12.Sınıf Türk Edebiyatı 2.Dönem 1.Yazılı Soruları

1. Aşağıda verilen yargıları doğru-yanlış durumlarına göre inceleyiniz(D/Y)(12p)

 (    )İkinci Yeni şairleri folklor öğelerine yaklaşarak halk kültüründen yararlanmıştır.

 (    ) Garip şiiri Divan edebiyatının nazım biçimlerinden ve anlatımından yararlanmıştır.

 (    ) Garip dışında yeniliğini sürdüren şairler, şiirdeki lirizmi kaybetmeden şiirlerini yazmışlardır.

 (    ) Atilla ilhan Maviciler olarak bilinen Toplumsal Gerçekçi akımın sözcüsü ve kurucusudur.

 (    ) İkinci Yeni akımı Garip akımına tepki olarak doğan imge,çağrışım ve soyutlamalarla yeni bir söyleyişi amaçlayan şiir akımıdır.

 (    ) Garip şiiri şiirde o zamana kadar işlenmemiş konuları ele almışlardır.

2. Aşağıdaki boşlukları uygun şekilde doldurunuz.(15p)

-Garip akımı şairlerinden olan ……………………………….Perçemli Sokak adlı eseriyle İkinci Yeni anlayışına ve imgeci şiire yönelmişti.

-İkinci Dünya Savaşının doğurduğu bunalım üzerinden şekillenen …………………………ve ……………akımları İkinci Yeni’ye kaynaklık etmiştir.

-Orhan Duru,Ferit Edgü,Atilla İlhan gibi sanatçılar…………………………..dergisi etrafında……………………………akımını oluşturmuşlardır.

Devamı: 12.Sınıf Türk Edebiyatı 2.Dönem 1.Yazılı Soruları İndir! (Gülşah AYNAZ)


10 Yorum Var: “12.Sınıf Türk Edebiyatı 2.Dönem 1.Yazılı Soruları

    1. İndirdikten sonra dosyayı kaydedip Word belgesinden açılacak dosyalar.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir