11.Sınıf Türk Edebiyatı 2.Dönem 1.Yazılı Soruları

1)Aşağıda verilen yargıları doğru-yanlış durumlarına göre inceleyiniz(D/Y)(10p)

 • (    )Servet-i Fünûn Dönemi’nde İngiliz edebiyatı örnek alınmıştır.
 • (    )Servet-i Fünûn Dönemi’nde şiir düzyazıya yaklaştırılmıştır.
 • (    )Servet-i Fünûn Dönemi’nde kafiyenin kulak için olduğu anlayışı kabul görmüştür.
 • (    )Servet-i Fünûn Dönemi’nde şiirin dili oldukça ağırdır.
 • (    )Servet-i Fünûn Dönemi’nde şiirde klasisizm ve natüralizm akımlarının etkisi altında kalınmıştır.

2)Aşağıdaki boşlukları uygun şekilde doldurunuz.(15p)

 • -Servet-i Fünûn şairlerinden ……………………………..diğer yazar ve şairlerin aksine toplumsal konularla da yakından ilgilenmiştir.
 • -……………………………………….yazdığı………………………………..adlı makale ile Servet-i Fünûn dergisinin kapatılmasına neden olmuştur.
 • -Servet-i Fünûn Dönemi’nde mensur şiirin ilk örneklerini…………………………….vermiştir.
 • Servet-i Fünûncuları bir araya toplayan kişi ………………………………………dir.

3)Servet-i Fünûn Dönemi ile Tanzimat Dönemi’ni işlenen tema,yapı ve dil özellikleri bakımından karşılaştırınız.(20p)

4)Parnasizm akımı hakkında bilgi veriniz.(10p)

5)Gustave Flaubert’in  “Madame Bovary” veya Tolstoy’un “Anna Karanina” adlı romanlarıyla Hâlit Ziyâ’nın “Aşk- Memnu” romanını kişiler bakımından karşılaştırınız.(10p)

6)Aşağıda verilen eserleri eşleştiriniz.(8p)

 • a)Tiryaki Sözleri          Mehmet Rauf(      )
 • b)Rübâb-ı Şikeste        Cenap Şahabettin(     )
 • c)Kırk Yıl                      Tevfik Fikret(     )
 • d)Siyah İnciler             Hâlit Ziyâ  Uşaklıgil(     )

7)Servet-i Fünûn roman ve öyküsüyle ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? (10p)

 • A) İstanbul aydınları ile saray ve konaklarda yaşayan kişilerin şahsi ve ailevi sorunları ele alınmıştır.
 • B) Gözleme yer verilmiştir,rastlantılar azalmıştır.
 • C) Sembolizm ve parnasizm ilkeleri benimsenmiştir.
 • D)Devrik ve eksiltili cümleler sıkça kullanılmıştır.
 • E) Dil,şiire göre daha anlaşılır olmakla birlikte yine de ağırdır.

8)Servet-i Fünûn Dönemi’nde yaşanan edebî tartışmalar hakkında kısaca bilgi veriniz.(10p)

9)Servet-i Fünûn Dönemi’nin önemli romancılarını yazarak bunların romanlarının önemi hakkında kısaca bilgi veriniz.(7p)

11.Sınıf Türk Edebiyatı 2.Dönem 1.Yazılı Soruları İndir! (Gülşah AYNAZ)

97 Yorum Var: “11.Sınıf Türk Edebiyatı 2.Dönem 1.Yazılı Soruları

 1. 1) Y 3) D olacak çünkü 1.de İngiliz edebiyatı diyor hayır Fransız edebiyatı örnek alınmış. 3.de kulak için kafiye diyor evet doğrudur. Göz için kafiye terk edilmiştir.

 2. 7. sorunun cevabı C olacak; sembolizm ve parnasizm şiirde ön plana çıkmıştır. 8. sorunun cevabı da Abdülhak Hamit Tarhan ile Servetifünuncular arasında çıkmıştır, bunun üstüne Cenap Şehabettin “dekadanizm nedir?” adlı makalesini yayınlamıştır.

 3. 8. sorunun cevabı dekadanlıktır. Ahmet Mithat Efendini’nin eleştirilerine Servetifününcular karşılık vererek kendilerini savunmuşlardır.

 4. Cevaplarınızda yanlış buldum arkadaşlar, o cevaplarda doğru yanlışlarda şiir kulak içindir doğrudur.

 5. (Y) Servet-i Fünûn Dönemi’nde İngiliz edebiyatı örnek alınmıştır.
  (Y) Servet-i Fünûn Dönemi’nde şiir düzyazıya yaklaştırılmıştır.
  (D) Servet-i Fünûn Dönemi’nde kafiyenin kulak için olduğu anlayışı kabul görmüştür.
  (D) Servet-i Fünûn Dönemi’nde şiirin dili oldukça ağırdır.
  (Y) Servet-i Fünûn Dönemi’nde şiirde klasisizm ve natüralizm akımlarının etkisi altında kalınmıştır.

  1. Nazım nesre yaklaştırılmıştır. 2.soruyu yanlış yapmışsınız D olacaktır.

 6. 9.sorunun cevabı: Halit Ziya Uşaklıgil – roman ve hikaye tekniği bakımından son derece güçlü, iç ve dış gözlemci özelliği vardır. Mehmet Rauf – psikolojik tahlillere önem vermiştir.

 7. Gustave Flaubert’in “Madame Bovary” veya Tolstoy’un “Anna Karanina” adlı romanlarıyla Hâlit Ziyâ’nın “Aşk- Memnu” romanını kişiler bakımından karşılaştırınız

 8. 1 soru YDDDY
  Boşluk doldurma: Tevfik Fikret, Hüseyin Cahit Yalçın edebiyat ve hukuk makalesi, Halit Ziya Uşakligil mensur şiirde, Tevfik Fikret.

 9. (Y) Servet-i Fünûn Dönemi’nde İngiliz edebiyatı örnek alınmıştır. (Fransız)
  (D) Servet-i Fünûn Dönemi’nde şiir düzyazıya yaklaştırılmıştır.
  (D) Servet-i Fünûn Dönemi’nde kafiyenin kulak için olduğu anlayışı kabul görmüştür.
  (D) Servet-i Fünûn Dönemi’nde şiirin dili oldukça ağırdır.(Çünkü Aruz ölçüsü kullanıldığı için yüksek zümreye hitap eder ve halkın anlayamayacağı bir dil kullanılır.)
  (Y) Servet-i Fünûn Dönemi’nde şiirde klasisizm ve natüralizm akımlarının (Parnasizm ve Sembolizm)

 10. 1) Aşağıda verilen yargıları doğru-yanlış durumlarına göre inceleyiniz(D/Y)(10p)
  (Y) Servet-i Fünûn Dönemi’nde İngiliz edebiyatı örnek alınmıştır.
  (D) Servet-i Fünûn Dönemi’nde şiir düzyazıya yaklaştırılmıştır.
  (D) Servet-i Fünûn Dönemi’nde kafiyenin kulak için olduğu anlayışı kabul görmüştür.
  (D) Servet-i Fünûn Dönemi’nde şiirin dili oldukça ağırdır.
  (Y) Servet-i Fünûn Dönemi’nde şiirde klasisizm ve natüralizm akımlarının etkisi altında kalınmıştır.

  2) Aşağıdaki boşlukları uygun şekilde doldurunuz.(15p)
  – Servet-i Fünûn şairlerinden ……Tevfik Fikret………………………..diğer yazar ve şairlerin aksine toplumsal konularla da yakından ilgilenmiştir.
  – ……Hüseyin Cahit Yalçın………………………………….yazdığı……Edebiyat ve Hukuk…………………………..adlı makale ile Servet-i Fünûn dergisinin kapatılmasına neden olmuştur.
  – Servet-i Fünûn Dönemi’nde mensur şiirin ilk örneklerini…Halit Ziya…Uşaklıgil……………………….vermiştir.
  – Servet-i Fünûncuları bir araya toplayan kişi …Recaizade Mahmut Ekrem……………………………………dir.

  3) Servet-i Fünûn Dönemi ile Tanzimat Dönemi’ni işlenen tema,yapı ve dil özellikleri bakımından karşılaştırınız.(20p)
  Servet-i Fünun döneminde bireysel temalar, Tanzimat döneminde Sosyal konular
  Batılı nazım biçimleriyle yeni konular Klasik nazım biçimleriyle yeni konular
  Dergi yayın organı Gazete yayın organı
  Dil sanatlı ve süslü Dilde sadeleşme amaçlanmış, başarılı olunamamış

  4) Parnasizm akımı hakkında bilgi veriniz.(10p)
  Realizmin şiire yansımasıdır. Tabiat tasvirleri, gözlem önemlidir. Fransa^da ortaya çıkmıştır.
  Servet-i Fünun şiirin etkilemiştir.

  5) Aşağıda verilen eserleri eşleştiriniz.(8p)
  a)Tiryaki Sözleri Mehmet Rauf (d)
  b) Rübâb-ı Şikeste Cenap Şahabettin (a)
  c) Kırk Yıl Tevfik Fikret (b)
  d) Siyah İnciler Hâlit Ziyâ Uşaklıgil (c)

  6) Servet-i Fünûn Dönemi’nin önemli romancılarını yazarak bunların romanlarının önemi hakkında kısaca bilgi veriniz.(7p)
  Halit Ziya Uşaklıgil, Mehmet Rauf
  Roman ve hikaye teknik bakımdan başarılıdır. Batılı tarzda roman ve hikaye yazarlarıdır. Realizm akımından etkilenmişlerdir. Aşk, elem, kırgınlık, bunalım gibi bireysel temalar işlemişlerdir.

  7) Servet-i Fünûn roman ve öyküsüyle ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? (10p)
  A) İstanbul aydınları ile saray ve konaklarda yaşayan kişilerin şahsi ve ailevi sorunları ele alınmıştır.
  B) Gözleme yer verilmiştir,rastlantılar azalmıştır.
  C) Sembolizm ve parnasizm ilkeleri benimsenmiştir.
  D) Devrik ve eksiltili cümleler sıkça kullanılmıştır.
  E) Dil,şiire göre daha anlaşılır olmakla birlikte yine de ağırdır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir