12.Sınıf Türk Edebiyatı 1.Dönem 3.Yazılı Soru ve Cevapları (Test)

1.  Cumhuriyet dönemi saf şiirini andırır. Tema yönünden onlardan ayrılır. Kaynağı halk şiiri olup genellikle vatan ve millet sevgisini işler. Memleketçi bir şiir anlayışı hâkimdir.
Yukarıdaki açıklama, aşağıdakilerin hangisiyle ilgilidir?
A) Tanzimat Şiiri  
B) Servet-i Fünûn Şiiri  
C) Fecr-i Âti Şiiri
D) Milli Edebiyat Zevk ve Anlayışını Sürdüren Şiir
E) I.Yeni (Garip Akımı) Şiiri
 
2. Aşağıdakilerden hangisi Beş Hececiler ile ilgili değildir? 
A) Şiire birinci dünya savaşı ve milli mücadele döneminde başlamışlardır.
B) İlk şiirlerinde aruz veznini kullanmışlardır.
C) Hisar Dergisi etrafında toplanmışlardır.
D) Hece vezni ile serbest müstezat yazmayı da denemişlerdir.
E) Nesir cümlesini şiire aktarmışlardır.
 
3. Aşağıdakilerden hangisi Hisarcılar ile ilgili değildir? 
A) Garipçiler’e ve İkinci Yeniciler’e tepki göstermişlerdir.
B) Milli duygular ve manevi değerlerden yana olmuşlardır.
C) Aruzu, heceyi, serbest şiiri kullanmışlardır.
D) Aşk, doğa ve vatan sevgisi gibi konuları işlemişlerdir.
E) Nurullah Ataç ve Sabahattin Eyüpoğlu tarafından desteklenmişlerdir.
 
4.  “Dalga geçerim kimi zaman da,
      O da benim vazifem;
      Bir baş düşünürüm başımda,
      Bir mide düşünürüm midemde,
      Bir ayak düşünürüm ayağımda,
      Ne haltedeceğimi bilemem”
Yukarıdaki manzume aşağıdakilerden hangisine ait olabilir?
A) I.Yeni (Garip Akımı) Şiiri          
B) Beş Hececiler          
C) Hisarcılar
D) Milli Edebiyat Zevk ve Anlayışını Sürdüren Şiir           
E) Fecr-i Âti Şiiri
 
5. “Bu vatan, toprağın kara bağrında
      Sıradağlar gibi duranlarındır;
      Bir tarih boyunca, onun uğrunda
      Kendini tarihe verenlerindir…”
Yukarıdaki manzume aşağıdakilerden hangisine ait olabilir?
A) Tanzimat Şiiri  
B) Servet-i Fünûn Şiiri  
C) Fecr-i Âti Şiiri
D) Milli Edebiyat Zevk ve Anlayışını Sürdüren Şiir
E) I.Yeni (Garip Akımı) Şiiri 

12.Sınıf Türk Edebiyatı 1.Dönem 3.Yazılı Soru ve Cevapları (Test) İndir! (Ali KURT)

8 Yorum Var: “12.Sınıf Türk Edebiyatı 1.Dönem 3.Yazılı Soru ve Cevapları (Test)

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir