9.Sınıf Diksiyon ve Hitabet Dersi 1.Dönem 2.Yazılı Soruları

1.Aşağıdaki kelimelerden hangisinin yazılışı doğru verilmiştir?
A) Herkez                  
B) Yanlış                        
C) Yanlız                            
D) Kirbit
 
2.Aşağıdakilerden hangisinin yazılışı yanlıştır?
A)Orijinal                
B)Elektrik                      
C)Tiren                             
D)Spor
 
3.Türkçe’de ……..ünlü………ünsüz harf vardır.
Boşluğa aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir.
A)8-28                          
B)21-8                        
C)6-22                            
D)8-21
 
4. Telaffuzda dikkat edilecek bir özellik de yöresel ağız ifadelerinden kaçınmaktır.   ….……… olan İstanbul ağzı ile konuşmaya önem vermek gerekmektedir.
Yukarıdaki noktalı yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
A) Yazı dili          
B) Şive                   
C) Argo dil                                      
D) Lehçe
 
5. Şu yoğurdu s…………………… tekerlemeyi doğru biçimde tamamlayan aşağıdakilerden hangisidir?
A)Sarımsaklasak da mı yesek sarımsaklamasak da mı koysak
B)saklasak damı sarımsaklasak sarımsaklamasak damı yesek
C)soğanlasak da saklasak sarımsakla mı saklasak
D)sarımsaklasak da mı saklasak sarımsaklamasak da mı saklasak
 
6. Sözcüklerin söyleniş özelliklerine dikkat ederek, sözcükleri söylerken seslerin değerini veren, hecelerin vurgusuna, uzunluğuna, kısalığına önem vererek seslendirmeye ne ad verilir?
A) Diksiyon                                 
B) Söyleşi                                 
C) Söyleniş                
D) Ulama
 
7.İnsanların duygu, düşünce ve isteklerini ifade etmek için kullanabileceği en önemli
araç aşağıdakilerden hangisidir?
A) İletişim                             
B) Diksiyon                              
C) Telefon                                 
D) Dil
 
8. Ağzımızdan bir kerede çıkan ses topluluğuna ne ad verilir?
A) Harf                            
B) Hece                        
C) Kelime                                             
D) Cümle
 
9.’’ Alınan bu karar, savaşta askerin daha çok ölmesine yol açtı?’’
Bu cümledeki anlatın bozukluğu aşağıdakilerin hangisiyle giderilebilir?
A)”bu” sözcüğü atılarak
B)”daha çok” sözü “askerin” sözcüğünden önce kullanılarak
C)”yol açtı” sözü yerine “neden oldu” sözü getirilerek
D)”alınan” sözcüğü atılarak
 
10. Eskiden beri söylenir ( ) “Bizim şiirimiz halk şiiridir ( )”  Ama daima bunun aksine eser verilir () söylenenler gerçekleşmez.
Yukarıda parantezlerle belirtilen yerlere sırasıyla aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangileri getiril-melidir?
A)  (.) (,) (;)                                          
B)(.) (.) (.)                       
C) (;) (.) (;)                                   
D) (:)(.) (,)
 
11. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “ünsüz düşmesine” uğramış birden çok sözcük kullanılmıştır?
A) Sevginin küçücük görünümünden sıcacık bir hikâye çıkardığını görmüştüm.
B) Ufacık dedikodular bile büyük bir aileyi dağıtmak için yeterli olur.
C) Evlerin minicik saçaklarından yere kadar buzlar sarkıyordu.
D) Araba, büyücek bir binanın önünde sarsılarak durdu.
E) Mahallenin daracık sokaklarında çeşitli oyunlar oynardık.
 
12. Sonu sert ünsüzle biten tek heceli sözcüklerde genellikle ünsüz değişimi (yumuşaması) olmaz.
Aşağıdaki sözcüklerin hangisi bu kurala aykırı bir örnektir?
A) Ek   B) Çat   C) Yurt   D) At   E) Maç
 
13. Aşağıdaki dizelerin hangisinde ulama yoktur?
A) Bir dost bulamadım, gün akşam oldu.
B) Abdal oldum, şal giyindim bir zaman
C) Dalgın duyuyor rüzgârın ahengini dal dal
D) Geçmiş gecelerden biri durmakta derinde 

9.Sınıf Diksiyon ve Hitabet Dersi 1.Dönem 2.Yazılı Soruları İndir! (Talip ÖZ)

44 Yorum Var: “9.Sınıf Diksiyon ve Hitabet Dersi 1.Dönem 2.Yazılı Soruları

  1. 1-B, 2-C, 3-D, 4-A, 5-D, 6-A, 7-D, 8-A, 9-B, 10-D, 11-A, 12-C, 13-D
    Arkadaşlar ben böyle çözdüm ve doğru olduğunu düşünüyorum.

    1. Cevapları biri yazabilir mi artık, yarın diksiyon sınavı olacağız da çok acil ihtiyacım var.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir