2017-2018 Edebiyat Dersleri Sene Başı Zümre Toplantı Tutanağı

Önemli Not: MEB tarafından Türk Dili ve Edebiyatı il formatör öğretmenlerine örnek olarak verilen zümre örneğidir.

GÜNDEM MADDELERİ

1. Açılış ve yoklama,

2. Zümre başkanının belirlenmesi, (Ortaöğretim kurumları ve zümre kurulu yönergesi madde 15)

3. Yazman seçimi,

4. Bir önceki toplantıya ait zümre kararları, uygulama sonuçlarının değerlendirilmesi ve uygulamaya yönelik yeni kararların alınması,

5. Zümre öğretmenler kurulu toplantılarıyla ilgili;

a. Ortaöğretim Eğitim Kurumları ve Zümreleri  yönergesinin okunması,

b. 1739 Sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu,

c. 2’nci maddesi Türk Milli Eğitimin Genel Amaçları,

d. 28’inci maddesi ortaöğretimin amaç ve görevleri,

e. Okulun kuruluş amacı,

6. Genel Ortaöğretimde; ilkeler (Ortaöğretim kurumları yönetmeliğinin 5’inci maddesi)

7. Orta öğretimin amaçları (Ortaöğretim kurumları yönetmeliğinin 7’inci maddesi)

8. Öğretim programında belirtilen kazanım ve davranışlar dikkate alınarak derslerin işlenişinde uygulanacak öğretim yöntem ve teknikleri ile bunların uygulama şeklinin belirlenmesi,

9. Uygulamalarda karşılaşılan güçlükler üzerinde durularak, çözüm yollarının aranması, (yıl sonunda idareye verilen ders kesim raporlarında (varsa) aksaklık ve güçlüklerin dile getirilmesi ve bu öğretim yılı için önlemlerin alınması,)

10. Ünite ve konu ağırlıklarına göre zamanlama yapılması, ünitelendirilmiş yıllık planlar ve ders planlarının hazırlanması, uygulanması ve gezi, gözlem,deney ve inceleme planları arasında birlik beraberliğin sağlanmasına yönelik kararların alınması, 2551 ve 2575 Sayılı Tebliğler Dergisinde yayınlanan MEB Eğitim-Öğretim Çalışmalarının Planlı yürütülmesine ilişkin yönergenin  okunması ve yıl içinde uygulanması,

11. Güncellenen  öğretim programında yer alan Değerler Eğitim işleyiş esaslarının ve eski öğretim programlarının  yıllık planlarda (11-12.sınıflarda) yer alması gereken Atatürkçülükle ilgili konular üzerinde durularak çalışmaların buna göre planlanması, (2488 Sayılı Tebliğler Dergisi)

12. Öğrenci başarısının ölçülmesi ve değerlendirilmesinde ortak bir anlayışın, birlik beraberliğe yönelik belirleyici kararların alınması, Öğrencilerin çalışma, eğitim-öğretim ve başarı durumları ile çevrenin özelliklerinin incelenmesi, başarısızlığın giderilmesi yönünde alınacak önlemlerin kararlaştırılması, başarıyı arttırıcı öneriler,yapılacak deney, proje, gezi ve gözlemlerin planlanması,

13. Bilim ve teknolojideki gelişmelerin derslere yansıtılmasını sağlayıcı kararların alınması, öğrenci ve öğretmen tabletlerinin kullanılması,

14. Öğrencilere verilecek proje ve performans konu başlıklarının  belirlenmesinde, okul ve çevre  şartlarının göz önünde bulundurulması, proje ve performans dağıtım planlamasının ve değerlendirme esaslarının öğretim yılı   başında belirlenmesi,

15. Ders yılı içinde yapılacak sınavların sayısı, niteliği ve şekli ile ölçme ve değerlendirme araçlarının hazırlanması   (cevap anahtarı v.b.) hazırlanması, değerlendirme ilkeleri, sınavlarla ilgili soru havuzu ve arşiv oluşturulmasına yönelik esasların belirlenmesi,

16. Diğer zümre öğretmenleriyle yapılacak iş birliği esaslarının belirlenmesi,

17. Dilek ve temenniler,

18. Kapanış.

2017-2018 Edebiyat Dersleri Sene Başı Zümre Toplantı Tutanağı İndir! (MEB)


Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir