11.Sınıf Dil ve Anlatım 2.Dönem 2.Sınav Soru ve Cevapları (Test)

1. I. Körler memleketinde şaşılar padişah olur.

II. Meyhaneciden şahit sormuşlar, mezeciyi göstermiş.

III. Koyunun bulunmadığı yerde keçiye Abdurrahman Çelebi derler.

IV. Sürüden ayrılan kuzuyu kurt kapar.

Yukarıdaki atasözlerinden hangi ikisi aynı anlamdadır?                                                                      

A) I ve IV

B) I ve III

C) II ve III                                    

D) III ve IV

E) I ve II

 

2. Şafak söktü sökecek Acının içinden geliyor sevinç

Ve gecenin içinden aydınlık

Bu dizelerde ağır basan duygu aşağıdakilerden hangisidir?                                              

A) Tedirginlik

B) Sabırsızlık  

C) Sevinç

D) Umut

E) Sevgi

 

3. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “varsayım” anlamı vardır?

A) Bence yarına kadar bekleyelim.

B) Film güzelse seni de götürürüz.

C) Birçoğunuz bu kitabı okumamış olabilirsiniz.

D) Düşün ki bir akşamüstü seninle karşılaştık.

E) Keşke seni görünce mutlu olabilsem.

 

4. Aşağıdakilerin hangisinde bir anlatım bozukluğu vardır?

A) Halen yürürlükte bulunan bu kanun, yetersizlikleri gideremiyor.

B) Bu balerinimiz senelerce yılmadan çalıştı, çalışmalarının ürününü aldı.

C) Kendi işini çok iyi bilen ve ona önem veren biriydi.

D) Birçok insan sağlıklı yaşam koşullarından habersiz.

E) Deniz kıyısında güneşin batışını seyrediyorlardı.

 

5. Bunun nedeni Avrupa’nın yaşam seviyesinin iyi olmasındandır.

Bu cümledeki anlatım bozukluğu aşağıdakilerden hangisiyle giderilebilir?

A) “Avrupa’nın yerine “Avrupa halkının” getirilerek

B) “yaşam” yerine “hayat” getirilerek

C) “bunun” sözcüğü cümleden çıkarılarak

D) “iyi” sözcüğünden önce “daha” getirilerek

E) “olmasındandır” yerine “olmasıdır” getirilerek

 

6. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım bozukluğu vardır?

A) Yalnızlıktan şikâyetim günden güne artıyor.

B) Buna kendi istek ve arzunla mı karar verdin?

C) İnsan, insanı nasıl ve niçin üzer?                            

D) Sana yazmak, seni yaşamak gibi

E) Bilirsin, hayalcinin biriyim ben.

 

7. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yüklem yanlış gösterilmiştir?

A) Bu genç adam, ablasının sınıf öğretmeniydi.                                                     

B) Böyle sataşmaları, kedine dert etme.                   

C) Alınan kitapların hepsi, dedem içindi.                        

D) Bu konuda bize geçen yıl da söz vermiştin.                                                                         

E) Arabanın kapıya olan uzaklığı beş metre kadardı.

 

8. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “yalnız” sözcüğü edat olarak kullanılmıştır?            

A) Karşı dairede yalnız yaşayan bir öğrenci var.

B) Evde gün boyu yalnız kalan hayvanlar mutsuz oluyor.          

C) Bu kentte bu işi yalnız sen yapabilirsin.                     

D) Yalnız olmak onu her zaman korkutmuştu.             

E) Sinemaya yalnız gitmeyi tercih etti.

 

9. Aşağıdaki cümlelerin hangisindeki altı çizili sözün yazımı yanlıştır?

A) Dün geceki partide arkadaşlarla havadan sudan konuştuk.

B) Oyun bozanlık sana yakışıyor mu hiç.

C) Başçavuş, beşte toplanmamızı istedi.                     

D) Ahmet, yanımızdan apar topar ayrıldı.                    

E) Gözyaşlarını tutamıyordu bu küçük çocuk.

 

10. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ara söz öznenin açıklayıcısıdır?

A) Kitaplar, belki de yaşamın gerçek anlamı ve insanın tek dert ortağıdır.

B) Daha sonra, yaptıklarına pişman olunca, yatıştı ve yumuşadı.                               

C) Şiirleri, özellikle aşk üzerine yazdıkları, çok sevildi.                                                                                

D) Yaşadıkça sevgisini, çocuklara olan sevgisini, hep gösterdi.                                                      

E) Başkalarının düşüncesini, kendiminkilere ters olanları, değiştirmeyi beceremem.

 

11. Aşağıdakilerin hangisinde ek eylem farklı bir görevde kullanılmıştır?

A) Bir dileğim vardı Tanrı’dan senin için

B) Kurumun maddi sorunlarını konuşacaklardı.                                                        

C) Kara sevda yazılmıyordu kâğıda.                           

D) Bu düşüncelerini bana da yazsaydın ya!                 

E) Daha çok, sokak çocuklarıyla ilgilenirdi.

 

12. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ünlem kullanılmamıştır?

A) Yazık, ben böyle olmasını istemezdim!

B) Haydi çocuklar, gezmeye gidelim!

C) Sakın ha, bir daha yapma!                                 

D) Eyvah, öğretmen gene sözlü yapacak galiba!                                                                                

E) En sevdiğim arkadaşım hakkında nasıl böyle konuşursun!

 

13. Ne garip! Bir süre çevremizdekiler hep bizden yaşlı oluyor, bir yalnızlık duyuyoruz. Sonra günü geliyor, çevremizdekiler hep bizden genç oluyor. Bu defa yeni bir yalnızlığın içine düşüyoruz.

Bu parçada asıl anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?                                     

A) Yalnızlığın paylaşılmadığı

B) Her durumda yalnızlığın sürdüğü

C) Yaşlanmanın kişiye zor geldiği                                

D) Tek başına yaşamanın zorluğu                                  

E) Mutlu olmanın kolay olmadığı

 

14. (I) Ozanlar, yaşamdan soyutlayamazlar kendilerini. (II)Bunun aksini düşünmek mümkün değildir. (III) Cemal Süreya’nın “Sesinde ne var biliyor musun?” diye başlayan “8.10 Vapuru” şiirini anımsayalım. (IV) Vapurda gördüğü bir kadının iç dünyasına uzanır. (V) Düşlerinin gücüyle bir şiir yakıştırır ona.

Bu parçada numaralanmış cümlelerden hangisi ana düşünceyi içermektedir?

A) I.   B) II.   C) III.   D) IV.   E) V.

 

15. Konseri izleyebilmek için her şeyi yapmıştı; —- harçlıklarını bile bu konser için biriktirmişti.

Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdaki bağlaçlardan hangisinin gelmesi uygun düşer?

A) ama

B) çünkü

C) öyle ki                    

D) yalnız

E) oysaki

 

16. I. Evliliklerinin 7’nci yılında bir çocukları oldu.

II. İstanbul’un büyüsü denizinde, göğünde, eski yapılarında mı yalnız?

III. Pınar, 17 Eylül 1978’de İstanbul’da doğdu.

IV. Onu hep “hırsız, polis filmleri”nde görmüştük.

V. Her canlı gibi o da doğdu; yaşadı, öldü…

Yukarıdaki cümlelerin hangilerinde noktalama yanlışı vardır?                                              

A) I ve II

B) II ve IV

C) II ve V                            

D) III ve IV

E) IV ve V

 

17. Geçen hafta cumartesi günü (    )  sinemada karşılaştığımız gün (    ) çok mutlu ve enerjiktin (   )

Bu cümlede parantezlerle belirtilen yerlere sırasıyla aşağıdakilerin hangisinde verilen noktalama işaretleri getirilmelidir?

A) (,) (,) (.)

B) ( ; ) ( ;) ( …)

C) (:) ( ;) (.)

D) (,) (,) (!)

E) (,) (;) ( .)

 

18. Ramazan Sohbetleri

Dilimiz Üzerine Söyleşiler

Karalama Defteri

Yukarıdaki eserlerin ortak özelliği aşağıdakilerden hangisidir?

A) Kişisel hayatı konu alan türler olmaları

B) Söyleşi türünde kaleme alınan eserler olmaları

C) Tenkit yazısı olmaları

D) Gezi sonucu ortaya çıkan eserler olmaları

E) Köşe yazısı türünden eserler olmaları

 

19. Aşağıdakilerden hangisi deneme türünde yazılmış bir eserdir?

A) Tercüman-ı Ahval Mukaddimesi

B) Seyahatname

C) Miratü’l- Memalik

D) Beş Şehir

E) Tahribi Harabat

 

20. Tek bir konuyu rahat ve akıcı bir biçimde ele alan, çoğu kez yazarının kişisel bakış açısı ve deneyimini aktaran orta uzunluktaki edebi metinlerdir.

Bu parçada sözü edilen tür aşağıdakilerden hangisidir?

A) Deneme

B) Makale

C) Anı

D) Sohbet

E) Eleştiri

 

21. I. Tartışmacı anlatım

II. Lirik anlatım

III. Düşsel anlatım

IV. Açıklayıcı anlatım

V. Kanıtlayıcı anlatım

Yukarıda numaralandırılmış anlatım türlerinden hangileri makale yazılarında diğerlerine göre daha fazla kullanılır?

A) I. II. III.

B) II. III.

C) I. IV.

D) II. IV. V.

E)  I. IV. V.

 

22. I. Söz oyunlarına başvurulmaz, süslü anlatımdan uzak durulur.

II. Düşünceler doğrudan aktarılır.

III. Sosyal, edebi, sağlık, din, teknik vs. olmak üzere her türlü konuda makale yazılabilir.

IV. Öğretici bilgilendirici fikir yazısı olduğu için daha çok açıklayıcı anlatım içimi kullanılır.

Yukarıda numaralandırılmış özellikler aşağıda verilen türlerin hangisiyle ilişkilidir?

A) Anı

B) Biyografi

C) Makale

D) Deneme

E) Eleştiri

 

23. —-, bir sanat yapıtının gerçek değerini, içeriğini yapılışını, değerli yada değersiz yönlerini ortaya koyar. Görevi güzellik yaratmak değil, aksine daha önceden yaratılmış güzelliği yargılamak ve onu okurlara tanıtmaktır.

Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) Sohbet

B) Fıkra

C) Deneme

D) Makale

E) Eleştiri

 

24. Aşağıdakilerden hangisi röportajın özelliklerinden biri değildir?

A) Yazar bilgiden başka izlenimlerini, görüşlerini, düşüncelerini yazmalıdır.

B) Röportajdaki konu iyice öğrenilmeli, gerekli incelemeler yapılmalı, gerekli belgeler toplanmalıdır.

C) Röportajdaki öznellik hâkimdir, gerçekleri öznel yaşamla harmanlar.

D) Birincil tekil kişi ağzından yazılır.

E) Röportajlarda taraflı bir tutum sergilenir.

 

25. Birşey var aramızda

Onu buldukca kaybediyoruz istiyerek

Fakat ne kadar saklasak nafile

Senin gözlerinde ışıldıyor

Benim dilimin ucunda

Yukarıdaki dizelerde kaç yazım yanlışı yapılmıştır?

A) 1      B) 2      C) 3    D) 4    E) 5

 

11.Sınıf Dil ve Anlatım 2.Dönem 2.Yazılı Soruları ve Cevapları A-1 Test İndir! (Kamil BOZ)

11.Sınıf Dil ve Anlatım 2.Dönem 2.Yazılı Soruları ve Cevapları A-2 Test İndir! (Kamil BOZ)

11.Sınıf Dil ve Anlatım 2.Dönem 2.Yazılı Soruları ve Cevapları B-1 Test İndir! (Kamil BOZ)

11.Sınıf Dil ve Anlatım 2.Dönem 2.Yazılı Soruları ve Cevapları B-2 Test İndir! (Kamil BOZ)

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir