10.Sınıf Türk Edebiyatı 1.Dönem 2.Yazılı Soru ve Cevapları

1. Aşağıdaki dörtlüğün ait olduğu nazım şekli hakkında bilgi  veriniz.
Dağlar ile taşlar ile
Çağırayım Mevla’m seni
Seherde kuşlar ile
Çağırayım Mevla’m seni

2. Yukarıdaki dörtlüğü şekil özellikleri( ölçü, durak, kafiye, redif) hakkında inceleyiniz.

3. Aşağıdaki cümlelerdeki boşlukları tamamlayınız.
A)    Koşmanın İslamiyet’ten önceki karşılığına………………………………denir.
B)     ……………………’a ait olan Şehname doğal bir destandır.
C)     İt ısırmaz, at tepmez time, İslamiyet öncesine ait bir…………………………..örneğidir.
D)    Divan- ı Lügat’it Türk, ……………………………dönemi ürünlerindendir.
E)     KutadguBilig,………………………hükümdarı………………………………….’a sunulmuştur.

4. Aşağıdaki beyit bir gazelin hangi beyti olabilir? Sebebiyle yazınız.
Beni candan usandırdı cefadan yar usanmaz mı
Felekler yandı ahımdan muradım şem’i yanmaz mı

5. Yukarıdaki beyitten hareketle İslami dönem Türk edebiyatı için neler söyleyebilirsiniz?

6. Orhun Abideleri’nin dil ve anlatımı ve içeriği hakkında neler söyleyebilirsiniz?

7. Aşağıdaki dörtlüğün alındığı nazım şekli hakkında bilgi veriniz.
Etil suvı aka turur
Kaya tübi kaka turur
Balik telim baka turur
Kölüng  takı küşerür

8. Aşağıdaki cümlelerdeki bilgi yanlışlıklarını düzeltiniz.
A)    İlk siyasetnamemiz olan Kutadgu Bilig, aynı zamanda dörtlük ve aruzun da ilk kez kullanıldığı bir eserdir.
B)     Ahmet Yesevi, Hikmet adını verdiği şiirleriyle Divan şiirinin temellerini atmıştır.
C)     Göktürk Kitabeleri, II. Göktürk devleti dönemine ait dinsel içerikli metinlerdir.
D)    Selçuklu Şehnamesi adı verilen eser daha çok dini konuları işleyen Hoca Dehhani’ye aittir.
E)     Hun Türklerine ait olan Oğuz Kağan Destanı’na adını da veren Oğuz Kağan’ın Hun hükümdarı Mete Han olduğu söylenir.

9. Aşağıdaki kavramları tanımlayınız.
A) mesnevi        B)  musammat gazel         C)  Baksı      D) imale       E) Atebetü’l Hakayık

10. Kaşgarlı Mahmut’un Divan-ı Lügati’t Türk adlı eserini yazma serüveni hakkında neler söyleyebilirsiniz?

10.Sınıf Türk Edebiyatı 1.Dönem 2.Yazılı Soru ve Cevapları İndir! (Murat AYBİRDİ)

4 Yorum Var: “10.Sınıf Türk Edebiyatı 1.Dönem 2.Yazılı Soru ve Cevapları

  1. Paso bilgiye dayalı sorular. Eğitim sistemi bu mudur yani? Ezberleyince bu konuları anlamış mı bulunuyoruz? Böyle eğitim sisteminin sonu gelmeli artık. Çok gereksiz sorular.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir