12.Sınıf Dil ve Anlatım 2.Dönem 1.Ortak Sınav Soru ve Cevapları

1. Türk edebiyatında yazılan ve sahnelenen ilk tiyatro eserlerini yazarlarıyla birlikte yazınız. (10P)

2. Aşağıda verilen boşlukları uygun şekilde doldurunuz. (20P)
Dünya edebiyatında tiyatronun başlangıcı Eski Yunan’da Bağbozumu Tanrısı ………………………… adına düzenlenen törenlere kadar dayanır.
Karagöz oyununda diğer karakterlerden üçü …………………, ………………………, ……………………… sayılabilir.
Orta oyununun en önemli karakterleri …………………. ve ……………………………’dır.
En ünlü komedi yazarları; Eski Yunan’da ………………………….., Klasik Fransız edebiyatında ……………………………..’dir.
Şair doğa karşısındaki duygularını anlatıyorsa ……………………, bir çobanla karşılıklı konuşuyormuş gibi anlatıyorsa …………………….. adını alır.

3. Trajedi ve komediyi karşılaştırarak aralarındaki farklardan üçünü yazınız. (15P)

4. Aşağıda verilen kavramları açıklayınız. (10P)
İmale:
Zihaf:

5. Dramın özelliklerinden üçünü yazınız. (15P)

6. Aşağıda verilen dörtlüğün ahenk unsurlarını bulunuz. (20P)
Her ne kusur varsa geçen zamanda
Suçsuzdur aynalar, ela gözlü yâr
Mecnunlar Leyla’yı bulursa canda
El olur Leylalar ela gözlü yâr

Kafiyesi:
Redifi:
Ölçüsü:
Kafiye şeması:
Türü:

7. Gerçek şiirin, dil ve imge aracılığıyla anlatımı yoğunlaştırıp okuyucunun zihnini düşünmeye sürükleyecek, az sözle çok şey ima edecek güce sahip olması gerekir.
Aşağıdakilerden hangisi bu cümlede söylenene örnek gösterilemez? (5P)
A) Kalemim bir fırçadır, ucu iğneden ince
Bir boya kutusudur kafan, geceden kara
B) Sokakta ayaküstü
Konuştuk ondan bundan
Evlenmiş çocukları olmuş
Bir kız bir de oğlan
C) Ha küreğe mahkum olmak, prangaya vurulmak
Ha görmemek gözlerini, ikisi de bir
Bütün kördüğümleri çözecek gözlerdir
Sakın bakma
D) Yollarda kalan gözlerimin nurunu yordum
Kimdir o, nasıldır diye rüzgarlara sordum
E) Bir gamlı hazanın seherinde
Israra ne hacet yine bülbül

8.
I. Bu humma başka sevgilerden yadigâr anne
Sevmeyen sevenden bahtiyâr anne.
II. Bilmezsin kaç gece böyle ağladım
Şimdi tecrübem var artık anladım
III. O güzeller güzeli eşi Növber Hanımın iç acısı
Kerim Ağa… hamlacı, Abdülmecid’in hamlacısı
IV. Huyu hırçıncadır amma severiz.
Hattatımız diyerek övünür, hem överiz.
V. Şıktı, bir parça da hatta züppe
Başta bir ince sarık, sırtta ipek bir cüppe
Numaralı dizelerin hangisinde tam uyak kullanılmıştır? (5P)
A) I.            B) II.            C) III.              D) IV.         E) V.

12.Sınıf Dil ve Anlatım 2.Dönem 1.Ortak Sınav Soruları İndir!

12.Sınıf Dil ve Anlatım 2.Dönem 1.Ortak Sınav Cevapları İndir!


2 Yorum Var: “12.Sınıf Dil ve Anlatım 2.Dönem 1.Ortak Sınav Soru ve Cevapları

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir