12.Sınıf Dil ve Anlatım 2.Dönem 1.Sınav Soru ve Cevapları

1920 baharı muhteşem bir mart sabahında Sultan Dağları’nın sınır çizdiği Batı Anadolu‘ya kan ve barut kokularıyla geliverdi. Yine de sırtlar yemyeşildi, toprak kokusu yine de gönül alıyordu ve doruklardaki karlar yine de sarışın fısıltılarıyla insanın içine zevk veriyordu, ılıklık veriyordu. Bu mart sonunda bir türkü gibi dağı taşı saran baharın derinliği, diriliği ve üretim gücü bütün Anadolu ruhlarını da sarmış gibiydi.

Payitahta düşman askeri girmişmiş..Yunan ordusu insanın eşini görmediği bir zulüm fırtınası gibi içerilere kadar dayanmışmış.  Aynı büyük ve asil devletin nimetleriyle beslenen Rumlar, Ermeniler arkadan vurup dururlarmışmış. Bahar öyle bir geliş geldi ki bütün bu kahredici mışmışların üstesinden sanki bir Köroğlu, bir Genç Osman narası esiverdi. Sanki bütün bu mışmışlar Ocak ayının donları, fırtınaları gibi çözülüp, silinip gitti, sanki her şey yeniden başlıyordu, tıpkı 1071’deki gibi, tıpkı 1299’daki gibi. Sanki Anadolu kocaman bir kovandı da oğul vermeye hazırlanıyordu, ölen arılar dışarı atılacak, bölümler temizlenecek, çiçek tarlalarına doğru o yaratıcı, o biriktirici,o eşsiz uçuşların şevki başlayacaktı…” (s.285)

KÜÇÜK AĞA,  Tarık BUĞRA  

1. Yukarıdaki metne göre aşağıda istenen bilgileri yazınız. 10p

Metinlerin sınıflandırılmasına göre yeri: ……………………………………………………………………………

Ele aldığı konusuna göre türü:  ………………………………………………………………………………………

Bakış açısı:  …………………………………………………………………………………………………………….

Kullanılan anlatım türleri:  ………………………………….……ve …………………………………….…………

 

2. Yukarıdaki metinde altı çizili tamlamaların çeşidini ayrıntılı olarak yazınız. (sırasıyla):10p

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………

 

3. Yukarıdaki Küçük Ağa metninden aşağıda istenen sözcük türlerine bir örnek bulup yazınız ve bulduğunuz sözcüğü metin  üzerinde daire içine alınız. 10p

 Yapısına göre basit  isim:…………………………………………………………………………………..

Yapısına göre türemiş isim:  ……………………………………………………………………………….

Yapısına göre birleşik isim:  ………………………………………………………………………………..

Yapısına göre basit sıfat: …………………………………………………………………………………..

Yapısına göre birleşik fiil: ……………………………………………………………………………………

 

4. Aşağıda verilen yargıları  doğru  ( D)  veya yanlış ( Y)  olarak değerlendiriniz. 10p

*Aşk, ayrılık, hasret ve özlem gibi konuları işleyen duygusal şiirlere lirik şiir denir.  (    )

*Doğa güzelliklerini, kır ve doğa sevgisini, orman, yayla, dağ, köy ve çoban yaşamını, bunlara karşı duyulan özlemleri anlatan şiirlere satirik şiir denir. (     )

*Bilgi vermek, öğretmek, öğüt vermek gibi öğretici amaç taşıyan  şiirlere mensur şiir denir. (     )

*Toplumdaki çeşitli düzensizlik ve bozuklukları yeren, taşlayan  şiirlere dramatik şiir denir. (     )

* Okuyanda coşku yiğitlik  duygusu, savaşma arzusu uyandıran şiirlere epik şiir denir. (      )

 

5. Küçük Ağa romanı  tarihi bir belge sayılır mı? Yukarıda verilen metinden de  yararlanarak sanat ve gerçeklik hakkında 4-6 cümlelik bir paragraf yazınız.10p

 

 

 

Bizim elde bahar olur, yaz olur.

Göller dolu ördek olur, kaz olur.

Sevgi arasında yüz bin naz olur.

Suçumu bağışla, ben sana kurban.

6. Yandaki şiirle ilgili aşağıda istenen bilgileri yazınız. 10p

Ölçüsü:  …………………………………

Uyak şeması: …………………………………..

Nazım birimi: ………………………………………..

Uyak çeşidi (Üzerinde gösteriniz.).

Redif (Üzerinde gösteriniz).

 

 

7. Aşağıdaki tiyatro terimlerini birer cümle halinde açıklayınız. 10p

Bale:  ………………………………………………………………………………………………………………

Opera:  …………………………………………………………………………………………………………….

Müzikal:  …………………………………………………………………………………………………………….

Replik: ……………………………………………………………………………………………………………..

Suflör:  ……………………………………………………………………………………………………………….

 

8. Aşağıdaki cümleyi öğelerine ayırınız. 10p

Öğretmenlerimiz , anne  ve  babalarımız  her  gün  bize  “Okuyun  adam  olun.”  diyorlar.

 

9. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ad tamlaması “dolaylı tümleç” görevinde kullanılmıştır?5p

A) Hayat, o sıradan cümlelerin içinde saklıdır.

B) Bu şiir, insanın bütün bir hayatını anlatmıştı.

C) İşte o zaman anlayacaksınız ölümün değerini.

D) Bu müzikte aklın sınırlarını zorlamış gibiydi.

E) Uğruna akıl hastanelerine düşeceğiniz bir duygunuz yok mu?


10. Hangisi klâsik trajedinin bir özelliği değildir?5p

A) Konusunu seçkin kimselerin hayatından ya da mitolojiden yani tanrılar arasındaki ilişkilerden seçer.

B) Kahramanları tanrılar ya da soylu kimselerdir.

C) Yer, zaman ve olay birliği aranmaz.

D) İşlenmiş, kusursuz bir üslubu vardır; kaba sayılan sözlere yer verilmez.

E) Çirkin olaylar (cinayet, kavga vs.) seyircinin gözü önünde gerçekleştirilmez.

 

“Öyle halk türkülerine rastlarsınız ki, gözleriniz yaşarmadan okuyamaz veya dinleyemezsiniz.”

11. Bu cümledeki anlatım bozukluğunun nedeni aşağıdakilerden hangisidir?5p

A) Özne-yüklem uyuşmazlığı

B) Tamlayan takısının eksikliği

C) Nesne eksikliği

D) Gereksiz sözcük kullanımı

E) Sözcüğün yanlış yerde kullanılması

 

Yazar, kasabanın gerçeklerini anlatırken tarafsız bir tutum sergiliyor. (I) Olayları objektif bir gözle ve gerçeğe uygun olarak veriyor. (II) Birçok olayı, yaşayanların ağzından anlatıyor. (III) Olayla ilgisi olmayanların izlenimleriyle farklı boyutlan da ortaya çıkarıyor. (IV) Kendi düşüncelerini satır aralarına, konuşturduğu kişilerin cümlelerine sıkıştırıyor. (V) Bu kişilerin izlenimleriyle olayları tek yönlü olmaktan çıkarıyor.

12. Bu parçadaki numaralanmış cümlelerden hangisi parçanın düşünce akışını bozmaktadır?5p

A) I.   B) II.   C) III.   D) IV.   E) V.

 

12.Sınıf Dil ve Anlatım 2.Dönem 1.Sınav Soru ve Cevapları İndir! (Ahmet TOK)

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir