11.Sınıf Dil ve Anlatım 1.Dönem 1.Sınav Soru ve Cevapları

S-1) Özel mektupların biçim ve içeriği hakkında bilgi veriniz. (10 p.)

S-2) Kendinizi bir öğretmen adayı olarak düşünün ve  bir okulda ücretli öğretmen olarak çalışmak için Milli Eğitim Müdürlüğüne bir dilekçe yazınız.(10 p.)

S-3)  Aşağıdaki cümlelerdeki bilgi yanlışlıklarını düzeltiniz.(10 p.)

a) Günlükler içten ifadelerden uzaktır ve Divan edebiyatında ruznâme olarak isimlendirilmiştir.

b) Yaşananların günü gününe yazılmasından oluşan günlükler bu yönüyle hatıralara benzer.

S-4)  Sözcüğün yanlış yerde kullanılmasından kaynaklanan anlatım bozukluğu ile ilgili bir soru yazınız ve yazdığınız soruyu cevaplandırınız.(10 p.)

S-5) Aşağıdaki cümleleri inceleyiniz. Buna göre kaç sözcükte ünsüz türemesi vardır?(10 p.)

Bu olaydan kendimize bir hisse çıkarıp bize ikram edilenleri reddetmiştik.

Problemi bu yolla  çözeceğimizi zannedenler bizdeki farklı tekniği görünce sessizliğe büründüler.

Bu olayın çözümünde çok hissi davranmış, bunun bir hata olduğunu geç anlayıvermiştik.

Hızlı sallayınca  bebek beşikten düşmüştü ve ben kendimi hiç affetmemiştim.

Üstteki güreşçinin yaptığı son oyunun sırrını kimse çözememiş, herkes belli belirsiz gülmüştü.

A)      7            B) 8                  C)5             D) 10           E)  4

S-6)  Aşağıdaki paragraftaki ses olaylarını gösteriniz( 15 p.)

“ Sorunlar dağ gibi büyüdükçe biz küçülmeye başladık. Saklı bahçelerde nice koklanmamış güller bıraktık. Suskun denizler kadar içten içe köpürdük ve ilerleyen zamana inat maziye kök saldık. Bağrımız yansa da sessizliğin asaletine sığındık. Kararan bulutlar, sararan yapraklar ve düşen son damla yaşla suskunluğa büründük.”

S-7) Aşağıdaki metni sanat metni haline getirmek için neler yapabiliriz? Örnekleyerek açıklayınız.(10p)

TOROS DAĞLARI
Jeomorfolojik bakımdan Türkiye’nin Akdeniz kıyıları boyunca yaylar çizerek yükselen ve daha ötede Doğu Anadolu’nun içlerine doğru uzanan sıradağlar sisteminin genel adı. Kesim kesim değişik adlar alan Toroslar tektonik bakımdan çoğu yerde Torid, bazı kesimlerinde ise Anatolid ve kenar kıvrımları birimlerinin sınırları içindedir. Bugünkü yükseltilerine, Birinci Zamandan beri uzun ve karmaşık bir evrimi geçirdikten ve çoğu yerde aşınmalarla birkaç kez düzleştirildikten sonra Miyosenxi izleyen yakın dönemdeki epirjenik hareketlerle erişmişlerdir.

S-8) Aşağıdaki cümlelerdeki anlatım bozukluklarının sebeplerini yazınız.

a) 18 Mart 1999 günü göreve başlamıştım.

b) Sana   geçen gün aldığım kitapları göstermemi ister misin?

S-9) Aşağıda ( ) ile gösterilen yerlere uygun noktalama işaretlerini getiriniz.

Şair( ) ( ) Sular mı yandı ( ) neden tunca benziyor mermer( )  ( ) demiş.

S-10)  “ Dil “sözcüğünü  gerçek, yan ve mecaz anlamlara gelecek şekilde birer  cümle içinde kullanınız.

11.Sınıf Dil ve Anlatım 1.Dönem 1.Sınav Soru ve Cevapları İndir! (Murat AYBİRDİ)


Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir