12.Sınıf Türk Edebiyatı 1.Dönem 1.Sınav Soruları

1. Aşağıdakilerden hangisinin türü diğerlerinden farklıdır?  (10 PUAN)

 • A) Az Gittim Uz Gittim
 • B) Büyük Türkiye Rüyası
 • C) Kültür ve Dil
 • D) Nesillerin Ruhu
 • E) Edebiyatımızın İçinden

2. Aşağıdaki cümlelerin karşısına yargılar doğru ise (D), yanlış ise (Y) yazınız: (10 PUAN)

 • Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı’nı Milli Edebiyat döneminden kesin bir şekilde ayırmak mümkün değildir. (    )
 • Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı’nın temelinde İstiklal Savaşı ve Atatürk İnkılapları yer almaktadır. (    )
 • Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı’nda mistik düşüncelere yer verilmemiştir. (    )
 • Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı’nda aruz ölçüsüne de yer verilmiştir.  (    )
 • Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı’nda edebi toplulukların sayısı yok denecek kadar azdır. (    )

3. Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere uygun sözcükleri yazınız: (10 PUAN)

 • Halk hikayelerini , masal ve efsaneleri derleyip kitaplaştıran Eflatun Cem Güney, edebiyatımızda  ……………………………………………… namı ile anılır.
 • Doğu-Batı kültürlerini sentezleyen  ………………………………………………… , 1955’te görme yeteneğini kaybetmesine rağmen kızı ve öğrencilerinin yardımı ile çalışmalarına devam etmiştir.
 • Deneme türünün ustalarından olan …………………………………………………… , Türkçenin sadeleşmesini ve dildeki bütün yabancı sözcüklerin atılması gerektiğini savunmuş, devrik cümleye dayalı bir anlatımı benimsemiştir.
 • Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı, ………………… ’te ………………………………’in ilanıyla başlayan bir edebiyat dönemidir.
 • Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı, …………………  Yılına Kadar Türk Edebiyatı ve  ………………… Sonrası Türk Edebiyatı olmak üzere ikiye ayrılır.

4.

 • I. Belli bir konuda, bir düşünceyi ileri sürmek, savunmak amacıyla yazılan düşünce yazılarıdır.
 • II. Kişiden kişiye değişmeyecek biçimde, nesnel bir anlatım egemendir.
 • III. Öne sürülen düşüncenin, düşünceyi geliştirme yollarına başvurularak kanıtlanması gerekir.

Bu özelliklere sahip yazı türü aşağıdakilerden hangisidir? (10 PUAN)

A) Anı   B) Makale   C) Fıkra   D) Deneme   E) Eleştiri

5. Aşağıda verilen türlerle o türlere ait çıkarımları eşleştiriniz.  (10 PUAN)

 • Gezi Yazısı – Yazar; gördüklerini, duyduklarını, izlenimlerini aradan zaman geçtikten sonra kaleme alır.
 • Deneme – Her konuda yazılabilir; ancak uzmanlık gerektirir.
 • Makale – Kesin bir sonuca bağlanmaz.
 • Hatıra (Anı) – Dikkatlice yapılan gözleme dayanır.

6. Montaigne ve Bacon denildiğinde hangi tür aklımıza gelmelidir? Yazınız. (10 PUAN)

7. Aşağıdaki cümlelerin karşısına yargılar doğru ise (D), yanlış ise (Y) yazınız: (10 PUAN)

 • Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı’nda tiyatro türünde pek gelişme olmamıştır. (    )
 • Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı roman ve öykülerinde, Cumhuriyet’le birlikte gelen değişikliklere de yer verilmiştir. (    )
 • Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı’nda halk şiirinden yararlanılmamıştır.(    )
 • Milli Edebiyat ile başlayan Anadolu’ya yöneliş, Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı’nda ikinci plana atılmıştır. (    )
 • Türk Dil ve Tarih Kurumu’nun kurulması, Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı’na damgasını vuran olaylardandır. (    )

8. Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere uygun sözcükleri yazınız: (10 PUAN)

 • Deneme türü, herhangi bir görüşü,  ……………………………………… türü gibi ispatlamak zorunda değildir.
 • Türk Edebiyatı’nda ilk makale,   ………………………………………………… ’nin Tercüman-ı Ahval Mukaddimesi’dir.
 • Gezi yazılarına Divan Edebiyatı’nda  ……………………… ; gezginlere ise ……………… adı verilir.
 • Anı ile otobiyografi, yazarlarının  ……………………………………………… anlatmaları bakımından benzerlik gösterir.
 • Şehir Mektupları, Tabsıra, Çankaya gibi eserlerin ortak yanı  ………………………… türünde kaleme alınmalarıdır.

9.  Makale türünde, ağırlıklı olarak,  dilin işlevlerinden hangisi kullanılır? Yazınız. (10 PUAN)

10. Aşağıda verilen eserlerle o eserlerin sanatçılarını eşleştiriniz :  (10 PUAN)

 •            Hac Yolunda        •                     •  Cenap Şahabettin
 •            Eşkal-i Zaman      •                     •  Falih Rıfkı Atay
 •            Nesillerin Ruhu     •                     •  Nesillerin Ruhu
 •            Çankaya               •                     •  Ahmet Rasim
 •            Bu Ülke                •                     •  Cemil Meriç

12.Sınıf Türk Edebiyatı 1.Dönem 1.Sınav Soruları İndir! (Ali KURT)

2 Yorum Var: “12.Sınıf Türk Edebiyatı 1.Dönem 1.Sınav Soruları

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir