11.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Konuları

1.ÜNİTE: GİRİŞ

1. Edebiyat ve Toplum İlişkisi

2. Edebiyatın Sanat Akımları ile İlişkisi

2.ÜNİTE: HİKÂYE (5 Hafta – 25 Saat)

1. Cumhuriyet Dönemi’nde (1923-1940) yazılmış iki hikâye örneği

2. Cumhuriyet Dönemi’nde (1940-1960) yazılmış üç hikâye örneği

• 1923-1940 döneminden seçilecek metinlerin biri olay hikâyesi, bir diğeri de durum hikâyesi olmalıdır.

• 1940-1960 döneminden alınan metinler farklı eğilimleri temsil eden (bireyin iç dünyasını esas alan, toplumcu gerçekçi, millî-dinî duyarlılıkları yansıtan, modernist) hikâyelerden seçilir.

 • Yazma

• Öğrencilerden inceledikleri hikâyelerden birinin özelliklerine (bireyin iç dünyasını esas alan, toplumcu gerçekçi, millî- dinî duyarlılıkları yansıtan, modernist) uygun olarak bir hikâye yazmaları istenir.

 • Sözlü İletişim   

• Öğretmen tarafından sınıfa getirilen seslendirilmiş bir hikâye dinletilir ve öğrencilerden dinledikleri hikâyeyi yorumlamaları istenir.

 • Dil Bilgisi Konuları

• Metindeki cümlelerin ögeleri bulunur.

• Metinler üzerinden imla ve noktalama çalışmaları yapılır.

 

3.ÜNİTE: ŞİİR (6 Hafta – 30 Saat)

 • Okuma                

1. Tanzimat Dönemi’nden iki şiir örneği

2. Servetifünun Dönemi’nden iki şiir örneği

3. Saf Şiir anlayışından iki şiir örneği

4. Millî Edebiyat Dönemi’nden iki şiir örneği

5. Cumhuriyet’in ilk döneminden hece ölçüsüyle yazılmış bir şiir örneği

6. Türk dünyası edebiyatından iki şiir örneği

• Servetifünun Dönemi şiirleri incelenirken Fecriati’den tema ve dil kullanımı bağlamında kısaca bahsedilir.

• Millî Edebiyat Dönemi’nin bağımsız isimlerinden Mehmet Âkif Ersoy’un bir şiiri değerlendirilir, “manzum hikâye” kavramı açıklanır.

• Türk dünyasından alınacak şiirler Bahtiyar Vahapzade ve Şehriyar gibi şairlerden seçilir.

 • Yazma 

• Öğrencilerin inceledikleri şiirlerden birinin özelliklerine uygun şiir yazmaları sağlanır.

 • Sözlü İletişim

• Öğrencilerin kendilerine yakın buldukları şiir anlayışı ile ilgili kısa bir konuşma yapmaları sağlanır.

 • Dil Bilgisi Konuları

• Metindeki cümlelerin ögeleri bulunur.

• Metinler üzerinden imla ve noktalama çalışmaları yapılır.

 

4.ÜNİTE: MAKALE (2 Hafta – 10 Saat)

 • Okuma

1. Fen bilimleri ve sosyal bilimler alanlarında yazılmış birer bilimsel makale örneği

2. Edebî bir makale örneği

 • Yazma 

• Öğrencilere makale türü ile ilgili öğrendiklerinden hareketle araştırmaya dayalı bir metin yazma çalışması yaptırılır.

• Araştırmaya dayalı metinlerin yazımında kütüphanede ve Genel Ağ’da kaynak taramasının nasıl yapıldığı ve sınırlandırıldığı örneklerle gösterilir. Öğrencilerden Genel Ağ’da yaptıkları araştırmaları bilişim teknolojilerini kullanarak iş birlikli bir rapor hâline getirmeleri istenir.

• Farklı kaynaklardaki bilgilerin bir metinde nasıl terkip edileceği örneklerle açıklanır.

• Metin içinde ve sonunda bilimsel kaynak göstermeye ilişkin temel ilkeler örneklerle açıklanır.

 • Sözlü İletişim   

• Öğrencilerin münazaranın özelliklerine uygun bir münazara örneği sunmaları sağlanır.

• Yapılan münazaranın değerlendirilmesi sağlanır.

 • Dil Bilgisi Konuları

• Metnin seçilmiş bölümündeki cümlelerin ögeleri bulunur.

• Metinler üzerinden imla ve noktalama çalışmaları yapılır.

 

5.ÜNİTE: SOHBET VE FIKRA (2 Hafta – 10 Saat)

 • Okuma

1. Cumhuriyet öncesi dönemde yazılmış bir sohbet örneği

2. Cumhuriyet Dönemi’nden bir sohbet örneği

3. Cumhuriyet öncesi dönemden bir fıkra örneği

4. Cumhuriyet Dönemi’nden bir fıkra örneği

 • Yazma

• Öğrencilerin türün özelliklerine uygun güncel bir konuda sohbet veya fıkra yazmaları sağlanır.

 • Sözlü İletişim

• Türk toplumundaki sohbet kültürüne değinilir.

• Öğrencilerin “Dostluk” konusunda bir sohbet gerçekleştirmeleri sağlanır.

 • Dil Bilgisi Konuları         

• Metindeki cümlelerin ögeleri bulunur.

• Metinler üzerinden imla ve noktalama çalışmaları yapılır.

 

6.ÜNİTE: ROMAN (6 HAFTA -30 Saat)

 • Okuma

1. Cumhuriyet Dönemi’nden 1923-1950 arası iki roman örneği

2. 1950-1980 arası dönemden iki roman örneği

3. Dünya edebiyatından bir roman örneği

• Dünya edebiyatı roman örneği 20. yüzyıldan seçilmelidir.

 • Yazma 

• Öğrencilerden ders kapsamında okudukları roman üzerine bir inceleme ve değerlendirme yazısı oluşturmaları istenir.

 • Sözlü İletişim

• Öğrencilere Türk veya dünya edebiyatından sinemaya uyarlanan bir romanın filmi seyrettirilip söz konusu roman okutturulur. Roman ile filmin karşılaştırılması sağlanır.

 • Dil Bilgisi Konuları

• Anlatım bozukluklarıyla ilgili çalışmalar yapılır.

• Metinler üzerinden imla ve noktalama çalışmaları yapılır.

 

7.ÜNİTE: TİYATRO (5 Hafta – 25 Saat)

 • Okuma

1. Cumhuriyet Dönemi’nden (1923-1950 arası) iki tiyatro örneği

2. Cumhuriyet Dönemi’nden (1950-1980 arası) bir tiyatro örneği

3. Dünya edebiyatından bir tiyatro örneği

 • Yazma 

• Öğrencilerden tiyatro salonunda veya medya ortamında seyrettikleri bir tiyatro üzerine inceleme / değerlendirme yazısı yazmaları istenir.

 • Sözlü İletişim

• Öğrencilerden kendi hazırladıkları tek kişilik veya birkaç kişilik bir oyunu canlandırmaları istenir.

 • Dil Bilgisi Konuları

• Anlatım bozukluklarıyla ilgili çalışmalar yapılır.

• Metinler üzerinden imla ve noktalama çalışmaları yapılır.

 

8.ÜNİTE: ELEŞTİRİ (2 Hafta – 10 Saat)

 • Okuma
 1. Cumhuriyet Dönemi’nden iki eleştiri örneği
 2. Cumhuriyet öncesi dönemden bir eleştiri örneği
 • Yazma

• Öğrencilerden okudukları bir roman, hikâye veya şiirle ilgili eleştiri yazmaları istenir.

• Öğrencilerin yazdığı eleştiriler sınıfta değerlendirilir.

 • Sözlü İletişim

• Öğrencilerden okudukları bir kitabı tanıtmaları ve kitaba dair eleştirilerini sözlü olarak sunmaları istenir.

 • Dil Bilgisi Konuları

• Anlatım bozukluklarıyla ilgili çalışmalar yapılır.

• Metinler üzerinden imla ve noktalama çalışmaları yapılır.

 

9.ÜNİTE: MÜLAKAT/RÖPORTAJ (2 Hafta – 10 Saat)

 • Okuma

1. Cumhuriyet öncesi dönemden bir mülakat örneği

2. Cumhuriyet Dönemi’nden bir mülakat örneği

3. Cumhuriyet Dönemi’nden bir röportaj örneği

• Mülakat metinleri edebiyat ve sanat alanıyla ilgili olmalıdır.

• Örnek metinlerden hareketle mülakat ve röportajın farklarına değinilir.

 • Yazma

• Öğrencilerden bir mülakat hazırlamaları istenir.

• Öğrencilerden, yaptıkları mülakatı gerekli düzenlemeleri yaparak yazıya aktarmaları istenir.

 • Sözlü İletişim

• Öğrenciler, önceden hazırlık yaparak sınıf ortamında kendi aralarında bir mülakat gerçekleştirirler.

 • Dil Bilgisi Konuları

• Anlatım bozukluklarıyla ilgili çalışmalar yapılır.

• Metinler üzerinden imla ve noktalama çalışmaları yapılır.


Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir