12.Sınıf Dil ve Anlatım 1.Dönem 2.Yazılı Soruları (Gülşah AYNAZ)

1. Aşağıdaki cümleleri “doğru-yanlış” (D/Y) olarak değerlendiriniz(10p)
(   ) Halk hikâyelerinde olayın merkezini genellikle aşk teması oluşturur.
(   ) Küçük Şeyler adlı eser Ahmet Mithat Efendi’ye aittir.
(   ) Halk hikâyeleri Âşıklar tarafından anlatılır.
(   ) Masal dünyasında cin,peri,dev gibi olağanüstü varlıklar yer alır.
(   ) Halk hikâyelerinin ilk örneği destan geleneğinden halk öykücülüğüne geçiş dönemi eseri olan “Dede Korkut Hikâyeleri”dir.

2. Aşağıdaki boşlukları uygun şekilde doldurunuz. (14p)

 • Ömer Seyfettin…………………..hikâyesinin;Sait Faik Abasıyanık ve Memduh Şevket Esendal  ………………………. hikâyesinin en önemli temsilcileri olmuştur.
 • ………………………………….durum öyküsünün dünya edebiyatındaki öncüsüdür.
 • Olay öyküleri çarpıcı bir olayın anlatıldığı……………………..,………………………… ve ……………………….bölümleri bulunan öykülerdir.
 • XIV.yüzyılda yaşayan İtalyan yazar,………………………………öykü türünün kurucusu olarak kabul edilmiştir.

3. Hem destan hem de öykü özelliği gösteren eser aşağıdakilerden hangisidir?(5p)
A) Kitab-ı Dede Korkut
B) Şehnâme
C) Kerem ile Aslı
D) Müsameretnâme
E) Kelile ve Dimne

4. Aşağıdakilerden hangisi masalın işlevlerinden biri değildir?(10p)
A) Çocukları eğitmek
B) Kültür taşıyıcılığı yapmak
C) Durumları somutlaştırmak
D) Gerçek dünyayı aktarmak
E) İnsanlara hoşça vakit geçirtmek

5. Aşağıdaki cümlelerde  altı çizili kelimelerdeki ses olaylarını bulunuz(12p)

 • Sapasağlam ayakkabıyı niçin atıyorsun?
 • Merak etme özür dilemekle küçülmezsin.
 • Yanlış kişiyle arkadaşlık yapıyorsun.
 • Artık kimse görmüyor bu güzelliği.

6. Aşağıda verilen cümlelerdeki zarfları bularak çeşitlerini belirtiniz.(10p)

 • Herkes ders çalışırken ne konuşup duruyorsun?
 • Demek ki o da böyle düşünüyormuş.
 • Geri dönüp baktığımda bir hiç görüyorum.
 • Az sürer gerçi ,fakir Üsküdar’ın saltanatı.
 • Nedim Amca her zaman böyle bağırarak konuşuyordu.

7. Olay hikâyesi ile durum hikayesini karşılaştırınız.(10p)

8. Aşağıdaki cümlelerdeki sıfat ve zamirleri bularak çeşitlerini belirtiniz.(14p)

 • Kendi halinde sessiz bir adamdı.
 • Gördüğümüz evde kim oturuyor?
 • Siz sınavdan önce kaç kitap okumuştunuz?
 • Bana başkaları gibi kaba davranmamıştı.

9. Böyle erken kalkıp gitmen neden
Kaç bahar, kaç yılı doldurdu yaşın
Kaldı senden bize bir gamlı seda
Bir vedadır o seda, sade veda
Bu dizelerde aşağıdakilerden hangisi yoktur? (5p)

10. Aşağıdaki cümlelerde tamlamaları bularak çeşitlerini yazınız.(10p)

 • Öğrencilere sütün,yumurtanın yararını anlattı.
 • Arkadaşının kitabını bulamayınca çok üzüldü.
 • Şiir bana yaşama sevinci veriyor.
 • Mızmız,dırdırcı insanlarla çalışmak istemem.
 • Kuyruğu düğümlü bütün atların.

12.Sınıf Dil ve Anlatım 1.Dönem 2.Yazılı Soruları-A İndir! (Gülşah AYNAZ)

12.Sınıf Dil ve Anlatım 1.Dönem 2.Yazılı Soruları-B İndir! (Gülşah AYNAZ)


13 Yorum Var: “12.Sınıf Dil ve Anlatım 1.Dönem 2.Yazılı Soruları (Gülşah AYNAZ)

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir