9.Sınıf Diksiyon ve Hitabet Dersi 2.Dönem 1.Yazılı Soru ve Cevapları

1. Konuşma kusurlarından üçünü yazınız. (15P)

2. Diksiyonun kurallarından üçünü yazınız. (15P)

3. Ses sağlığını korumak için uyulması gereken kurallardan ikisiniz yazınız. (10P)

4. Aşağıdaki yargıları doğru-yanlış durumlarına göre işaretleyiniz. (10P)

  • Tek heceli sözcükler vurgusuzdur. ( )
  • Çok heceli sözcüklerde vurgu genellikle son hecededir. ( )
  • “şey” sözcüğü her zaman bitişik yazılır. ( )
  • Soru eki her zaman ayrı yazılır. ( )
  • Ünlü harfle biten bir sözcüğün son harfi, ünsüz harfle başlayan sözcüğün ilk harfiyle birleşirse ulama gerçekleşir. ( )

5. Aşağıdaki dizelerin hangisinde ulama yoktur?
A) Bir dost bulamadım, gün akşam oldu.
B) Abdal oldum, şal giyindim bir zaman
C) Dalgın duyuyor rüzgârın ahengini dal dal
D) Baktım süzülüp geçti açıktan iki sandal
E) Geçmiş gecelerden biri durmakta derinde

6. Aşağıdaki dizelerin hangisinde “ulama”ya örnek bir kullanım yoktur?
A) Hiç kimsenin açtırma elini, ne olur!
B) Eksik etme yardımını sessiz veriver!
C) Her ne ararsak arayalım kendi içimizde
D) Sözcüklerde kaldı hoşgörünün manası
E) Süresiz özleminden cayır cayır yanıyorum

7. Sözcüklerin söyleniş özelliklerine dikkat ederek, sözcükleri söylerken seslerin değerini veren, hecelerin vurgusuna, uzunluğuna, kısalığına önem vererek seslendirmeye ne ad verilir?
A) Diksiyon   B) Sağdeyi   C) Söyleniş   D) Ulama   E) Boğumlama

8. Aşağıdakilerden hangisi sözlü mesajdır?
A) Tokalaşmak   B) Sarılmak   C) Ağzını oynatmak   D) Beden Dili   E) Mektup

9. Aşağıdakilerden hangisi sözsüz mesajdır?
A) Gülümsemek   B) Dilin sürçmesi   C) Telefonla mesaj   D) E-posta  E) Konuşmak

10. İlk izlenimde en önemli belirleyici unsur hangisidir?
A) Ne söylendiği   B) Nasıl söylendiği   C) Niçin söylendiği   D) Nerede söylendiği   E) Kime söylendiği

11. “Şu yoğurdu s……………………” tekerlemeyi doğru biçimde tamamlayan aşağıdakilerden hangisidir?
A) sarımsaklasak da mı yesek sarımsaklamasak da mı koysak
B) saklasak damı sarımsaklasak sarımsaklamasak damı yesek
C) soğanlasak da saklasak sarımsakla mı saklasak
D) sarımsaklasak da mı saklasak sarımsaklamasak da mı saklasak
E) sarımsaklamasak da mı saklasak sarımsaklasak da mı saklasak

12. İnsanların duygu, düşünce ve isteklerini ifade etmek için kullanabileceği en önemli araç aşağıdakilerden hangisidir?
A) İletişim
B) Diksiyon
C) Telefon
D) Dil
E) İnternet

13. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “yaşamı boyunca” sözü gereksiz kullanılmıştır?
A) Adamcağız, yaşamı boyunca çocuklarına iyi bir gelecek sağlamak için çalıştı durdu.
B) Yaşamın boyunca bu vicdan azabını çekeceksin.
C) Karısını ve çocuklarını öldüren adam yaşamı boyunca müebbet hapse mahkum oldu.
D) Yaşamım boyunca bu yaptıklarını hatırlayacağım.
E) Çocuklarınızın yaşamı boyunca mutlu olmasını istiyorsanız onlara iyi bir eğitim veriniz.

14. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “geri” sözcüğü cümleden çıkartıldığında cümlenin anlamında herhangi bir daralma ya da bozulma olmaz?
A) Sendeki bütün kitapları geri alacağım.
B) Fabrika işçileri geri işe alındı.
C) Eğer bir karar verdiyseniz, geri adım atmayın.
D) Biraz daha geri gider misin?
E) Bende sana ait ne varsa hepsini sana geri iade ediyorum.

9.Sınıf Diksiyon ve Hitabet Dersi 2.Dönem 1.Yazılı Soruları İndir!

9.Sınıf Diksiyon ve Hitabet Dersi 2.Dönem 1.Yazılı Cevapları İndir!

8 Yorum Var: “9.Sınıf Diksiyon ve Hitabet Dersi 2.Dönem 1.Yazılı Soru ve Cevapları

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir