2015-2016 Edebiyat Grubu Dersleri 1.Dönem Zümre Toplantı Tutanağı

GÜNDEM MADDELERİ

1. Açılış ve yoklama; Zümre başkanının belirlenmesi; gündem maddelerinin belirlenmesi; toplantı yazmanı seçimi ve toplantı tutanaklarının yazım şekli, Zümre toplantılarıyla ilgili yönetmelik maddelerinin okunması

2. Resmî Gazete’nin 7 Eylül 2013 CUMARTESİ tarihli, 28758 sayılı yayımında yer alan Millî Eğitim Bakanlığının Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinin incelenmesi (Son değişiklikleriyle birlikte: 01.07.2015 tarihli ve 29403 sayılı Resmi Gazete)

Ortaöğretim kurumlarının amaçları,

Milli Eğitim Temel Kanunun ve Milli Eğitimin Genel Amaçlarının değerlendirilmesi

3. 2014-2015 öğretim yılı zümre toplantılarında alınan kararların değerlendirilmesi

4. Türk Edebiyatı – Dil ve Anlatım derslerinin genel ve özel amaçlarının değerlendirilmesi

5. 2014–2015 öğretim yılının değerlendirilmesi

6. 15 Ağustos 2011 tarihli ve 114 sayılı müfredat programının değerlendirilmesi ve bu müfredat programı dâhilinde ders planlarının hazırlanması için çalışma programı yapılması

7. Öğretim metotlarının belirlenmesi ve plâna işlenmesi

8. Başarıyı artırıcı hususlar, derslerde yapılabilecek etkinlikler

9. “Atatürk İnkılâp ve İlkelerinin Öğretim Esasları Yönergesi” (2104 Sayılı TD) ile “Öğretim Programlarında Yer Alması Gereken Atatürkçülükle İlgili Konular” ve bunların plânlanması (2488 sayılı Tebliğler Dergisi)

10. Ölçme ve değerlendirmede uygulanacak esasların tespiti, yazılı ve sözlü sınavlar

11. Projelerin verilip toplanması, değerlendirilmesi, Proje esasları, konuların tespiti.

12. Diğer zümrelerle yapılacak işbirliği

13. Kitap okuma etkinliklerinin yapılması, öğrencilere kitap sevgisi ve okuma zevkinin kazandırılması ve kütüphane ile ilgili görüşmeler

14. Derslerin daha verimli işlenebilmesi için ihtiyaç duyulan kitap, araç-gereç ve benzeri öğretim materyalinin belirlenmesi

15. Dilek ve temenniler

2015-2016 Edebiyat Grubu Dersleri 1.Dönem Zümre Toplantı Tutanağı İndir! (Ramazan DOLAŞIK)


Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir