11.Sınıf Türk Edebiyatı Sorumluluk ve OYS Soru ve Cevapları

1. Tanzimat edebiyatının başlangıcı sayılan olay hangisidir? Yazınız.
 
2. Suat’la Süreyya evlidir. Aralarına Süreyya’nın yakın arkadaşı Necip’i de alarak Boğaziçi’ne taşınırlar. Denize düşkün olan Süreyya evden ayrıldıkça Suat’la Necip evde yalnız kalırlar. İlişkileri zamanla aşka dönüşür. Bir gün yalıda yangın çıkar, Suat’ı kurtarmak için Necip yanan eve girer. İkisi de kurtulamaz.
Yukarıda bahsedilen romanın adı ve yazarını yazınız?
 
3. Servet-i Fünun dönemi şiirinin özelliklerinden ikisini yazınız.
 
4. Aşağıda verilen eserlerin edebiyatımızdaki önemini belirtiniz.
 • İntibah:
 • Letaif-i Rivayat:
 • Vatan yahut Silistre:
 • Mukaddime:
 • Telemak:
5. Yeni Osmanlılar Cemiyeti’nin bir üyesi olan sanatçı, Tanzimat döneminin en gür sesli şairidir. Eserlerinde toplumsal konulara ağırlık vermiştir. Biçim açısında eskiye bağlı olan şiirlerinde vatan, millet, hürriyet temalarını işlemiştir. Eserlerinde Romantizm’in etkileri görülür. Akif Bey, Gülnihal gibi tiyatroların da yazarıdır.
Yukarıda hangi şairden bahsedilmiştir?
 
6. Verilen eserlerin yazarlarını belirtiniz.
 • Müntehebat-ı Eş’ar:
 • Hasan Mellah:
 • Şecere-i Türkî:
 • Celaleddin Harzemşah:
 • Zafer-name:
7. Verilen boşlukları uygun şekilde doldurunuz.
 • Tanzimat’ın birinci dönem sanatçıları genel olarak…………….….……………… anlayışını benimserken; ikinci dönem sanatçıları …………………..……..anlayışını benimsemişlerdir.
 • Ziya Paşa ………………………….. adlı makalesinde Tanzimat Dönemi’nin sanat anlayışını benimsemiş görünürken, ……………………….. eserinin önsözünde önceki görüşlerini inkar eder. Bunun üzerine Namık Kemal, edebiyatımızdaki ilk eleştiri örneği sayılan ……………………………………….adlı eseri yazar.
8. Aşağıda verilen yargıları doğru-yanlış durumlarına göre işaretleyiniz.
– Ahmet Mithat Efendi, Bursa’da vali iken yaptırdığı tiyatro binasıyla tiyatroya hizmet etmiştir. (    )
– Namık Kemal, edebiyatın her türünde eser vermiştir. (    )
– Şinasi, La Fontaine’den Fabl çevirileri yapmıştır. (    )
– Tanzimat edebiyatı, Tanzimat Fermanı’nın ilanından yirmi yıl sonra oluşmuş bir edebiyattır. (    )
– Sahnelenen ilk tiyatro eserimiz Şinasi’nin “Şair Evlenmesi” adlı piyesidir. (    )
 
9. Verilen şiirlerden hangisi diğerlerinden farklı bir sanatçıya aittir?
A) Doksan Beşe Doğru                             
B) Han-ı Yağma
C) Tarih-i Kadim                             
D) Sis
E) Kin
 
10. Türk edebiyatında mensur şiirin ilk örneklerini veren sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Mehmet Rauf                
B) Hüseyin Rahmi Gürpınar
C) Halit Ziya Uşaklıgil         
D) Ahmet Haşim
E) Tevfik Fikret
 
11.Sınıf Türk Edebiyatı Sorumluluk ve OYS Soru ve Cevapları İndir!
 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir