12.Sınıf Türk Edebiyatı 2.Dönem 1.Sınav Soru ve Cevapları

1. Verilen eserlerin yazarlarını yazınız. (20P)
Üvercinka
Üç Şehitler Destanı
İşte Gidiyorum
Çeşm-i Siyahım
Dostlar Beni Hatırlasın
Şarkılı Kahve
Radarın Anahtarı
Yerçekimli Karanfil
Kapalı Çarşı
Sisler Bulvarı
Mona Rosa

2. İkinci Yeni akımına mensup sanatçılardan beşini yazınız. (10P)

3. Garipçilerin özelliklerinden üçünü yazınız. (15P)

4. Atilla İlhan’ın 1952 – 1956 yıllarında çıkardığı derginin etrafında toplanan Orhan Duru, Ferit Edgü gibi sanatçıların oluşturduğu bir edebi topluluğun adı nedir? (5P)

5. Bir tarla meselesi yüzünden Savrukların Hüseyin, Arkbaşı’nda Sarı Memed’i vurdu. Otuz evli köy birbirine girdi. Şaşırdılar. Herkes korku içinde candarmaların gelmesini bekliyordu. Halbuki karakol buraya altı saat uzakta idi; köyden kimse cinayet haberini götürmedikçe on beş gün bile uğramazlardı. Bu, köylünün aklına geç geldi; ondan sonra köyün ihtiyarları kahvede Hüseyin’in babası Mevlüt Ağa’nın etrafında toplandılar. Sarı Memed’in bir tek ihtiyar anasından gayrı kimsesi yoktu. Onu karşılarına aldılar; davacı olmaması için nasihat etmeye başladılar.
Anlatmaya bağlı bir edebî metinden alınan bu parçanın anlatım biçimi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Açıklama
B) Öyküleme
C) Mizahi
D) Tartışma
E) Betimleme

6. Bir insanın herhangi bir konuda içini dökmek, paylaşmak amaçlı kesin hükümlere varmadan samimi bir üslupla yazdığı yazılardır.
Yukarıda bahsedilen edebi tür hangisidir?
A) Gezi Yazısı
B) Deneme
C) Tenkit
D) Fıkra
E) Söyleşi

7. Kaldır başını kan uykulardan
Böyle yürek böyle atardamar
Atmaz olsun
Ses ol, ışık ol, yumruk ol
Karayeller başına indirmeden çatını
Sel suları bastığın toprağa dönüm dönüm
Alıp götürmeden büyük denizlere
Çabuk ol!
İçerik ve biçim özellikleri dikkate alındığında bu dizeler aşağıdaki sözlü anlatım türlerinden hangisiyle ilişkilendirilebilir?
A) Konferans
B) Açık oturum
C) Söylev
D) Münazara
E) Sempozyum

8. Gölgeme bak gölgeme
Amma âşık amma divane
Oturmuş kanepesinde gurbet elin
Kendini seyreder gözlerimde
Amma âşık amma divane
Gölgene bak senin gölgene
Bu dizelerin II. Yeni şiirine örnek gösterilmesinin nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
A) Halk şiirinden yararlanması
B) Toplumsal bir konuda yazılması
C) Duyguyu ve çağrışımı öne çıkarması
D) Yalın bir anlatımla yazılması
E) Biçimden çok içeriğin önemsenmesi

9. Kan görüyorum taş görüyorum
bütün heykeller arasında
karabasan ılık acemi
-uykusuzluğun sütlü inciri-
kovanlara sızmıyor.
Bu dizelere bakılarak İkinci Yeni şairleri için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
A) Divan ve halk edebiyatı şiir biçimlerinden yararlanmışlardır.
B) Şiirde olay anlatımına önem vermişlerdir.
C) Şiirlerinde gerçek yaşamdan ve doğa tasvirlerin-den yararlanmışlardır.
D) Anlamı her dizede tamamlamayı amaçlamışlardır.
E) Sözcüklerin çağrışım gücünden yararlanmışlardır.

10. Aşağıdakilerden hangisi şiirleriyle olduğu kadar romanlarıyla da ses getiren Attilâ İlhan’ın farklı türde bir eseridir?
A) Kurtlar Sofrası
B) Belâ Çiçeği
C) Elde Var Hüzün
D) Sisler Bulvarı
E) Yağmur Kaçağı

11. Yorgunsun, uzaklardan gelmişsin
Yitirmişsin ne varsa birer birer
Bir sağlık, bir sevinç, bir umut
Onlar da neredeyse gitti gider.
Cahit Külebi’nin “Bir Umut” adlı şiirinden alınan bu dizeler ölçü, dil ve anlatım bakımından aşağıdaki şiir anlayışlarından hangisini yansıtır?
A) Halk şiiri
B) Millî Edebiyat zevk ve anlayışını sürdüren şiir
C) II. Yeni sonrası toplumcu şiir
D) Toplumcu şiir
E) Garip dışında yeniliği sürdüren şiir

12. Dökülür köpüklü sular yarından,
Baharlar yaratır kışın karından;
İçenler sihirli pınarlarından
Şöyle bir silkinir, ceylan olurlar!
Başıboş, kırlara salar tayını,
Elinden düşürmez okla yayını;
Ellere bırakır zafer payını
Memleket yolunda kurban olurlar.
Faruk Nafiz Çamlıbel’den alınan bu şiir ahenk, dil ve söyleyiş bakımından incelendiğinde aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Her iki dörtlükte de aynı uyak düzeni görülmektedir.
B) Bütün dizelerde duraklar 6 + 5’tir.
C) Rediflerle, tam ve yarım uyaklarla ahenk sağlanmıştır.
D) Cumhuriyet Döneminde Millî Edebiyat zevk ve anlayışıyla yazılmıştır.
E) Sade bir dille yazılmış, bir yerden, kişilerden övgüyle söz edilmiştir.

13. Orhan Veli’nin ilk şiirleri 1936’da Varlık dergisinde yayımlandı. Aruzu çok iyi bilen, halk şiirinin özelliklerini kavrayan, çocukluk anılarını, aşk, özlem temalarını uç bir duyarlılığa götüren genç bir şair olarak tanındı. Ününü çocukluk arkadaşları —- ve —- ile ortaklaşa 1941’de yayımladıkları —- adlı kitaptaki şiirlerle kazandı.
Bu parçada boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A) Cahit Sıtkı – Melih Cevdet – Vazgeçemediğim
B) Oktay Rifat – Nâzım Hikmet – Destan Gibi
C) Fazıl Hüsnü – Ziya Osman – Yenisi
D) Rıfat İlgaz – Attilâ İlhan – Karşı
E) Melih Cevdet – Oktay Rifat – Garip

14. Aşağıdakilerden hangisi II. Yeni’nin bir özelliği değildir?
A) Şiirde söyleyiş güzelliğini içerikten daha çok önemsemek
B) Her türlü sınırlamaya, baskıcı tutuma karşı çıkmak
C) Kapalı ve anlaşılmaz bir şiir anlayışı ile imgesel anlatımı benimsemek
D) Sıradan insanları ve onların dünyalarını şiirleştirmeyi esas almak
E) Sözcükleri yan ve mecaz anlamlarıyla kullanmak

12.Sınıf Türk Edebiyatı 2.Dönem 1.Sınav Soruları İndir!

12.Sınıf Türk Edebiyatı 2.Dönem 1.Sınav Cevapları İndir!


1 Yorum Var: “12.Sınıf Türk Edebiyatı 2.Dönem 1.Sınav Soru ve Cevapları

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir