11.Sınıf Türk Edebiyatı 1.Dönem 2.Yazılı Soruları (Gülşah AYNAZ)

1)Aşağıda verilen yargıları doğru-yanlış durumlarına göre inceleyiniz(D/Y)(10p)

(     )Tanzimat Edebiyatı’nın oluşmasında Fransa’daki düşünce akımlarının büyük etkisi vardır.

(     )Tanzimat Fermanı’nın ilân edilmesiyle Tanzimat Edebiyatı da başlamıştır.

(     )Ziya Paşa’nın divan şiirini övdüğü eserin adı Harabat’tır.

(     )Divan Edebiyatı’nda da hürriyet,eşitlik,adalet konuları kaside nazım şekliyle işlenmiştir.

(     )Hürriyet gazetesini Şinasi ve Namık Kemal birlikte çıkarmışlardır.

2)                       Ne efsunkâr imişsin ah ey didâr-ı hürriyet

                          Esir-i aşkın olduk gerçi kurtulduk esaretten

                                                                                               Namık Kemal

Yukarıdaki beyiti açıklayarak Namık Kemal’in edebî kişiliği hakkında bilgi veriniz.(20p)

 

3)Şinasi’nin Türk edebiyatına getirdiği yenilikler hakkında bilgi veriniz.(10p)

 

4)Tanzimat Döneminde çıkarılan gazetelerin yararları nelerdir kısaca açıklayınız.(10p)

 

5) Aşağıdaki eserleri uygun biçimde eşleştiriniz.(10p)

 

a)Letaif-i Rivâyât               Ziyâ Paşa    (………)

b)Şair Evlenmesi                Nabizâde Nâzım  (………)

c)Cezmi                             Ahmet Mithat Efendi (……….)

d)Karabibik                       Şinasi   (……….)

e)Zafer-nâme                    Namık Kemal (………)

6) Aşağıdaki boşlukları uygun şekilde doldurunuz.(12p)

-Ziya Paşa ………………………………………adlı makalesinde halk şiirini övmüştür.

-……………………………………………ilk özel gazetemizdir.

-İlk çeviri roman……………………………….tarafından……………………………………adıyla tercüme edilmiştir.

-Tanzimat Fermanı………………………..yılında……………………………………………tarafından ilân edilmiştir.

11.Sınıf Türk Edebiyatı 1.Dönem 2.Yazılı Soruları İndir! (Gülşah AYNAZ)

30 Yorum Var: “11.Sınıf Türk Edebiyatı 1.Dönem 2.Yazılı Soruları (Gülşah AYNAZ)

  1. Sevgili Gülşah AYNAZ, hazırlamış olduğunuz sorular için size teşekkür ederim. Hakikaten sorular çok kolay.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir