10.Sınıf Türk Edebiyatı 2.Dönem 1.Ortak Sınav Soru ve Cevapları

1. Türk edebiyatının dönemlere ayrılmasındaki ölçütler nelerdir?

Akar sulayın çağlarım
Dertlü cigerüm taglaram
Şeyhüm anuban aglaram
Gel gör beni işk neyledi
2. Yukarıdaki dörtlüğün kafiye türü , redif ve ölçüsü hakkında bilgi vererek kafiye şemasını bulunuz.

3. Aşağıdaki destanların yazarlarını karşılarına yazınız.

Kurtarılmış Kudüs
Üç Şehitler Destanı
Çılgın Orlando
Kaybolmuş Cennet

4. Atabetül Hakâyık ve Divanı Hikmet’in yazarlarının isimlerini belirterek bu eserlerin hangi amaçla kaleme alındığını yazınız.

5. Edebi metin ile yazarı ve yazıldığı dönem  arasında nasıl bir bağ olduğunu yazınız.

6. ‘Semai’  ve ‘varsağı’ nın ortak ve farlı olan özelliklerini yazınız.

7. Aşağıdaki tabloda yer alan eserlerin hangi sanatçıya ait olduğunu yazınız.

ESER SANATÇI
Budala-name  
Genç Osman Destanı  
Dostlar Beni Hatırlasın  
Kutadgu Bilig  
Sazımdan Sesler  

8. Aşağıdaki boşlukları uygun sözcüklerle doldurunuz.

 • Divan edebiyatının ilk temsilcisi……………………………………………dir.
 • Risaletü’n-Nushiyye, ………………………………………tarafından yazılmıştır.
 • Koçaklama, …………………….……. nazım şekliyle yazılmış bir nazım türüdür.
 • En önemeli eseri Makalat olan Anadolu’nun Türkleşmesi ve İslamlaşmasında önemli rol oynayan şair …………………………………dir.
 • Aşık tarzı halk şiiri nazım şekilleri ……….., ……….., ………..ve ……………dır.
 • Anonim Halk Edebiyatı nazım şekilleri …………………, ……………………….., ……………………… ve ………………… tır.
 • Koşmanın nazım birimi ……………..tür.
 • Fatih Sultan Mehmed’in şiirlerinde kullandığı mahlas ……………..dir.
 • Karacaoğlan, Köroğlu, Aşık Ömer gibi isimler ………………………………………… geleneği ile şiirler yazmışlardır.

9. Aşağıdaki soruları İskender Pala’nın kaleme almış olduğu Şah ve Sultan adlı romana göre cevaplayınız.

 • Osmanlı İmparatorluğu Hükümdarı Yavuz Sultan Selim ile Safevi Devleti Hükümdarı Şah İsmail’in aşık oldukları hanım kimdir?
 • Aşağıdaki boşlukları doldurunuz.

Şah ve Sultan adlı roman iki farklı kişinin ağzından anlatılmıştır: Bir bölümü Yavuz Sultan Selim’in yakınında bulunan ……………………., bir bölümü ise Şah İsmail’in yakınında bulunan …………………, tarafından anlatılmıştır.

 • Aşağıda belirtilen özellikler romandaki hangi karaktere aittir?
 • Zeki mi zeki, cesur mu cesur, sabırlı mı sabırlı ve bir o kadar da olması gerektiği kadar otoriter bir sultan. (………………)
 • Önceleri şeyhlik yapan ve müritlerini manevi olarak oldukça iri tutan sonraları ise Şeyhlikten Şah olmaya giden yolun yolcusu. (………………)
 • Güzelliği dillere destan, yüzüne bakmaya kimsenin kıyamadığı ama bakanın da aşkından yandığı ay parçası. (………………)
 • Kendini sevginin ne olduğunu öğrenmeye adamış temiz fıtrat. (………………)

Romanda olaylar büyük bir savaş üzerine kuruludur. Bu hangi savaştır ?

10.Sınıf Türk Edebiyatı 2.Dönem 1.Ortak Sınav Soruları İndir! (Ramiz ÇAKIR)

10.Sınıf Türk Edebiyatı 2.Dönem 1.Ortak Sınav Cevapları İndir! (Ramiz ÇAKIR)


2 Yorum Var: “10.Sınıf Türk Edebiyatı 2.Dönem 1.Ortak Sınav Soru ve Cevapları

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir