesilden nesile aktarılmasında dilin payı yoktur.

(   ) Konuşmalarımızda argo kelimeler kullanmamaya özen göstermeliyiz.

(   ) Ağız kelimesinin terim anlamı yoktur.

(   ) Edebiyatın oluşmasında dilin bir işlevi yoktur.

6-) Aşağıdaki boşluklara “ Konuşma dili, Argo,Yazı dili”  kelimelerini uygun şekilde yazınız.

Bir toplumda ortak dilden ayrı olarak aynı meslek veya topluluktaki insanların kullandığı özel dil veya söz dağarcığı, veya jargona ……………….. denir

Toplumlarda ağızlardan biri öne çıkar ve bu, zamanla ortak dil olarak kullanılır. Artık kitaplar, dergiler, yazılar o ağızla yazılır. İşte toplumun kullandığı bu dile ……………….. denir.

Bir toplumun günlük yaşamında, evde, sokakta, konuşurken kullandığı dile ……………….. denir.

7-) Yapı bakımından diller kaça ayrılır yazınız.

8-) Belediye başkanı, iki gün önce mahalle muhtarlarına parklara fidan dikmelerini söyledi.

Bu cümledeki altı çizili bölüm iletişimin ………….. öğesidir?

9- Dil ile kültür arasındaki ilişkiyi açıklayınız.

10- Ülkemizdeki yazı dili hangi ağız esas alınarak oluşturulmuştur.

9.Sınıf Dil ve Anlatım 1.Dönem 1.Ortak Sınav Soru ve Cevapları-A İndir! (Fırat ŞAHİN)

9.Sınıf Dil ve Anlatım 1.Dönem 1.Ortak Sınav Soru ve Cevapları-B İndir! (Fırat ŞAHİN)


36 Yorum Var: “9.Sınıf Dil ve Anlatım 1.Dönem 1.Ortak Sınav Soru ve Cevapları

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir