12.Sınıf Türk Edebiyatı 1.Dönem 1.Sınav Soruları

1. Başka sanat bilmeyiz karşımızda dururken
Yazılmamış bir destan gibi Anadolu’muz
Arkadaş, biz bu yolda türküler tuttururken
Sana uğurlar olsun… ayrılıyor yolumuz.

a. Yukarıdaki şiirin altı çizili satırda şair ne anlatmak istemiştir;hangi şiir anlayışını temsil eder? 10p

b. Uyak ve redifini  şiirin üzerinde gösteriniz 10p

2. Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı’nın özelliklerinden beş tanesini yazınız? 15 p

3. Aşağıda boş bırakılan yerlere uygun gelecek cevapları yazınız?10 p

Cumhuriyet Dönemi Edebiyatında…………………coğrafyası ve ………………konu olarak işlenmiştir.

Yazı hayatına şiirle başladı. Sağlam bir üslubu vardır.Ağaç ve Büyük Doğu dergilerini çıkarmış “Kaldırımlar Şairi ,Bir Adam Yaratmak “adlı eserlerin yazarı olan  Bu sanatçımızın adı ……..…………………………’dır

Reşat Nuri “ ………………………… “romanında  Feride adlı öğretmenin kişiliğinde Anadolu’yu anlatmıştır.

Cumhuriyet dönemi Türk Edebiyatının temelini  …………………………………..  oluşturur.

4. Kurtuluş savaşını anlatan romanlardan beş tanesini yazınız. 10p

5. Aşağıdaki cümleleri doğru yanlış durumlarına göre işaretleyiniz?10p

– Cumhuriyet Döneminde Anadolu coğrafyası ile Anadolu insanının hayatı eserlerde işlenmiştir.                  (       )

– Orhan Veli Kanık  Beş Hececilerin temsilcilerindendir        .                                                                          (      )

– Cumhuriyet Dönemi Türk edebiyatında Atatürk ilke ve inkılapları edebi eserlere yansıdığı görülmektedir.(       )

– Cumhuriyet Dönemi öğretici metinlerin amacı halkı bilgilendirmektir .                                                         (      )

– Yenileşme Dönemi ile birlikte öğretici metinlerde de milli kimliği ele alan konular işlenmiştir.                   (      )

Sessiz Gemi   

Artık demir almak günü gelmişse zamandan,

Meçhule giden bir gemi kalkar bu limandan.

Hiç yolcusu yokmuş gibi sessizce alır yol;

Sallanmaz o kalkışta ne mendil ne de bir kol.                                       

6. Yukarıdaki şiirin temasını nedir  ve hangi şiir anlayışını temsil etmektedir? 10p

7. Aşağıdaki eserlerin yazarlarını ve türlerini  karşılarına yazınız?  10p

                Eser                                                     Yazar                                                Tür

Fahriye Abla    
Anadolu Notları    
Günlerin Götürdüğü    
Sahnenin Dışındakiler    
Günlerin Götürdüğü    

8. Yakup Kadri Karaosmanoğlu’nun Yaban romanının konusu nedir ve baş kahramanı kimdir, neyi temsil etmektedir? Hakkında bilgi veriniz? 15 P

12.Sınıf Türk Edebiyatı 1.Dönem 1.Sınav Soruları İndir! (Fazlı GÜRLER)


Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir