10.Sınıf Türk Edebiyatı 1.Dönem 1.Ortak Sınav Soru ve Cevapları

1. Aşağıdaki kavramları kısaca açıklayınız. (10P)

 • – Sagu:
 • – Koşuk:

2. Saka Türklerine ait destanları yazınız. (10P)

3. Aşağıda verilen dörtlüğün ahenk öğelerini bulunuz. (15P)

Alp Er Tunga öldi mü

Isız acun kaldı mu

Ödlek öçin aldı mu

Emdi yürek yırtılur

 • Kafiyesi:
 • Redifi:
 • Ölçüsü:
 • Nazım birimi:
 • Kafiye şeması (düzeni):

4. Aşağıda verilen destanların ait oldukları milletleri yazınız. (10P)

 • Gılgamış     :
 • Ramayana  :
 • Kalavela     :
 • Le Cid        :
 • Şinto          :

5. Doğal destan nedir? Bir örnek veriniz. (10P)

6. Göktürk Yazıtları’nın özelliklerinden üçünü yazınız. (15P)

7. Verilen boşlukları uygun şekilde doldurunuz. (5X2=10P)

 • – Sagunun İslami dönem Türk edebiyatının Halk edebiyatındaki karşılığına ……….……………; Divan edebiyatındaki karşılığına ise ……….…………….denir.
 • – İslamiyetten Önceki Türk Edebiyatı’nda hem din adamı hem de şair olan kişilere çeşitli isimler verilirdi. Bunlar …………., ………………, …………………. dır.

8. Aşağıda verilen cümleleri doğru-yanlış durumlarına göre işaretleyiniz? (5X2=10 P)

 • – İslamiyet öncesi Türk edebiyatında anlatım çok sanatlıdır. (    )
 • – Uygur metinleri dini içeriklidir. (    )
 • – Yazılı eserlerde döneme özgü özellikler görülmez. (    )
 • – Destan toplumu etkileyen çekirdek bir olay etrafında oluşur. (    )
 • – Üç Şehitler Destanı Destanı, doğal destandır. (    )

9. Aşağıdakilerden hangisi, İslam öncesi Türk edebiyatı nazım türlerinin ortak özelliklerinden biri değildir? (5P)

 • A)    Dini ve tasavvufi konuları işlemek
 • B)    Arı bir Türkçeyle söylenmiş olmak
 • C)    Genellikle yarım kafiyeli olmak
 • D)    Dörtlükler halinde söylenmiş olmak
 • E)    Hece ölçüsüyle söylenmiş olmak

10. Düşmanlar tarafından yenilen Türkler, yok olma aşamasına gelmişti. Düşmanın elinden kaçabilen iki aile, yolu izi olmayan bir yere gelmiş, burada dört yüz yıl yaşayıp çoğalmış ve demir dağı eriterek buradan çıkabilmiştir. Bu destan Türklerin demiri işleyen ilk kavim olduğunu anlatması bakımından da önemlidir.

Bu parçada, hakkında bilgi verilen Türk destanı aşağıdakilerden hangisidir? (5P)

 • A) Türeyiş Destanı
 • B) Göç Destanı
 • C) Bozkurt Destanı
 • D) Ergenekon Destanı
 • E) Şu Destanı

10.Sınıf Türk Edebiyatı 1.Dönem 1.Ortak Sınav Soruları-A İndir!

10.Sınıf Türk Edebiyatı 1.Dönem 1.Ortak Sınav Soruları-B İndir!

10.Sınıf Türk Edebiyatı 1.Dönem 1.Ortak Sınav Cevapları-A İndir!

10.Sınıf Türk Edebiyatı 1.Dönem 1.Ortak Sınav Cevapları-B İndir!

23 Yorum Var: “10.Sınıf Türk Edebiyatı 1.Dönem 1.Ortak Sınav Soru ve Cevapları

 1. Allah razı olsun, yarın sınav vardı çalışmamıştım da. Artık bunun sayesinde yapacağız bir şeyler.

 2. İşime yarar mı bilmiyorum ama güzel sorular. İnşallah bunun sayesinde güzel notlar alırım, teşekkür ederim.

 3. Süper çok işime yaradı. Sınavda 5 tane soru aynı çıktı. Çok teşekkür ederim edebiyat öğretmeni.

 4. 10 numara sorular var kesin sınavda çıkar biyoloji sınavına da buradan çalışmıştım 90 aldım 1 yanlışım çıktı.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir