12.Sınıf Dil ve Anlatım 2.Dönem 1.Yazılı Soru ve Cevapları

1- Aşağıdaki cümleleri “doğru-yanlış” (D/Y) olarak değerlendiriniz. (15 p)

  • İnsan dışındaki varlık veya hayvanların kişileştirilmesiyle oluşturulan metinlere fabl denir.(   )
  • Romanda anlatıcı bizzat yazarın kendisidir.(    )
  • Tiyatro oyuncularının yüzlerinde yaptıkları değişikliklere makyaj denir. (   )
  • İnsanların başından geçen acıklı olayların anlatıldığı tiyatrolara dram denir. (     )
  • Şiirde mısra sonlarındaki bir ünlü,bir ünsüz benzeşmesine yarım kafiye denir. (   )
  • İnsanlara bilgi ve öğüt veren şiir türüne lirik şiir denir.    (     )
  • İnsanların başından geçen sevinçli ve gülünç olayları canlandıran tiyatrolara komedi denir.(   )
  • Uyak ve redif şiirde ahengi sağlayan unsurlardandır. (    )

2-Aşağıda verilen cümlelerdeki boşlukları uygun şekilde doldurunuz.(10 p)

Hikayenin yapı ögeleri   olay,……………..,   ……………, ……………… gibi unsurlardan oluşur.
Romanda bir özelliği diğer bütün özelliklerini örten kahramanlara…………..…..denir.
Tiyatro eserinde erkek oyuncuya…………..….kadın oyuncuya………………..denir.
Tiyatroda olayın geçtiği yere…………..…..denir.
Tiyatroda eseri sahneye koyan kimseye……………denir.
Zıt anlamlı sözcüklerin beraber kullanılmasıyla oluşan anlam olayına…………………adı verilir.
Kahramanlık konularını ele alan şiirlere…………………..denir.
 
3-
 Deveye sormuşlar: ”Neden boynun eğri?
 Deve cevap vermiş:”Nerem doğru ki…”
Yukarıdaki ifadede görülen en belirgin söz sanatı nedir?(10 p)
 
4“Volkan’ın çıkardığı goller seyirciyi heyecanlandırmaya yetmişti.“  cümlesindeki anlatım bozukluğunun sebebini yazınız.
 
5- Halk şiirindesamimilik” olduğunu söyleyenler samimilik”in ne olduğunu bilmiyorlar. Samimilik bir kimsenin kendi benliğini,gerçek düşüncelerini,gerçek duygularını anlatması demektir.Bu da çok zor bir iştir.Öyle herkesin elinden gelmez.ancak büyük sanat adamlarının işidir.Halk şuradan buradan öğrendiği düşüncelerle kendine aşılanan duygularla yetinir.Bunun içindir ki halk şairleri hep birbirlerinin söylediklerini söylerler.Hep o düşünceler,hep o duygular…Bunu samimilik sananlar yalnız yavanlık arayanlardır.
      Bu parçanın anlatım biçimi aşağıdakilerden hangisidir?
     A)Betimleme      B)Tartışma         C)Açıklama            D)öyküleme     E)Destansı anlatım
 
6-Aşağıdaki cümlelerin hangisinde hem basit,hem türemiş hem de bileşik sözcük vardır?
A) Şiirler coşkunun seline kapılarak çalaka­lem yazılmaz.
B) Evde, sokakta, her dakika bekledim bu anı.
C) Sevgi, insanı bencillikten kurtarır; insanın duyar­lılığını artırır.
D) Yıllardır sokağın başındaki derme çatma evde oturuyorlar.
E) Kocaman bir alana götürdü babası küçük kızı.
 
7- Masal hakkında kısa bilgi veriniz.
 
8- Belirtisiz isim tamlamasının sıfat görevinde kullanılmasına iki örnek veriniz.
 
9.   Aşağıdaki terimleri karşılarında karışık olarak verilen sözcüklerle eşleştiriniz.
Betimleme                        roman
Konferans                         Karga ile Tilki
Fabl                                   sıfat
tirad                                  sözlü anlatım
Olay zinciri                      tiyatro
 
10- Aşağıdaki cümleleri özneye göre çatı bakımından inceleyiniz.
A)    Altın Işıksız bir LYS düşünemiyorum.
B)     Maçtan sonra tüm takım, bizden saklanmıştı.
C)     Sınavdan sonra herkes sevgiyle karşılandı.
D)    Nihayet son sınıflarla kucaklaşacaktık.
E)     Daha düzenli ve yaşanabilir bir okul size bağlıdır.

12.Sınıf Dil ve Anlatım 2.Dönem 1.Yazılı Soru ve Cevapları İndir! (Murat AYBİRDİ)

12 Yorum Var: “12.Sınıf Dil ve Anlatım 2.Dönem 1.Yazılı Soru ve Cevapları

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir