11.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı 1.Dönem 1.Yazılı Soruları

Kız sahilin güzelliğine kapılmışçasına bakıyordu ufka. Kim bilir aklından neler geçiyordu? Dalgalar çarptıkça kıyıya kalbinin sorularını da cevaplıyordu sanki. Oysa güneş batmak üzereydi. Umursamadı kız. Ruhunun güneş çoktan batmıştı zaten. Kum tanesi kadar yoğundu düşünceler. Yanına minik bir çocuğun yaklaştığını fark edince, gülümsedi hafiften. Gülümsemesinin yansımasını gördü çocuğun yüzünde. Daha sonra kalkıp gitti. Mutluluğun, yüzünden çekildiği gibi …

1. Yukarıdaki hikaye, hangi hikaye türüne örnektir? Adını yazıp açıklayınız. (5+2+2+2+2+2+2=15p)

2. Yukarıdaki hikayede hangi bakış açısı kullanılmıştır? Adını ve açıklamasını  yazınız. (5+5=10p)

3. Klasisizm ve romantizmin farklarını yazınız. Beş madde (3+3+3+3+3=15p)

Hacer toprakla oynayan parmağını eteğine silerek önce bana, sonra ileriye, boşluğa baktı. Ben gözlerimi onun yandan görünen yüzüne dikmiştim. Hâlâ bakışının tesiri altındaydım. İnsan ruhlarının ince ve derin kıvrımlarını bütün karmakarışıklığı ile anlayan ve şaşılacak bir kolaylıkla anlatan bu genç Yörük kızı sanki birdenbire büyüyüvermişti. Gözlerini çevirmiş, aşağıya, yeni yeşeren ağaçları, taze ekinleri, koyu yapraklı zeytinleri, yer yer görünüp tekrar kaybolan dereleri ile pırıl pırıl yanan ovaya bakıyordu.

4. Yukarıdaki paragrafta hangi anlatım türleri kullanılmıştır. Adlarını yazıp açıklayınız.(2+2+3+3=10p)

5. Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri doğru şekilde doldurunuz. (2+2+2+2+2=10p.)

a-Tanzimat döneminde edebiyatımıza giren hikayenin eski dönemlerde Türk edebiyatındaki karşılığı halk hikayesi,destan,efsane,masal ve…………………… olmuştur.

b-Bugünkü anlamda hikayenin ilk örneğini Letaif-i Rivayat adlı eserle………………………………………………yazmıştır.

c-Tevfik Fikret şiirdeki gerçeklik olarak da tanımlanan ………………………………. akımının edebiyatımızdaki en

önemli temsilcisidir.

d-Klasisizm Türk edebiyatındaki ilk temsilcisi………………………………….’dir

e-……………………….hikâyede gerçeklik karşısında kuşkucu ve tedirgin olan, iç dünyasına çekilen, yabancılaşan, toplumla çatışan, karamsar, bunalımlı, zayıf birey ele alınmıştır.

6. Aşağıdaki cümlelerin karşısına yargılar doğru ise “D”, yanlış ise “Y” yazınız. (2+2+2+2+2=10p.)

(       ) Millî Edebiyat sanatçıları, hikâyelerde genellikle bireysel temaları işlemişlerdir.

(       ) Edebiyat, toplumların değişmesinde önemli bir rol oynar.

(       )Cumhuriyet Dönemi’nde 1923-1940 yılları arasında daha çok, bireyin iç dünyasını yansıtan hikâyeler yazılmıştır.

(       )Türk edebiyatında durum hikayesinin en önemli temsilcilerinden biri Sait Faik Abasıyanık değildir.

(       )Akıl ve sağduyuyu ön planda tutan edebi akıma romantizm denir.

Bütün eşyalar babamda kaldı.
Aynur’da bunu istiyor.
Sokakta ki evsizlere acıyorum.
Baktım ki bu iş böyle olmayacak.
Çocukmu çocuk hareketleri var.
Sence söylediklerimi duydu mu?.
En sonunda o da buraları terketti
Bana hediye edilen kalem kayboldu.
Kendini yalnız hissediyormuş.
Herşeyi ona anlatmak zorunda değilsin.

7. Yukarıdaki cümlelerin beş tanesinde yazımı yanlış olan sözcükler ya da ekler vardır. Yazım yanlışı bulunan cümlelerdeki sözcük ya da eklerin doğru yazılışlarını cümlelerin karşılarına yazınız. (3+3+3+3+3=15p)

8. Aşağıdaki cümlelerde yay ayraç içine uygun noktalama işaretlerini yazınız.(3+3+3+3+3=15p)

Kendi vatanında bile yabancıdır kanadı kırık kuşlar (  ) dedi.

Kız çocuklarına Sevgi (  ) Sude (  ) erkek çocuklarına Mahir (  ) Ali isimlerini verdiler (  )

11.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı 1.Dönem 1.Yazılı Soruları İndir! (Erdal BOŞCU)


6 Yorum Var: “11.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı 1.Dönem 1.Yazılı Soruları

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir