12.Sınıf Dil ve Anlatım 1.Dönem 2.Yazılı Soru ve Cevapları

1. Aşağıdaki soruların cevaplarını karşılarına yazınız. (10 p.)
A)  Edebiyatımızdaki ilk yerli romanı kim yazmıştır?       (          )
B)  Edebiyatımızdaki roman çevirisini ilk kim yapmıştır?   (           )
C)  Edebiyatımızdaki ilk psikolojik roman hangi dönemde yazılmıştır? (              )
D)  Edebiyatımızdaki ilk yerli hikâyenin ismi nedir?      (           )
E)  La Fontaine( La Fonten) hangi edebi türle tanınır?   (          )

2. Sanatsal metinlerin ayırıcı özelliklerini yazınız? (10 p.)

3. Aşağıdaki boşlukları uygun sözcüklerle doldurunuz. (10 p.)
A) İlk kadın romancımız…………………………………’dır
B) Dünya edebiyatındaki ilk hikaye örneği …………………’nun……………………..adlı eseridir.
C) …………………………..edebiyatımızda “Masalcı Baba “ olarak anılmaktadır.
D) Edebiyatımızdaki ilk  tezli  roman ………. ……….dır.
E) Edebiyatımızda ilk hikâye örneği ………………….edebiyatı döneminde yazılmıştır.

4. Aşağıdaki eserlerin yazarlarını yazınız. (10 p.)
A) Mürebbiye   B) Ferdi ve Şurekâsı    C) Kiralık Konak     D) Yaprak Dökümü    E) Ateşten Gömlek

5. Aşağıdaki paragraftaki yazım yanlışı olan kelimeleri gösteriniz. (10 p.)
“Yeni şayir değince aklımıza daha tüyü bitmemiş, mektepden yeni çıkmış bir takım haşarı, atılgan karekterli, durulup dinlenmemiş gençler geliyor. Çünkü yeni sözü bir edebiyat terimi olarak kullanılacak yer de sözlükdeki anlamıyla eskinin karşılığı olarak elealınıyor. Yani elbet de bu anlama da gelir. Belki de makenizma böyle işliyor. Buarada  bugünkü gençlerin şiirlerinin eskilerin şiirlerine pek benzemdiğini söylemek lazım. Servet-i Fünuncu’larda kendilerinden önceki şairlere pek benzemezlerdi.”

6. Aşağıdaki cümlenin ögelerini bulunuz. (10 p.)
“Duygu dediğimiz şeyi şiir halinde tespit erken klasik şairin yaptığı gibi akla başvurmak, veznin, kafiyenin de işe karıştığı akla uygun bir mimari hazırlamak, bir şimşek gibi çakıp sönen duyunun elimizden kaçıp gitmesine yol açabilir.”
“Türk hikâyeciliğinin en önemli kişilerinden olan sanatçı, hikâye konularını çok değişik alanlardan seçmiştir.  Yazar, Başını Vermeyen Şehit, Pembe İncili Kaftan, Kütük adlı öykülerinde Osmanlı tarihindeki bazı olayları; Bomba ve Beyaz Lale’de Balkan Savaşı’nın acılarını anlatır.”
7. Yukarıda bahsedilen yazarın dahil olduğu edebiyat döneminin adını yazınız. (10 p.)

8. Türk edebiyatı, bu türle Tanzimat’tan sonra tanıştı. İlk örnekler genellikle tercümeydi. Bi­zim sanatçılarımızın yazdığı ilk örneklere ba­kılınca bu türün basit, sıradan prototipleri gi­bi görünür. Namık Kemal, “İntibah”la ilk edebi örneğini verdi bu türün. Halit Ziya ise Ser­vet-i Fünun döneminde bu türün daha yetkin örneklerini ortaya koymuştur.
Yukarıdaki sözü edilen edebi tür aşağıda­kilerden hangisidir?
A) Öykü
B) Deneme
C) Makale
D) Tiyatro
E) Roman

9. “tek” sözcüğünü , edat, zarf, sıfat ve isim olarak birer cümle içerisinde kullanınız. (10 p.)

10. Aşağıdaki şiirde yapım eki alan kaç sözcük vardır? (10 p.)                                   
Öyle bir musikiyi örten ölüm       
Bir teselli bırakmaz insanda                         
Muhtemel görmüyor henüz gönlüm
Çok saatler geçince hicranda
Düşülür bir hayale, zevk alınır
Belki hâlâ o besteler çalınır
Gemiler geçmeyen bir ummanda
A ) 10         B ) 9       C) 8      D)   7      E ) 6

12.Sınıf Dil ve Anlatım 1.Dönem 2.Yazılı Soru ve Cevapları İndir! (Murat AYBİRDİ)

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir