11.Sınıf Dil ve Anlatım 1.Dönem 2.Yazılı Soruları (Gülşah AYNAZ)

1. Aşağıda verilen yargıları  doğru-yanlış durumlarına göre inceleyiniz. (D/Y) (10p)

 • (   ) Mektuplar kişi ve kurumlar arasında haberleşmeyi sağlamak için yazılabilirler.
 • (   ) Anılarda III.tekil kişili anlatım kullanılır.
 • (   ) Yaşanılan günü değil,geçmişi anlatmaları anı ile günlüğün ortak özelliğidir.
 • (   ) Biyografi yazmak için ön hazırlık yapmak gerekir.
 • (   ) Günlüklerde gözlem ve kişisel dikkat önemlidir.

2. Aşağıdaki cümlelerdeki edat ve bağlaçları bularak altını çiziniz. Edatların cümleye kattığı anlamları yazınız. (10p)

 • Şapkasıyla kahverengi paltosu uyum içindeydi.
 • Bu paket arkadaşınız için hazırlanmıştı.
 • Bu para ancak ev kirasını öder.
 • Anlatılanlardan ben de filmi görmüş kadar oldum.

3. Aşağıdaki cümlelerdeki anlatım bozukluklarını bularak nedenini yazınız.Cümlelerin doğru şekillerini altlarına yazınız. (20p)

 • Yönetimdeki mevcut ikilik bir an önce giderilmelidir.
 • Nedeni:
 • Doğrusu:
 • Çaycı çocuğa boş boş bakıyordu.
 • Nedeni:
 • Doğrusu:
 • Yeni çıkan yasa, tüm çalışanları kaplıyormuş.
 • Nedeni:
 • Doğrusu:
 • Bırakın nefes almayı, yemek yiyecek vaktim olmadı.
 • Nedeni:
 • Doğrusu:
 • Bu konular, sizin çok başınızı ağrıtacağa benziyor.
 • Nedeni:
 • Doğrusu:

4. Aşağıdaki kavramları tanımlayınız. (10p)

 • Tercüme-i Hâl:
 • Şuârâ Tezkiresi :

5. Aşağıdaki boşlukları uygun şekilde doldurunuz. (10p)

 • Değişik alanlarda çalışmaları ve eserleri ile tanınmış kişilerin kendi hayat hikâyelerini anlattıkları metinlere ……………………………………………denir.
 • Türk edebiyatında ilk şuârâ tezkiresi Ali Şîr Nevaî’nin  yazdığı …………………………………………………adlı eserdir.Bu eser Çağatay Türkçesi ile yazılmıştır.
 • Atatürk’ün hayatının anlatıldığı “Tek Adam” adlı yapıt,……………………………………………………………………adlı yazara aittir.
 • Biyografide ……………………………………………….anlatım vardır;otobiyografide ise anlatım birinci kişilidir.
 • Türk edebiyatında anı türünün  özelliklerini taşıyan ilk eser ……………………………………………….adlı kitabelerdir.

6. Aşağıdaki cümlelerin öğelerini bularak altlarına yazınız. (20p)

 • Gezi yazılarını beğenerek okumuşumdur.
 • Koridorlarda çeşitli tablolar asılıydı.
 • Bir koyun meleyerek kuzusunu arar.
 • Çeşitli hastalıkları ve bunların  nedenlerini,açıklayacakmış bu toplantıda.
 • Ahmet Mithat kadar toplumcu ve ahlâkçı,amacını açığa vuran başka bir romancı yoktur.
 • Gülümsemeyle hüzün yan yana gider benim şiirimde.
 • Yaşlı kadının gözlük taktığını sanıyordum.

7. Aşağıdaki cümlelerde  altı çizili kelimelerdeki ses olaylarını bulunuz. (12p)

 • Sapasağlam ayakkabıyı niçin atıyorsun?
 • Merak etme özür dilemekle küçülmezsin.
 • Yanlış kişiyle arkadaşlık yapıyorsun.
 • Artık kimse görmüyor bu güzelliği.

8. Romancı,öykü ve oyun yazarı olarak tanındı.Bu eserinde yenilikçi ve çağdaş Batı romanının bazı tekniklerinden ustaca yararlandı.İç konuşma,bilinç akışı,düşler ve değişik söylemlerden oluşan metinler düzleminde karmaşık bir gerçeklik kurdu.Romanın içinde dağılmış ayrıntı,gözlem ve çağrışımlar,bütüne egemen olan bilinçli bir kurgunun öğeleridir.Öykü kitabı “Korkuyu Beklerken”de de psikolojik çözümlemelere ağırlık verdi.13 Aralık 1977’de İstanbul’da yaşamını yitirdi.
Bu metinde aşağıdaki yazı türlerinden hangisine özgü nitelikler ağır basmaktadır? (4p)
A) Makale     B) Deneme    C) Biyografi       D) Fıkra      E) Gezi Yazısı

9. Aşağıdakilerden hangisi anı ile günlük türünün ortak özelliği değildir? (4p)
A) Özel hayatı konu edinen metinler olması
B) Olayların anlatıcı etrafında şekillenmesi
C) Yaşananların veya gözlemlerin anlatılması
D) Birinci kişili anlatımın kullanılması
E) Topluma hesap verme düşüncesi ile yazılması

11.Sınıf Dil ve Anlatım 1.Dönem 2.Yazılı Soruları-A İndir! (Gülşah AYNAZ)

11.Sınıf Dil ve Anlatım 1.Dönem 2.Yazılı Soruları-B İndir! (Gülşah AYNAZ)

16 Yorum Var: “11.Sınıf Dil ve Anlatım 1.Dönem 2.Yazılı Soruları (Gülşah AYNAZ)

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir