11.Sınıf Türk Edebiyatı 1.Dönem 1.Ortak Sınav Soru ve Cevapları

1. Verilen boşluklara uygun ifadeleri yazınız. (10P)

Özellik

Eser

Yazar

İlk çeviri roman

Batılı anlamda ilk hikâye kitabı

İlk tarihi roman

İlk pastoral şiir

Yazılan ilk tiyatro eseri

2. Tanzimat döneminde anlatmaya bağlı edebi metinlerin özelliklerinden üçünü yazınız. (15P)

3. Türk gazetecilik tarihinde önemli bir yeri olan ilk yarı özel gazete ve ilk özel Türk gazetesinin adlarını yazınız. (10P)

4. Verilen boşlukları uygun şekilde doldurunuz. (5×2=15P)

 • Tanzimat’ın birinci döneminde ………………………ve …………………….akımları; Tanzimat’ın ikinci döneminde ise …………………….. ve ………………… akımlarının etkisi vardır.
 • Tanzimat edebiyatı, ………………………….dergisinin yayın hayatına başlamasıyla sona erer.

5. Aşağıda verilen yargıları doğru-yanlış durumlarına göre işaretleyiniz. (5×2=10P)

 • Tanzimat döneminde yazılan eserlerin dili, daha öncekilere göre daha ağırdır. (    )
 • Tanzimat’ın ikinci döneminde sanat yapmak değil topluma faydalı olmak amaçlanmıştır. (    )
 • Tanzimat sanatçıları, aruz veznini tamamen bırakmışlar milli ölçümüz olan hece ölçüsüyle şiirler yazmışlardır. (    )
 • Tanzimat döneminde sadece toplumsal temalar üzerinde durulmuştur. (    )
 • Tanzimat dönemi şiirlerinde, içerikten çok şekilde değişiklikler yapılmıştır. (    )

6. Tanzimat edebiyatı birinci dönem anlayışı ile ikinci dönem anlayışı arasındaki farklardan üçünü yazınız. (15P)

7. Verilen eserleri yazarlarıyla eşleştiriniz. (10P)

1

Kamus-ı Türkî

 

Namık Kemal

2

Defter-i Amal

 

Ahmet Mithat Efendi

3

Zavallı Çocuk

 

Ahmet Vefik Paşa

4

Yeniçeriler

 

Şemsettin Sami

5

Kadınlar Mektebi

 

Ziya Paşa

 

8. Tanzimat döneminde Türk şiirinin özellikle içerik bakımından değişmesinde büyük payı olan şairlerimizdendir. Klasik Edebiyat kültürüyle yetiştiği için bütünüyle eski edebiyattan kopmamıştır. Şiirlerinde yer yer eski edebiyatı izleri görülür. Özellikle vatan, millet, hak, adalet temalarını işleyen sanatçı, edebiyatımızda “hürriyet” kavramını ilk kullanan kişidir.

Yukarıda sözü edilen sanatçı kimdir? (5P)

9. Aşağıdakilerden hangisi Ahmet Vefik Paşanın özelliklerinden biri değildir? (5P)

 • A)    Çalışmalarını daha çok Türk dili üzerine yoğunlaştırmıştır.
 • B)    Moliere’den tiyatro çevirileri yapmıştır.
 • C)    Türk tiyatrosunun gelişiminde önemli bir yere sahiptir. Eserlerinde yerli ağızlara yer vermiştir
 • D)    Eserler sonunda genellikle bir öğütle biter.
 • E)    Roman konuları tarihi ve sosyal olmak üzere ikiye ayrılır.

10. Namık Kemal ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır? (5P)

 • A)    Edebiyatı, düşüncelerini halka yaymak, toplumu geliştirmek için bir araç olarak kullanmıştır.
 • B)    Eski edebiyata karşı olduğu halde yeni düşünce ve kavramları yazmak amacıyla şiirlerinin çoğunda biçim ve dil bakımından eskiye bağlı kalmıştır.
 • C)    Batılı kavramları şiirlerinde özellikle kullanmıştır.
 • D)    Vatan Yahut Silistre dramı yüz binleri sokağa dökmüş ve Magosa’ya sürgüne gönderilmesine yol açmıştır.
 • E)    Eserlerinde klasisizm akımının etkisi görülür

11.Sınıf Türk Edebiyatı 1.Dönem 1.Ortak Sınav Soruları-A İndir!

11.Sınıf Türk Edebiyatı 1.Dönem 1.Ortak Sınav Soruları-B İndir!

11.Sınıf Türk Edebiyatı 1.Dönem 1.Ortak Sınav Cevapları-A İndir!

11.Sınıf Türk Edebiyatı 1.Dönem 1.Ortak Sınav Cevapları-B İndir!

11 Yorum Var: “11.Sınıf Türk Edebiyatı 1.Dönem 1.Ortak Sınav Soru ve Cevapları

 1. B grubu 7 de Felatun Beyle Rakım Efendi’nin yazarı Ahmet Mithat Efendi Cezmi’nin yazarı Namık Kemal Makber’in yazarı Abdülhak Hamit Tarhan olacak lütfen düzeltin.

Aysel için bir cevap yazın Cevabı iptal et

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir