2016-2017 Edebiyat Dersleri 2.Dönem Zümre Toplantı Tutanağı

GÜNDEM MADDELERİ:

1. Açılış ve yoklama

2. 1739 sayılı Milli Eğitim Kanununun amaçlarının ve temel ilkelerinin okunması

3. Türk Edebiyatı, Dil ve Anlatım derslerinin genel ve özel amaçlarının okunması

4. 1.dönem zümre kararlarının uygulama sonuçlarının değerlendirilmesi planlandığı halde uygulanamayan, uygulandığı halde beklenen sonucu vermeyen konuların görüşülmesi

5. Öğretim programının uygulanmasında karşılaşılan güçlükler

6. a) I.dönem ders başarı durumunun tespiti

b) Başarıyı artırıcı tedbirlerin görüşülmesi

7. Belirlenen hedef ve davranışlara ulaşmak için ;

a) Derslerde kullanılacak yöntem ve tekniklerin belirlenmesi

b) Okulda ve çevrede bulunan araç gereçler ve bunlardan nasıl yararlanılacağının tespiti

8. Öğretmen, öğrenci ve veli ilişkileri

9. Türk Dili ve Edebiyatı taslak müfredat programı incelenmesi

10. Diğer zümre öğretmenleri ile işbirliği

11. Dersleri daha zevkli işlemek için yapılacak faaliyetler

12. Sınav uygulamaları, ölçme ve değerlendirme ile ilgili kararlar, öğrenci başarısını ölçme ve değerlendirme(Orta Öğretim Kurumları Sınıf Geçme ve Sınav Yönetmeliği-Md:16, 17, 18, 19, 20, 21 ve 22. Maddelerinin incelenmesi)

13. Ders planlarının ve hazırlanması

14. Yıllık ödevlerin verilip toplanması, değerlendirilmesi(2182 sayılı Tebliğler Dergisi), Yıllık Ödev esasları, konuların tespiti (2300)

15. Dönem içerisinde düzenlenecek yarışmalara hazırlık

16. Kitap okutma etkinlikleri ve okul kütüphanesi ile ilgili değerlendirme

17. II. Dönemde düzenlenecek olan önemli gün ve haftalar

18. Öğrencilerin; Türk Dilini doğru telaffuz etmelerini, yazılı anlatımda doğru söz dizimi, kelime seçimi ve noktalama işaretlerini fonksiyonlarına uygun olarak kullanmayı davranış haline dönüştürebilmelerini hedefleyen ortak tutum ve davranışların belirlenmesi

19. Dilek ve temenniler.

2016-2017 Edebiyat Dersleri 2.Dönem Zümre Toplantı Tutanağı İndir! (İsmail ŞİMŞEK)

1 Yorum Var: “2016-2017 Edebiyat Dersleri 2.Dönem Zümre Toplantı Tutanağı

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir