12.Sınıf Dil ve Anlatım 1.Dönem 2.Yazılı Soruları ve Cevapları (Test)

Not: Sorular A ve B olmak üzere iki gruptan oluşmaktadır. Soruları ve cevapları indirme linki sayfanın altındadır.

1. Aşağıdakilerden hangisi sanatsal metinlerin özelliklerinden değildir?
A)    Bu metinlerde sezdirmek, hissettirmek, bunların çerçevesinde düşündürmek esastır.
B)    Metinlerdeki anlam birimleri, somut anlam düzeyinde gerçek yaşamda karşılıklarını bulurlar.
C)    Dil yan anlam, mecaz anlamla örülü olabilir.
D)    Bu tür metinlerde kullanılan dil süslüdür.
E)    Kelimeler soyut anlamda kullanılabilir.

2. “Meşe biten toprakta hemen hemen hiç başka ağaç gözükmez. Dağ taş, dere tepe sırf meşedir. Meşeler kalın, kısa gövdelidir. Dalları güdüktür. En uzun dalın uzunluğu bir metreyi geçmez. Toprakta, sağlam, toprağa bütün gücüyle yapışmış dururlar. Hiçbir güç onları oradan ayırmayacakmış gibi gelir.”
Yukarıdaki paragrafta hangi anlatım türünden yararlanılmıştır?
A)    Açıklayıcı
B)    Öyküleyici
C)    Tartışmacı
D)    Örnekleme
E)    Betimleyici

3.Toplum yaşamında birtakım olaylarla birbirine bağlanmış olan çeşitli insanların başlarından geçen maceraları bütün ayrıntılarıyla anlatan edebi eserdir. Olmuş ya da olabilir olayları yer, zaman ve kişilere bağlı olarak anlatır. Olaylar ana bir olay etrafında gelişir ve olay örgüsü geniştir. Kahramanları çoktur.
Yukarıda bahsedilen edebi tür aşağıdakilerden hangisidir?
A) Hikâye     B) Masal     C) Roman    D) Fabl      E) Biyografi

4. Aşağıdakilerden hangisi fablın özelliklerinden değildir?
A)    Olay kahramanlarının genellikle insan dışı varlıklardan seçilmesi.
B)    Sonunda ahlâk ve hayat dersi verilmesi.
C)    Teşhis ve intak sanatına yer verilmesi.
D)    Olayın çoğunlukla kır, orman veya köyde geçmesi.
E)    Süslü ve sanatlı bir dilin kullanılması.

5.Onun istediğiniz bir hikâyesini seçin, seçtiğiniz hikâyenin herhangi bir yerinden bir kelime çıkarın ya da onun yerine başka bir kelime koymaya çalışın. Bunu genellikle başaramadığınızı göreceksiniz.”
Bu parçada sözü edilen yazarın öykülerinde görülen anlatım özelliği aşağıdakilerden hangisidir?
A) Açıklık   B) Akıcılık  C) Yoğunluk   D) Duruluk   E) Doğallık

6. I. Olmuş ya da olabilecek olayları anlatır.
II. Derin karakter tahlilleri yoktur.
III. Romana göre daha kısa bir türdür.
IV. Hikâyede kişi kadrosu geniştir.
V. Öykünün öğeleri arasında olay, zaman ve mekân yer alır.
Hikâye hakkında verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) I             B) II              C) III                D) IV                     E) V

7. Dünya edebiyatında hikâye türünün kurucusu sayılan İtalyan sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?
A)    Boccaico
B)    Montaigne
C)    Dante
D)    Balzac
E)    Goethe

12.Sınıf Dil ve Anlatım 1.Dönem 2.Yazılı Soruları-A (Test) İndir!

12.Sınıf Dil ve Anlatım 1.Dönem 2.Yazılı Soruları-B (Test) İndir!

12.Sınıf Dil ve Anlatım 1.Dönem 2.Yazılı Cevapları-A (Test) İndir!

12.Sınıf Dil ve Anlatım 1.Dönem 2.Yazılı Cevapları-B (Test) İndir!

7 Yorum Var: “12.Sınıf Dil ve Anlatım 1.Dönem 2.Yazılı Soruları ve Cevapları (Test)

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir