12.Sınıf Dil ve Anlatım 1.Dönem 2.Sınav Soru ve Cevapları (Test)

Not: Sorular tek gruptan oluşmaktadır. 20 soru vardır. Soruların devamı ve indirme linki sayfanın altındadır.

1. Afazi, hasta için dışarıdan izleyebilen lisan bozukluğunun çok ötesinde büyük bir konfüzyon boşluğu ifade eder. Beyin hastalığı sonucu sözlü ve yazılı iletişim fonksiyonlarında ortaya çıkan kayıpların saptanması klinik afazi tanısının özünü oluşturur ve yeterli kabul edilir. Afazide düzelme belirtilerini hasta herkesten önce fark eder ve yaşar.
Bu parçada dil hangi işlevde kullanılmıştır?
A) Dil ötesi işlev
B) Göndergesel işlev
C) Alıcıyı harekete geçirme işlevi
D) Sanatsal işlev
E) Kanalı kontrol işlevi

2. I. Tüm öğrenciler sınıfta toplansın.
II. Aa, Selin de buradaymış!
III.  Dediğim kitapları okudunuz mu?
IV. Sıfatlar, isimleri niteler ya da belirtir.
V. Burası çok sıcak, klimayı çalıştırın.
Yukarıdaki numaralanmış cümlelerde dilin hangi işlevinin örneği yoktur?
A) Dil ötesi işlev
B) Sanatsal işlev
C) Alıcıyı harekete geçirme işlevi
D) Heyecana bağlı işlev
E) Kanalı kontrol işlevi

3. Aşağıdakilerden hangisi fabl türünün özelliklerinden biri değildir?
A) İçerisinde bir ders ya da öğüt bulunur.
B) Kahramanları genellikle hayvanlardır.
C) Hayvanlar, insanlar gibi konuşur ve düşünürler.
D) Ezop, Beydeba, La Fountaine, bu türün ünlü yazarları arasındadır.
E) Edebiyatımızda Dede Korkut Kitabı ilk fabl örneğidir.

4. Masalla ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) Olay örgüsü, zaman ve mekan unsurları vardır.
B) Kişiler ve mekanlar olağanüstü nitelikler gösterir.
C) Zaman, bilinen bir zaman dilimidir.
D) İyi-kötü, haklı-haksız çatışması vardır.
E) Anonim bir özellik gösterir.

5. İlk çeviri roman aşağıdakilerden hangisidir?
A) Telemak
B) Taaşşuk-ı Talat ve Fitnat
C) İntibah
D) Cezmi
E) Letaif-i Rivayet

12.Sınıf Dil ve Anlatım 1.Dönem 2.Sınav Soru ve Cevapları-Test İndir! (Ali KURT)


Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir