11.Sınıf Türk Edebiyatı 2.Dönem 2.Yazılı Soruları ve Cevapları

Zannediyorum ki bu M… adası, saadetini bir parça da yol uğrağı bir yer olmamasına borçlu… Burada ihtirasın hiçbir nev’ine tesadüf edilmez. Dağlarda çiftçilik, çobanlık eden Müslümanlarla sahilde balıkçılık eden Rumların gayet iyi geçindiklerini görüyorum… Ahali, az fakat kolay kazanıyor, fazlasını istemek ihtiyacını duymuyor. Zaten burada büyük iş yapmak için maddi imkân da yok… Büyük ihtirasların sarsıntısını bilmeyen halk, bir parça çocuk kalmış… Hurafe ve efsanenin bu adada büyük bir mevkisi var… Çocuklar ihtiyarlara, ihtiyarlar çocuklara az çok benzer… Erkeklerin sokaklarda, bahçe aralarında birbirlerini küçük parmaklarından tutarak ağır ağır, sallana sallana yürüdüklerini gördükçe zannedersiniz ki muayyen bir yerden gelmiyorlar, muayyen bir yere gitmiyorlar; öyle başıboş dolaşıyorlar… Adi günlerde size öyle gelir ki bunlar hayata küsmüş insanlardır. Fakat düğünlerde; bayramlarda, şenliklerde çocuk gibi bütün ruhlarıyla eğlendiklerini görür ve müsterih olursunuz… Kasabayı gördünüz. Hâline göre her şeyi tamam, şirin, medeni bir yer… Rıhtım için söylediğimi, kasaba için de tekrar edeceğim: Âdeta bir İzmir minyatürü. Yarından itibaren sizi biraz köylerde gezdireceğim… Hiç umulmayacak yerlerde eski köprülere, çeşmelere, namazgâhlara, mescit, tekke ve ayazmalara tesadüf edeceksiniz.”

Reşat Nuri GÜNTEKİN “Akşam Güneşi”

Yukarıda romandan alınan metinden hareketle 1. ve 2.  soruları cevaplandırınız.

 

1. Yukarıdaki romanın hangi döneminin özelliklerini taşıdığını belirtiniz. (5 P.) 

 

2. Bu romandan hareketle ilgili dönemin dil ve anlatım, edebi akım, konu ile mekan özelliklerini belirtiniz. (15 P.)

 

3. Aşağıda tabloda istenen bilgileri doğru ve eksiksiz doldurunuz. (10 P.)

  Ateşten Gömlek Sodom ve Gomore Kırk Yıl Safahat Siyah İnciler
Yazarı          
Edebi Türü          

 


4. Aşağıda belirtilen yargılarda hangi edebi dönemimizin özelliğidir, yazınız ( 10 P.)

(    ) Manzum hikâyeler, tür bakımından mesnevi ile benzerlik gösterir.

(    ) Ahmet Haşim şiirlerinde parnasizm akımından etkilenmiştir.

(    ) Milli Edebiyatçılar yazı dilinde İstanbul Türkçesini esas almışlardır.

(    ) Sone iki dörtlük ve iki üçlükten oluşan, on dört dizeli bir şiir şeklidir.

(    ) Yahya Kemal Beyatlı “Ok” şirinde heceyi, diğer şiirlerinde hece ölçüsünü kullanmıştır.

 

5. Milli Edebiyat Dönemi ile   Tanzimat Edeb. I. Dönemi hangi  yönleri ile (anlayış) benzerlik göstermektedir? Yazınız. (5 P.)

 

6. Aşağıdaki üç şiirin temsil ettikleri anlayış (saf şiir, milliyetçi şiir, manzum hikaye) bakımından hangi anlayışta yazıldıklarını açıklayınız.? Saf şiir anlayışını açıklayınız. (5+10 P.)

Şimdi anlat bakayım neydi senin hastalığın

Nezle oldum sanırım, çünkü bu kış pek salgın.

Mehmet Ağanın evi akmış, onu aktarmak için

Dama çıktım, soğuk aldım, oluyor  on beş gün

Ne işin var damlarda a sersem desene

İhtiyarlık mı nedir, şaşkınım oğlum bu sene

Hadi aktarmayayım, kim getirir ekmeğimi

Oturup kör gibi namerde el açmak iyi mi?

               

Akşam yine akşam, yine akşam

Bir sırma kemerdir suya baksam

Akşam, yine akşam, yine akşam

Göllerde bu dem, bir kamış olsam 

 

Uyu yavrum, yine şimsek çakıyor,

Şehit baban gelmiş bize bakıyor

Yarasından kızıl kanlar akıyor

Bu yarayı dur bağlayım ninni!

Sen ağlama ben ağlayım ninni!

 

7. Ömer Seyfettin Türk edebiyatındaki yeri hakkında bilgi vererek Eserlerinde işlenen konuları ile dil ve anlayışı ile hakkında bilgi veriniz. ( 10 P.) 

 

8. Tevfik Fikret ile Mehmet Akif Ersoy’u sanat anlayışlarını karşılaştırarak ortak özelliklerini yazınız.(15 P.)

 

9.Bence şiir bir şekil meselesidir. Şekil her şeyden evvel dilin vezin ve kafiye ile yoğrulmasıdır. Vezin, kafiye ve şiire ait diğer kurallar, yavaş yavaş kişisel bir teknik hâline gelir. Bu sayede dile önce kendi sesimiz ve biraz da benliğimiz, iç hayatımız, tecrübelerimiz girer. Bütün mesele dili, kendi sesimiz yapmaktır.”

Yukarıdaki  özellikleri verilen şiir anlayışının adını belirterek bu şiir anlayışı ile   eser vermiş iki sanatçımızın adını yazınız. (5+5 P.)

 

10. Aşağıdakilerden hangisi Servetifünûn Dönemi’nin özelliklerinden biri değildir? (5 P.)

A) Fransız edebiyatının örnek alınması

B) Sanatlı, imge yüklü dil anlayışı benimsenmesi

C) Sanatın sanat için yapılması

D) Nazım ve nesrin üslup bakımından yakınlaştırılması

E) İçeriği biçimin önünde tutmaları

 

11.Sınıf Türk Edebiyatı 2.Dönem 2.Yazılı Soruları İndir! (İbrahim Hakkı YALÇIN)

11.Sınıf Türk Edebiyatı 2.Dönem 2.Yazılı Cevapları İndir! (İbrahim Hakkı YALÇIN)

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir