12.Sınıf Türk Edebiyatı 1.Dönem 3.Yazılı Soru ve Cevapları-Test

1. Aşağıdakilerden hangisi saf şiiri oluşturmada önemli olan kavramlardan biri değildir?
A) Musiki       
B) Belagat (etkileyici, güzel söz)     
C) İç ahenk        
D) Ritim        
E) Simge
 
2. Aşağıdakilerden hangisi Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatının genel özellikleri arasında yer almaz?     
A) Atatürk devrimlerinin savunuculuğu yapılır ve bu devrimler yaygınlaştırılmaya çalışılır.
B) Şiirlerde genellikle hece vezni kullanılır.
C) 1930’a kadar Milli Edebiyat çizgisinde gelişir. Bu tarihten sonra toplumcu-gerçekçi bir çizgiye yönelir
D) Tabiat tasvirleri gerçeklikten uzak ve özneldir.
E) Anadolu insanının sorunları eserlerde işlenir.
 
3.   Kırgın kırgın bakma yüzüme Roza
Henüz dinlemedin benden türküler
Benim aşkım uymaz öyle her saza
En güzel türküyü bir kurşun söyler
Yukarıdaki dörtlük için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Zengin uyak kullanılmıştır.    
B) Tam uyak kullanılmıştır.
C) Redif vardır                             
D) 11’li hece ölçüsü kullanılmıştır.
E) Çapraz Kafiye şeması ile yazılmıştır
 
4. Toplumcu şiir geleneğinin edebiyatımızda 1920-1960 yılları arasında görülen özellikleri arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur?
A) Sembolist estetiğin etkisinde kalmışlardır.
B) Geniş kitlelere seslenme, onları harekete geçirmek amacı ağır basar.
C) Anlatımda hitabet üslubu özellikleri görülür.
D) Serbest nazım olanaklarından yararlanmışlardır.
E) Emek, sömürü, başkaldırı gibi kavramları işlemişlerdir.
 
5. Önceleri âşık tarzına uygun, çoğunlukla ulusal konuları işleyen lirik şiirler yazdı. 1940’lardan sonra edebiyat tarihi, folklor ve halk edebiyatı araştırmalarına yöneldi. En önemli şiiri “Bu Vatan Kimin?” adlı eseridir.
Yukarıda özellikleri verilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Arif Nihat Asya           
B) Orhan Şaik Gökyay
C) Behçet Kemal Çağlar    
D) Zeki Ömer Defne
E) Mithat Cemal Kuntay

Devamı: 12.Sınıf Türk Edebiyatı 1.Dönem 3.Yazılı Soru ve Cevapları-Test İndir!

10 Yorum Var: “12.Sınıf Türk Edebiyatı 1.Dönem 3.Yazılı Soru ve Cevapları-Test

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir