12.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı 1.Dönem 2.Yazılı Soruları

BİR YOLCUYA

Dur yolcu! Bilmeden gelip bastığın

Bu toprak, bir devrin battığı yerdir.

Eğil de kulak ver, bu sessiz yığın

Bir vatan kalbinin attığı yerdir.

Bu ıssız, gölgesiz yolun sonunda

Gördüğün bu tümsek Anadolu’nda,

İstiklal uğrunda, namus yolunda

Can veren Mehmed’in yattığı yerdir.

1- Yukarıdaki şiir ile ilgili olarak aşağıdaki soruları cevaplayınız.

a- Şiirin “şairini” yazınız. (……………………………….) 

b- Şiirin hangi anlayış çevresinde yazıldığını yazınız. (……………………………….)

c- Şiirin kafiye şemasını yazınız. (……………………………….)

d- Şiirin temasını yazınız. (……………………………….)

e- Şiirin ölçüsünü yazınız. (……………………………….)

2-  Cumhuriyet Döneminde Öz (Saf) Şiir ile ilgili verilen soruları cevaplayınız.

Edebiyatımızda çok ses getirmeyen topluluk, Milli Edebiyat şiirini gerçeklikten uzak bulmuş, sanatsal yönü güçlü bir şiir amaçlamıştır. Yenilikten yana olmayı, Türk şiirine yeni ufuklar açmayı hedeflemişlerdir. Tüm bunlara karşın “canlılık, samimiyet ve daima yenilik” sözüyle öteledikleri ilkeyi yaşama geçirememişlerdir.

a- Bu paragrafta hangi edebi topluluktan söz edilmiştir?

b- Öz (Saf) Şiir Anlayışını Bağımsız Sürdüren Sanatçıların isimlerini yazınız.

3- Toplumcu Şiir ile ilgili verilen soruları cevaplandırınız.

“Çağdaşı Mayakovski’den etkilenerek sahip olduğu dünya görüşünü konu alan şiirler yazan sanatçı, Türk Edebiyatında “Toplumcu Şiir” akımının öncülüğünü yapmıştır. “835 Satır” adlı şiir kitabıyla döneme damgasını vurmuştur.”

a- Paragrafta sözü edilen sanatçı kimdir?

b- Toplumcu şiirin özelliklerinden beş tane yazınız.

4-  “Edebi Akımlar” ile ilgili soruları cevaplandırınız.

“Biz şiirlerimizde tehlike tutkusunu, enerji ve ataklık alışkanlığını dile getirmek istiyoruz. Korkusuzluk, gözü peklik, başkaldırı, şiirimizin başlıca ögeleri olacaktır. Edebiyat şimdiye değin dalgın hareketsizliği, kendinden geçişi ve uykuyu övdü. Biz saldırgan devingenliği, hummalı uykusuzluğu, koşuyu, ölüm perendesini, şamarı ve yumruğu yücelteceğiz”

F.T. Marinetti

a- Bu paragraf F.T. Marinetti’den alındığına göre sözü edilen anlayış hangi edebi akımın anlayışına uymaktadır?

b- Paragrafta düşüncesi verilen edebi akımın Türk edebiyatındaki temsilcisi kimdir?

5-  Cumhuriyet Döneminde “Milli Edebiyat Anlayışını Sürdüren Şiir” ile ilgili soruları cevaplandırınız.

“Beş hececiler içerisinde milli kaynaklara yöneliş ve şiirin ilkelerin uyum bakımından en başarılı kabul edilen sanatçı “memleket edebiyatı” adı verilen ve Anadolu hareketini başlatan, bu hareketin önemli temsilcilerinden kabul edilmiştir. “Han Duvarları” ve “Sanat” şiirleriyle memleket manzaralarını ve milli duygularını dile getirmektir”

a- Paragrafta sözü edilen sanatçı kimdir ?

b- Cumhuriyet Dönemi’nde Milli Edebiyat Anlayışını “bağımsız” olarak sürdüren şairlerden 5 tane yazınız.

6- 1940-1960 Kuşağı Toplumcu Şiir ile ilgili soruları cevaplandırınız.  

Toplumcu gerçekçi şair ve yazardır. Özellikle l940’lı yıllarda yoksulların yaşamlarını anlattığı şiirleriyle, toplumcu gerçekçi şairlerin ön saftaki temsilcilerinden biri olmuştur. “Markopaşa” dergisinde mizahi yazılar yazmıştır. “Hababam Sınıfı” yazarı ve “Sınıf” şairi olarak tanınmıştır. Hababam Sınıfı, başlangıçta tiyatro olarak yayımlanmıştır. Yoksulları anlattığı şiirlerde yalın bir dil kullanmasına rağmen şiirlerinde kullandığı “humar” (ince alay, ironi duyguları aktarmak) ile farklılık yaratmıştır

a- Paragrafta tanıtılan sanatçı kimdir?

b- 1940 – 1960 kuşağının toplumcu şiir anlayışını sürdüren sanatçılarının isimlerini yazınız.

7- Aşağıdaki şair eser eşleştirmelerini uygun biçimde yapınız.

Faruk Nafiz Çamlıbel
Ahmet Kutsi Tecer
Orhan Şaik Gökyay  
Arif Nihat Asya  
Kemalettin Kamu
Çoban Çeşmesi
Bir Bayrak Rüzgar Bekliyor
Nerdesin
Gurbet
Bu Vatan Kimin

8- Aşağıdaki cümlede yay ayraçlarla gösterilen yerlere uygun noktalama işaretlerini koyunuz.

Türk edebiyatında tema (   ) içerik (   ) üslup (   ) biçim vb. açılardan çok önemli değişiklikler yaşanmış (   ) gazel (   ) kaside                   (   ) murabba vb. nazım şekilleri bu dönemde kullanılmıştır(   )

9- Aşağıdaki cümlelerde yer alan imla hatalarını daire içine alınız.

a) cumhuriyet dönemi türk edebiyatında bazı şiirler serbes ölçüyle yazılırmış, şiirle ilgili şekilsel kurallar büyük ölçüde aşılmışdır.

b) Türk Kültür ve Medeniyeti’ni şekillenmesinde İslamiyetin çok etkisi olmuşdur.

c) Otuzsekiz harften oluşan bu alfabede ki bazı harfler başka alfabelerde de karşımıza çıkmaktadır.

d) Halk Edebiyatı’nda yalın ve anlaşılır bir dil kullanılmış, bu şiirlerde halkı ilgilendiren bir çok tema ele alınmıştır.

e) Din edebiyatı etkilediği gibi, edebiyatta dini hayatı yüzyıllar boyunca çeşitli bakımlardan etkilemiştir.

10- Aşağıda verilen cümlelerdeki koyu yazılmış sözcükleri anlamlarına göre sınıflandırınız. (Somut/Soyut)

  1. Rüyasında gördükleri gerçek oldu. (……………………………….)
  2. İçeri çok soğuk, sobayı yakalım. (……………………………….)
  3. Sevdamı bu şiirle anlatmak istedim. (……………………………….)
  4. İdeallerinizi kısa sürede gerçekleştirebilirsiniz. (……………………………….)
  5. Yüzünden üzüldüğü belli oluyor. (……………………………….)

Not: Sınav Süresi 1 Ders Saatidir. Her Soru 10 Puan Değerindedir. Başarılar….

12.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı 1.Dönem 2.Yazılı Soruları İndir!

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir