11.Sınıf Dil ve Anlatım 2.Dönem 2.Yazılı Soruları

1-) Okur, bizimle aynı görüşte olmayabilir, ama yazımızı okurken bir kuşku büyümeli içinde, o mu doğru yazıyor, yoksa ben mi doğruyu bilmiyorum diye… Yazarlık yaşamının en güzel bir övgüsü sayarım bir genç okurumun bana yazdığı şu cümleyi: “Her düşüncenize katılmıyorum, ama yazınızı okurken sizinle tartışıyorum içimde, sizinle tartışmak o kadar güzel ki!”

Bu parçada sözü edilen yazar, aşağıdaki türlerden hangisinde yazmaktadır?
a-) Deneme                              
b-) Roman
c-) Makale
d-) Öykü         
e-) Röportaj
 
2-) Fatih-Harbiye, Doğu’nun Batıya sanat ve kültür açısından üstünlüğü, müzik çerçevesinde işler ki, bu da romancının ayrı bir “gaflet”idir. Çoksesli, teksesli müzik karşılaştırmasına hemen hiç yanaşmaksızın, Doğu müziğinin üstünlüğünü savunma çabası hep boşlukta kalır. Roman kahramanı Ferit, Batılı büyük müzisyenlerin Doğu müziğine verdikleri önemi belirten bazı laflar geveler. Böylelikle yapıt, yazarın kendi görüşlerini yine kendisinin çürüttüğü bir dönüşüme uğrar.
Bu parça, hangi türde yazılmış bir yazıdan alınmış olabilir?
a-) Roman    b-) Fıkra      c-) Makale       d-) Eleştiri      e-) Deneme
 
3-) Taşkent’ten Özbek havayollarıyla Buhara’ya hareket ettik. Uçaktan, alabildiğine uzanan verimli araziler, ekili pamuk tarlaları görülüyordu. Bir buçuk saatlik yolculuğun sonuna doğru Buhara’ya yaklaşırken yeni birkaç bina dışında asırlık tek katlı evler, tarihi mekânlar dümdüz uzanıyordu. Uçaktan indiğimizde Buhara’nın sıcak, huzur dolu havası ciğerlerimize dolmaya başladı.
Bu parça aşağıdaki yazı türlerinin hangisinden alınmış olabilir?
a-) Fıkra          b-) Makale      c-) Deneme                 d-) Sohbet       e-) Anı
 
4-) Aşağıdakilerden hangisi “Öğretici nitelikli yazılar”dan değildir?
a-) Deneme              b-) Öykü         c-) Makale                  d-) Biyografi              e-) Günlük
 
5-) Bu tür Divan edebiyatı döneminde “Sefaretname” şeklinde kendini göstermiştir. Elçilerin saraya sundukları raporlar olarak kabul edilmiştir. 17.yüzyılda Evliya çelebi tarafından başarılı sayılabilecek örneği verilmiştir. Cumhuriyet dönemi edebiyatımızda Reşat Nuri Güntekin, Falih Rıfkı Atay bu türde önemli sayılabilecek ürünler ortaya koymuşlardır.
Parçada tanıtılan tür aşağıdakilerden hangisidir?
a-) Günlük                b-) Fıkra         c-) Hikâye                d-) Eleştiri           e-) Gezi
 
6-) Bugün 14.07.1804 akşam saat sekizde madam Carrara’nın evine gittim. Sıradan üniforması, göğsünde madalyasıyla M.Carrara’yı gördüm orada. Hayatımda ilk kez, bir bilginin gevezeliğiyle budalaca gururunu görmek fırsatı buldum. Eğer bütün bilginler bu adama benziyorsa, çok can sıkıcı, çok gülünç bir topluluk.
Bu parça, aşağıdaki türlerin hangisinden alınmış olabilir?
a-) Anı               b-) Öykü               c-) Roman            
d-) Günlük        e-) Deneme
 
7-) Ünlü bir kişinin hayat hikayesini tüm yönleriyle ele alıp anlatan kapsamlı eserlere ………….. denir.
Yukarıdaki cümlede noktalı bölüme aşağıdakilerden hangisini getirmek daha uygundur?
a-) Biyografi      b-) Otobiyografi            c-) Roman
d-) Monografi               e-) Röportaj
 
8-) Sanatçı; düşüncemizi saran uyuşturucu alışkanlıkları sıyırarak bize gökleri yeniden gösteren, yaşamanın tadına yeniden vardıran kişidir.
Bu cümlede kaç yan cümlecik vardır?
a-) 2       b-) 3       c-) 4       d-) 5       e-) 6
 
9-) Onun şiiri yaşamın seyir defteridir. Bu defterde insana yabancı olmayan her şey vardır. Küçüklüğüyle, yüceliğiyle yaşamın bütün sarmalları burada göz alıcı bir hızla döner. Belki şairin seyir defteri, yaşamın gökkuşağının renk zenginliğini yansıtır bize.
Yukarıdaki cümlelerde aşağıdakilerden hangisi yoktur?
a-) Ad (isim cümlesi)             b-) Devrik cümle
c-) Eylem cümlesi                   d) Bileşik cümle
e-) Olumsuz cümle
 
10-) Aşağıdakilerin hangisinde yan cümlecik, temel cümleciğin zarf tümleci olarak kullanılmıştır.
a-) Başka ülkelere gitmek onun en büyük idealiydi.
b-) Bizimle sohbet etmeyi çok severdi.
c-) İyi şeyler yaptım mı babam benimle övünürdü.
d-) O filmin zamanında yayımlanmayacağını biliyorum.
e-) Böyle vakitsiz gidişi hepimizi acılara boğdu
 
11-) Kanlıca deyince akla gelen, yoğurt oluyor (  ) Daha eskiler, kahvesini de biliyor. Şöyle değirmende öğütülen (  ) büyük, kulpsuz fincanlarda sunulan kahve (  ) Sonra kıyı boyunca uzanan yalılar, ille de adıyla anılan koyu ve canım korular (  )
Bu parçada ayraçla (  ) belirtilen yerlere, aşağıdakilerin hangisinde verilen noktalama işaretleri sırasıyla getirilmelidir?
 
a-) (…) (,) (.) (.) b-) (.) (,) (…) (…)
c-)  (:) (;) (…) (.)            d-) (:) (;) (.) (…)
e-) (.) (,) (:) (.)
 
12-) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı vardır.
 
a-) Son dönem şairleri antolojiye alınmamış.
b-) Voleybolcular otobüslerine bindiler.
c-) Kardeşi bu filmin yönetmenliğini üstlenmiş.
d-) Antırenör bugünkü çalışmayı erken bitirdi.
e-) Bu zürafa hayvanat bahçesine yeni gelmişti
 
13-) Bu yapıtta dikkatimizi çeken, küçük esnafı alışılmışın dışında anlatışı oldu.
Bu cümledeki fiilimsilerin türü aşağıdakilerin hangisinde sırasıyla verilmiştir.
 
a-) sıfatfiil- isimfiil- bağfiil
b-) isimfiil- sıfatfiil- bağfiil
c-) sıfatfiil- sıfatfiil- isimfiil
d-) bağfiil- isimfiil- isimfiil
e-) bağfiil- bağfiil- sıfatfiil
 
14-) Önce baygın bir iniltiydi yamaçtan duyulan,
Sonra bir gölge belirmişti kuş uçmaz yoldan;
Köyümün titreyerek bağrı yanık toprağını
İnliyor, baktım, uzaktan görünen bir kağnı…
Bu dizelerde aşağıda verilen ses olaylarından hangisi yoktur?
a-) Ünlü düşmesi
b-) Ünlü daralması
c-) Sert ünsüz yumuşaması
d-) Ünsüz düşmesi
e-) Ünsüz benzeşmesi
 
15-Aşağıdaki cümlelerin hangisi anlamca olumludur?
a-Bunu bir takım kurallarla önlemek olur iş değildir.
b-Adamcağız sandıkları kadar paralı değil.
c-Gölün kıyısı, filmdeki gibi güzel değil.
d-Son romanın dili öyle yalın değil.
e-Köyden kente göç etmeyi o da istemiyor değil.
 
16- “İçinde iyi bir taraf bulunmayacak kadar kötü bir kitap yoktur”
Yukarıdaki cümle ile anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?
a-Kitapların kötü yönleri ancak incelenerek ortaya çıkarılabilir.
b-İçinde kötü düşüncenin olmadığı bir kitaptan söz edilemez.
c-Kitaplar sadece iyiden bahsetmeli, iyiyi öğretmelidir.
d-Her kitabın mutlaka iyi bir yönü vardır.
e-Her kitapta iyi kötü duygular aynı ölçüde bulunabilir.
 
17- Aşağıdaki cümlelerin hangisinde neden-sonuç ilişkisi vardır?
a-20.yy ikinci yarısından itibaren, köyden şehre doğru bir nüfus hareketi ile karşı karşıyayız.
b-Yaşam koşullarının ağırlaşması, köylüleri şehre göç etmek zorunda bırakmıştır.
c-Şehre göç eden bu insanlar, şehirlerin kenar mahallerinde yokluk içinde yaşam mücadelesi verirler.
d-Bu insanlar, köy yaşamlarını gecekondularda devam ettirirler, şehir yaşamına alışmakta zorlanırlar.
e-Tarımdaki makineleşme bile bu nüfus hareketini azaltmamış, daha da arttırmıştır.
 
12-Tablodaki deyimleri anlamlarıyla eşleştiriniz. (15x1p)
 

1

Dilinde tüy bitmek Birisini evlendirmek

2

Ağzında bakla ıslanmamak Ciddi olmak, davranışlarda aşırıya kaçmamak

3

Çenesi düşmek Yardım etmek

4

Diş geçirememek Çok önemsiz ya da çok az

5

Elinden tutmak Kurnaz, becerikli, çıkarcı

6

Ayak diremek Hiç sır saklamamak

7

Devede kulak Yaşlı, yaşayacak az zamanı kalmış olmak

8

Ağır başlı olmak Çok gürültü etmek

9

El üstünde tutmak Bir şeyi tekrar tekrar söylemekten usanmak

10

Baş göz etmek Çok konuşmak

11

Aklı yatmak İnat ve ısrar etmek

12

Ortalığı ayağa kaldırmak Bir kimseye çok saygı ve sevgi göstermek

13

Anasının gözü Çok yorulmak

14

Bir ayağı çukurda olmak Gücü yetmemek

15

Ayaklarına kara sular inmek Bir işin olabileceğine inanmak

11.Sınıf Dil ve Anlatım 2.Dönem 2.Yazılı Soruları İndir! (Fırat ŞAHİN)


91 Yorum Var: “11.Sınıf Dil ve Anlatım 2.Dönem 2.Yazılı Soruları

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir