11. Sınıf Türk Edebiyatı Ders Notları

11.Sınıf Türk Edebiyatı Ders Notları

On birinci sınıf edebiyat ders notları “Düşünce-Sosyal ve Siyasî Hayat-Edebiyat İlişkisi”, “Tanzimat Dönemi Edebiyatı”, “Servet-i Fünûn Edebiyatı ve Fecr-i Ati Edebiyatı”, “Millî Edebiyat Döneminde Türk Edebiyatı” olmak üzere beş üniteden oluşmaktadır.

I. Ünitede (Düşünce-Sosyal ve Siyasî Hayat-Edebiyat İlişkisi); ilk kısımda yer alan kazanım ve etkinlikler, Tanzimat sonrası gerçekleşmeye başlayan batılılaşma yönündeki değişmeleri, halka ve ulusal değerlere yönelme gayretlerini ve bunların edebî eserlerde görünüşlerini kavratmak üzere hazırlanmıştır.

II. Ünitede (Tanzimat Sonrası Türk Edebiyatı) Avrupaî tarz, başka bir söyleyişle yenileşme dönemi edebiyatının başlangıç döneminin nasıl, niçin ve ne zaman oluştuğu seçilen metin parçalarından hareketle verilmek istenmiştir. Sanat metinlerini çözümleme ve yorumlamaya geçmeden öğretici metinler üzerinde durulmuştur.

III. Ünite (Servet-i Fünûn Edebiyatı ve Fecr-Âti); “Servet-i Fünûn Edebiyatının Oluşumu”, “Öğretici Metinleri İnceleme”, “Şiir ve Mensur Şiir”, “Olay Çevresinde Oluşan Edebî Metinler”, “Metin-Şair ve Yazar”, “Servet-i Fünûn Edebiyatının Genel Özellikleri” ile “Fecr-i Âti Edebiyatı” başlıkları altında düzenlenen kazanım, önerilen etkinlik ve bunlarla ilgili açıklamalardan oluşmaktadır. Fecr-i Âti’yi, Servet-i Fünûn zevkinin devamı olarak düşünmenin bazı karışıklıkları önleyeceği kanaatiyle söz edilen edebî topluluk bu ünitede ele alınmıştır.

IV. Ünite “Millî Edebiyat Dönemi’nin Oluşumu”,   “Öğretici Metinler”, “Şiir”, “Anlatmaya Bağlı Edebî Metinler”, “Göstermeye Bağlı Edebî Metinler”, “Metin-Şair ve Yazar”, “Millî Edebiyat Dönemi’nin Genel Özellikleri” başlıkları altında sıralanan kazanımlar, bu kazanımlarla ilgili olarak önerilen etkinlikler ve verilen açıklamalardan oluşmaktadır.

11.Sınıf Türk Edebiyatı Ders Notları İndir!


71 Yorum Var: “11. Sınıf Türk Edebiyatı Ders Notları

    1. Yenilikler ilk olarak askeri alanda yapılmıştır.

  1. İyi güzel hoş da çok derinlere girmiş ve çok uzun olduğu için öğrenciler hiçbir şey anlamıyor.

  2. Vallahi yazılıdan önce bulduğum iyi oldu çok teşekkür ederim emeğinize sağlık.

  3. Hazırlayanların ellerine sağlık ama bana yaramaz çok farklı şeyler. Bir fen öğrencisiyim bana aşırı fazla detay geldi, belki TM ya da sözel dil falan olsam işe yarardı.

  4. Cahit Külebi “Kuşun Hikayesi” biçim ve içerik yönünden tahlil edebilir misiniz lütfen?

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir