11.Sınıf Türk Edebiyatı 1.Dönem 3.Yazılı Soruları (Test)

1.Aşağıdakilerden hangisi Tevfik Fikret’in özelliklerinden biri değildir?
A. Gazel ve kaside türünü sık kullanması
B. “Sanat için sanat” ilkesiyle eserler vermesi
C. Okumuş kitleye seslenmesi
D. Aruz ölçüsünü kullanması
E. Dilinin Arapça Farsça sözcük ve tamlamalarla yüklü olması
 
“Hayır, hayal ile yoktur benim alışverişim…
İnan ki ne demişsem görüp de söylemişim.”
2. Yukarıdaki dizeler hangi edebî akımın temel özelliğini ifade etmektedir?
A.Romantizm 
B.Klasisizm 
C. Sembolizm
D. Sürrealizm 
E. Realizm
 
Yeni bir duyarlığı, yeni bir şiir dilini oluşturmaya çalışırken Batı’yı hemen hemen günü gününe izlemişlerdir. Şiirlerinin imgelerle yüklü, sanatlı bir yapısı vardır. Özellikle benzetmeler ve sıfatlarla varlıkların gerçek görünüşlerini değiştirmeye çalışmışlardır. Aşk, doğa, aile yaşamı, kişisel tedirginlik ve yakınma temalarını şiirlerinde bol bol işlemişlerdir.
3.Bu  parçada  sözü  edilen  edebiyat  topluluğu  ve  onun  üyelerinden  biri  aşağıdakilerin  hangisinde  birlikte verilmiştir?
A. Tanzimat – Abdülhak Hamit Tarhan
B. Servet-i Fünûn – Cenap Şehabettin
C. Garipçiler – Orhan Veli Kanık
D. Millî Edebiyat – Mehmet Emin Yurdakul
E. Cumhuriyet Dönemi – Faruk Nafiz Çamlıbel
 
4.Aşağıdakilerden hangisi Servet-i Fünûncuların şiir özelliklerinden biri değildir?
A.  Kafiyede şekilden çok, ses benzerliğine önem verme
B.  Konu birliğine, bütün güzelliğine önem verme
C.  Nazmı nesre yaklaştırma
D.  Konuyla vezin arasında ahenk ilgisi arama
E.  Herkesin anlayabileceği bir dil kullanma
 
5.Aşağıdakilerden hangisi Servet-i Fünûn dönemi sanatçılarının ortak yönlerini belirle yen özelliklerden biri değildir?
A.  Dilde “halka doğru” ilkesini benimseme
B.  Batı sanat akımlarının etkisinde kala
C.  Eski sözcüklerle, yeni kavram ve imgeler oluşturma
D.  “Sanat için sanat” görüşüne bağlanma
E.  Kafiyenin kulak için olduğunu benimsem
 
6.Servetifünûn hikâyeleri için aşağıda verilen yargılardan hangisi yanlıştır?
A.  Olaylar, yaşanmış veya yaşanma ihtimali olanlar arasından seçilmiştir.
B.  Kişiler, gerçek yaşamdan seçilmiş tiplerdir.
C.  Hikâyelerde kullanılan dil, günlük konuşma dilidir.
D.  “Sanat için sanat” anlayışıyla kaleme alınmışlardır.
E.  Halit Ziya, Hüseyin Cahit ve Ahmet Hikmet,   Servet-i Fünûn’un önemli hikâyecilerindendir.
 
7. Servetifünun Döneminde yazdığı eleştiri ve tartışmalarla tanınmıştır. “Kavgalarım” bu türde yazdığı önemli bir eserdir.
Fransızcadan çevirdiği “Edebiyat ve Hukuk” makalesi derginin kapatılmasına sebep olmuştur. Bu sanatçı kimdir?
A) Halit Ziya   
B) Hüseyin Cahit 
C) Ahmet Şuayp
D) Ahmet İhsan  
E) Cenap Şahabedddin

11.Sınıf Türk Edebiyatı 1.Dönem 3.Yazılı Soruları (Test) İndir! (M. KARAATMACA)

13 Yorum Var: “11.Sınıf Türk Edebiyatı 1.Dönem 3.Yazılı Soruları (Test)

  1. CEVAPLAR: 1-A 2-E 3-B 4-E 5-A 6-C 7-B 8-C 9-A 10-B 11-A 12-B 13-E 14-A 15-E 16-C 17-D 18-E 19-D 20-C 21-E 22-E 23-D 24-C 25-E

    1. Winrar ile dosyaları çıkarıp word ile açabilirsiniz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir