10.Sınıf Türk Edebiyatı 1.Dönem 1.Yazılı Soruları

1) Türk Edebiyatının dönemlerini şema  çizerek gösteriniz.   (10 puan)

2) Aşağıdaki destanların karşısına ait oldukları Türk devletinin adını yazınız. (10 puan)

 • Bozkurt Destanı
 • Göç Destanı
 • Ergenekon Destanı
 • Şu Destanı
 • Türeyiş Destanı

3) Aşağıdaki boşluklara uygun sözcükleri yazınız. (10 puan)

 • Türk  edebiyatında …………………………………. döneminde kavmi özellikler, ……………………………… döneminde din etrafında oluşan medeniyetin etkisi, ……………………………………. döneminde ise aklın ve bireyin dünya ile ilişkisi öne çıkmıştır.
 • Destanların kaynağı ……………………………………… olaylardır.
 • Sözlü edebiyat …………………………………. dönemde başlamıştır.

4) Aşağıdaki yargılar doğru ise D yanlış ise Y yazınız. (5  puan)

 • a)Orhun Yazıtları’nda kullanılan dil anlaşılmayan ağır bir dildir.    (          )
 • b)Uygur metinleri daha çok Buda ve Mani dininin özelliklerini taşır (           )
 • c)Koşuklar  aşk,tabiat,kahramanlık gibi konuları işlemesi bakımından koşmaya benzer. (          )
 • d)Sav günümüzün deyimleridir. (          )
 • e)Sözlü dönem şiirlerinde  serbest ölçü kullanılır. (          )

5) Türk destanlarındaki mitolojik ögeleri yazınız. (10 puan)

6) Sagu ile Koşuk arasındaki farkları yazınız. (5  puan)

7) “A-Edebiyat,B-Halk Bilimi,C- Edebiyat Tarihi,D-Toplum Bilimi,E-Uygarlık Tarihi, F-Tarih”   Bu kavramları aşağıdaki açıklamalarla eşleştiriniz. (10 puan)

 • 1) Toplumların yaşadıkları olayları neden sonuç ilişkisi içerisinde inceler.
 • 2) Toplumun oluşum, işleyiş ve gelişim yasalarını inceler.
 • 3) Toplumun geleneklerini, göreneklerini, inançlarını, edebi ürünlerini inceler.
 • 4) Edebi eserlerden hareketle bir milletin duygu ve düşüncede geçirdiği evreleri inceler.
 • 5) Toplumların yaşamlarını her bakımdan inceler.
 • 6) Düşünce duygu ve düşlerin söz veya yazıyla edebi şekilde ifade edilmesi sanatıdır.

8)  Aşağıdaki destanların hangi milletlere ait olduklarını yazınız. (5  puan)

 • Gılgamış
 • Mahabarata
 • Şehname
 • İgor
 • Odyssseia

9) Doğal destanın oluşum evrelerini yazınız ve açıklayınız. (10 puan)

10) Göktürk Yazıtları’nın dilimiz ve tarihimiz açısından önemini belirtiniz. (10 puan)

11) Göktürk Kitabeleri’nde kullanılan alfabenin adını ve özelliklerini yazınız. (10 puan)

12) Düşmanları tarafından yok edilen Göktürklerin dişi bir kurttan türeyişinin anlatıldığı destanın adı nedir,yazınız. (5 puan)

10.Sınıf Türk Edebiyatı 1.Dönem 1.Yazılı Soruları İndir! (Cennet BAHADIR)

3 Yorum Var: “10.Sınıf Türk Edebiyatı 1.Dönem 1.Yazılı Soruları

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir