12.Sınıf Dil ve Anlatım 1.Dönem 2.Yazılı Soru ve Cevapları (Test)

Not: 25 sorudan oluşan bir testtir. Soruların devamı ve cevap anahtarı için yazı sonundaki bağlantıya tıklayarak dosyayı indirmeniz gerekiyor.

1. Aşağıdakilerden hangisi masalın özellikle­rinden biri değildir?
A)    Olayların belli bir zamana bağlanmaması
B)    miş’li geçmiş zamanla anlatılması
C)    Belli bir yazarının bulunmaması
D)    Milli duygularla inançları işlemesi
E)    Eğitici nitelik taşıması

2. Tanzimat’a kadar Türk toplumunda onun yerini destanlar, efsaneler, mesneviler ve Halk hikâyeleriyle masallar tutmuştur. Bir edebiyat türü olarak bize Tanzimat’tan sonra Batı’dan gelmiştir. İlk örnekler de Fransız edebiyatından yapılma çevirilerdir. Bunlardan ilk tanıdığımız yapıt, Yusuf Kamil Paşa’nın bir çevrisidir.
Bu parçada sözü edilen edebiyat türü aşa­ğıdakilerden hangisi olabilir?
A)    Hikâye
B)    Tiyatro
C)    Gezi
D)    Anı
E)    Roman

3. Dünya edebiyatında yazılan ilk roman aşağıdakilerden hangisidir?
A)    Vadideki Zambak
B)    Don Kişot
C)    Faust
D)    Karamazov Kardeşler
E)    Suç ve Ceza

4. Türk edebiyatında ilk fabl örneği kabul edilen …………….., 17. yüzyılda …………………… tarafından yazılan bir eserdir.
Yukarıdaki boşluklara hangileri getirilebilir?
A)    Şikâyetname – Fuzuli
B)    Divan-ı Kebir – Mevlana
C)    Harname – Şeyhi
D)    Tercüme-i Manzume – Şinasi
E)    Makalat – Hacı Bektaş-ı Veli

5. Dünya edebiyatında hikâye türünün kurucusu sayılan İtalyan sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?
A)    Boccaico
B)    Montaigne
C)    Dante
D)    Balzac
E)    Goethe

12.Sınıf Dil ve Anlatım 1.Dönem 2.Yazılı Soruları (Test) İndir!

12.Sınıf Dil ve Anlatım 1.Dönem 2.Yazılı Cevapları (Test) İndir!

6 Yorum Var: “12.Sınıf Dil ve Anlatım 1.Dönem 2.Yazılı Soru ve Cevapları (Test)

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir